Vitrindekiler – 2

K24'te haftanın vitrini: Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

11 Ocak 2023 11:17

Jaume Cabré
Ateşin Tükettikleri
çev. Suna Kılıç
Alef Yayınevi
Ocak 2023
136 s.

Dünya Kadınlara Neden Uymaz?
çev. Çiğdem Canan Dikmen
İletişim Yayınları
Aralık 2022
312 s.
 
 
Michel Foucault
Hapishaneye "Alternatifler"
çev. Murat Erşen
Ayrıntı Yayınları
Ocak 2023
108 s.
 
 
Hareketliliğin Doğası: Antikçağdan Günümüze İnsanlar, Fikirler ve Nesnelerin Dolaşımı
Derleyenler: Emine Bilgiç Kavak, Esen Kaya, Hatice Demir
Katkılar: Dinçer Çevik, Şerife Çakar, Pınar Çağnis, Ülkü Kara, Emine Bilgiç Kavak, Tevfik Orkun Develi, Çağlar Özbek, Uğur Can Köşk, Esen Kaya, Dilek Maktal Canko, Hatice Demir, Pınar Serdar Dinçer, İlkgül Kaya
Alfa Yayınları
Ocak 2023
352 s.

Heo Gyun
Hong Gildong'un Hikâyesi
çev. Hatice Köroğlu Türközü, Mehmet Ölçer
April Yayıncılık
Ocak 2023
80 s.

Bruno Latour, Steve Woolgar
Laboratuvar Hayatı: Bilimsel Olguların İnşası
çev. Ümit Tatlıcan
Phoenix Yayınları
Aralık 2022
368 s.

Orhan Koçak
Modern ve Ötesi: Elli Yılın Sanatına Kenar Notları
Everest Yayınları
Ocak 2023
Büyük boy, renkli, 254 s.

Şair Nigâr Hanım
Safahat-ı Kalp
Can Yayınları
Aralık 2022
160 s.

Mehmet Erte
Sahipsiz Yüzler
YKY
Ocak 2023
152 s.

Erdem Özgül
Unutulmuş Ataların Gölgesi
Dipnot Yayınları
Ocak 2023
144 s.