TARİH

29 Kasım 2023

Soru ve cevaplarla sıfır oranlı emlak vergisi istisnası

Aşağıda belirtilen koşulları taşıyorsanız ve isterseniz emlak vergisini ödemeyebilirsiniz. Bu koşulları taşıyorsanız sizin belediyeyi uyarıp bilgi vermeniz gerekmektedir. Belediyeler bu amca/teyze emekli, ondan emlak vergisi almayalım demez. Unutmayınız; siz bildireceksiniz

Devamını Oku

TARİH

25 Kasım 2023

Cumhurbaşkanı vergi ve ceza artışlarına müdahale edecek mi?

Genel tebliğ yayımından önce yeniden değerleme oranının ne ölçüde uygulanacağına ilişkin bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlanırsa genel tebliğ Cumhurbaşkanı kararında belirlenen oran kadar ilgili vergi, ceza, istisna ve/veya harcı artıracak. Şayet konuyla alakalı herhangi bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmazsa yeniden değerleme oranı kendi kanununda belirtilen kadar artacak

Devamını Oku

TARİH

23 Kasım 2023

Depremzedelerden Ek MTV alınmaya devam ediliyor…

Deprem bölgesinde olup ek MTV'yi ödememesi gerektiği halde ödemek zorunda bırakılanlar da var

Devamını Oku

TARİH

21 Kasım 2023

Cumhuriyet'in 100. yılında asgari ücrete yüzde 100 zam (olur mu?)

Bu yıl ne kadar artacak sorusuna cevap bulmak için Erdoğan ile Şimşek'in fikir birliğine ne ölçüde uyduğuna bakmak lazım

Devamını Oku

TARİH

20 Kasım 2023

Bir ÖTV basamak sorunsalı

Örneğin 2023 yılının ilk on ayında motorlu araçlardan tahsil edilen ÖTV tutarı toplam vergi gelirinin yüzde 10’u kadardır. Yani tahsil edilen her 100 TL’lik vergi gelirlerinin 10 TL’si motorlu araçlardan alınan ÖTV’den sağlanmaktadır

Devamını Oku

TARİH

18 Kasım 2023

Yemek kartı kullanımında çözülmesi gerekenler (IV): Öneriler…

Ücretlilere verilen yemek ya da yemek bedeli gibi bazı desteklerin hem vergi ile sosyal güvenlik mevzuatı açısından uyumlaştırılması hem de kendi içindeki uygulama farklılıklarının kaldırılması çalışma hayatını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacaktır

Devamını Oku

TARİH

17 Kasım 2023

Yemek kartı kullanımında çözülmesi gerekenler (III): Vergi yönüyle…

Yemek kartı uygulaması hem kayıt dışılığı önleyecek hem de KDV açısından hazineye önemli bir katkı sağlayacaktır. Gerek Gelir İdaresinin gerekse de SGK'nın yemek kartı uygulamasının önündeki engelleri kaldırması ülke menfaati gereğidir

Devamını Oku

TARİH

15 Kasım 2023

Ekim ayı bütçe gerçekleşmeleri yayımlandı; yüzde 68 dolaylı vergi

Ek motorlu taşıtlar vergisinden tahsil edilen toplam tutar 17 milyar 268 milyon TL oldu

Devamını Oku

TARİH

14 Kasım 2023

TARİH

14 Kasım 2023

Yemek kartı kullanımında çözülmesi gerekenler (II): SGK yönüyle…

SGK, yayımladığı genelge ile hiçbir kanuni dayanağı olmadan görüş değiştirmiş ve bunu da kanunilik ilkesini ihlal ederek adsız düzenleyici işlemlerden biri olan genelge ile uygulamaya koymuştur. Söz konusu genelge ayrıca ölçülülük, eşitlik, cezaların şahsiliği gibi temel ilkeleri de ihlal etmektedir

Devamını Oku

TARİH

13 Kasım 2023

Yemek kartı kullanımında çözülmesi gerekenler (I); temel sorun…

Çalışanlara işveren tarafından iş yeri dışında verilen yemeğin veriliş şekli hem SGK hem de vergi mevzuatı açısından önem arz etmektedir. Buna göre çalışana yemek verme işlemi ya çalışanın hesabına doğrudan nakit transferi yapılmak ya da yemek kartı, yemek çeki verilmek suretiyle olabilmektedir

Devamını Oku

TARİH

08 Kasım 2023

Vergi harcamaları amacından sapıyor (mu?)

Vergi harcaması, devletin vergi toplarken yaptığı harcamalar demek değildir. Vergi harcaması devletin o yıl almaktan vazgeçtiği gelirleri ifade etmek için kullanılır

Devamını Oku