TARİH

23 Mayıs 2022

Montaigne’den dersler almak

Montaigne’in cümlelerine bakarsak “adalet ile ilişikli olarak yasalara olan güvenin” vurdum duymazlıktan başka bir yere gidemediğini okuyabiliriz. Halbuki bizi koruyacak olan “ortak bir adalet duygusu” değil midir?

Devamını Oku

TARİH

17 Mayıs 2022

Sosyolojik olarak adanmışlık mı?

Devleti için "fedakâr" olan, bürokrasi aslında devlete bağlı olarak çalıştığında ve bu anlamda da bir "adanmışlık" duygusunu taşımasına nazaran, post-modern çağda, bürokrasinin özel çıkarlarının artık devletin çıkarlarıyla iç içe girdiğini, hükümetlerin politik çıkarlarının genelliğe ve özel alana doğru açılması üzerinden hareket etmeye başladığını görmekte miyiz?

Devamını Oku

TARİH

06 Mayıs 2022

Düşmanlık mı yoksa nefret mi?

Bugün ekonomik olmaktan uzaklaşan bir göç var; savaştan veya iklim krizinden kaçılmakta

Devamını Oku

TARİH

27 Nisan 2022

Kötülük çiçekleri

Akıl dışı bir şey yapıldığında, Kant'ın anlayışında, "kötü niyetli bir zihniyet" anlamını anlamaktayız: radikal bir kötülük bu. Arendt'e dönüp baktığımızda ise, Kant'ın düşüncesini bir yana doğru çekerek, daha başka bir yöne dönmekteyiz. Bu anlayış; radikal olan sadece bir kötü niyet veya kötülük yapma istenci değil, aynı zamanda kötülük yaptığının bile farkında olmayan bir zihniyeti ortaya çıkarmaktadır. Burada niyet ve istenç ötesi bir başka durum söz konusu olmaktadır

Devamını Oku

TARİH

21 Nisan 2022

Hasret ve buluşma

Maziden geleceğe doğru açılan pozitivist hayatlarımız, bilimsel bilgimiz, öğrendiklerimizle birlikte ilerleyen teknolojinin içinde başka bir hayata doğru yön aldığımız bir anda, geçmiş ve maziye ait anılar bizi yakalar vaziyette. Eski özlenmekte.

Devamını Oku

TARİH

11 Nisan 2022

Sıkıntılı bir dönem

Zor bir dönemin içine girdik. Aşırı sağ partilerin her yerdeki atağı, gelecek değil ama geçmişi hortlatmaya çalışmakta değil mi?

Devamını Oku

TARİH

29 Mart 2022

Çıkarsızlığa ilgi

Kararları alanlar arasında bir denge unsuru olması bakımından Cumhuriyet rejimlerinde bir meclis karara ortak olacaktır. Hatta bir başka denge unsuru olarak ikinci bir meclis kararları tartıp, değerlendirebilecektir. Halbuki bugün savaşa ait haberlere baktığımızda, karşımıza karar merci olarak isimler gösterilmekte ve zikredilmektedir.

Devamını Oku

TARİH

17 Mart 2022

Savaşın gürültülü sessizliği

“Devletler; bilhassa savaş zamanlarında, vatandaşlarından çok daha talepkar olmakta ve daha fazla bağlılık istemektedir; ama bunun için de onlara çocuk muamelesi yapmaktadır. Daha fazla gizlilik istemekte ve daha çok sansüre uğratmaktadır enformasyonları. Kamuoyunu kendi, devlet enformasyonuyla kısıtlamaktadır”

Devamını Oku

TARİH

03 Mart 2022

Savaş: Kadınlar ve medeniyet

“Avrupa’da savaş medeniyet dışı bir hareket olarak nasıl mümkün oldu?” sorusunun ardında yatanın, son yirmi yıldır değerlerin siyasete yansıdığı kadarıyla, medeniyet karşıtlığı olduğu düşünülebilir.

Devamını Oku

TARİH

21 Şubat 2022

Dan Graham'dan kalanlar

Dan Graham sanatı bir refleksiyon olarak gören ve piyasanın "pisliklerine" karşı sanatı korumaya çalışan yılların bir sanatçısıydı. "Yeni müziği, yeni heyecanları, yeni korkunçluklara karşı yeni ruhu" öne çıkarmak istencindeydi

Devamını Oku

TARİH

12 Şubat 2022

Sanatlar ve estetik sorunu

Bugünkü sanat ortamının krizini yaşarken estetik yeniden dönüp bakılması gereken bir dal olarak felsefeyi olduğu kadar sanatı da ilgilendirmeye devam etmekte değil midir?

Devamını Oku

TARİH

03 Şubat 2022

Fatma Girik ve değişen değerler

Fatma Girik, Yeşilçam filmlerinde bize köy kültüründen şehir kültürüne geçiş ile fabrikatörlerin var olduğu sanayileşmeye başlayan bir kapitalizmi göstermekteydi

Devamını Oku