TARİH

23 Mayıs 2022

Kira artışlarına getirilecek “tavan fiyat” düzenlemesi Anayasa Mahkemesi’nden döner mi?

Anayasa Mahkemesi 2000 yılında yüzde 25’lik artışı iptal etmemiş ama 2001 tarihli kararı ile yüzde 10’luk artışı iptal etmiştir. Bu iki karar arasında anlayış farkı anladığım kadarıyla krizin varlığının kabul edilip edilmemesidir. Yüzde 25’lik oranın iptal edilmediği kararda düzenlemenin kamu yararı amacıyla yapıldığı ve kiracı ile kiralayanın farklı hukuksal konumda olduklarından bunları karşılaştırarak eşitlik ilkesinin zedelendiğini ileri sürmenin mümkün olmadığı düşünülmüş. Ben de çok farklı düşünmüyorum

Devamını Oku

TARİH

19 Mayıs 2022

Vergi hatasını nasıl düzelttirebiliriz?

Ne zamana kadar düzeltme talep edilebilir? Ödeme emri tebliğ edilmiş alacaklar düzeltmeye konu edilebilir mi?

Devamını Oku

TARİH

18 Mayıs 2022

Maliye "hata" yapar mı?

Vergi miktarında hatalar, uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir hata türüdür. Özellikle mahsupların yapılmamış olmasından kaynaklı vergi hatalarına uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır

Devamını Oku

TARİH

16 Mayıs 2022

2022 Ocak-Nisan bütçe gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Nisan ayında da 50 milyar 167 milyon TL açık vermiştir

Devamını Oku

TARİH

12 Mayıs 2022

Konut fiyat artışları vergi hasılatına nasıl yansı(ma)yacak?

Konut fiyatlarının artmasından dolayı ortaya çıkan ekonomik sıkıntı bir yana; fiyat artışından dolayı elde edilen haksız menfaat bir yana; hazinenin gerçek bedelin gösterilmemesinden dolayı vergi kaybı ise başka bir yandadır

Devamını Oku

TARİH

09 Mayıs 2022

2021 yılı Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi sıralamasında 37 ülke arasında Türkiye 17’nci sırada

Türkiye, 2020’de yüzde 22 olan kurumlar vergisi oranını 2021’de yüzde 25’e çıkardı

Devamını Oku

TARİH

07 Mayıs 2022

Var mı "vergi cüzdanınız?"

Beyannameler artık elektronik ortamda verilmekte, vergi tahsilatları teknoloji ile desteklenmiş banka işlemleri üzerinden yapılmaktadır

Devamını Oku

TARİH

25 Nisan 2022

Vergi suçlarında dava şartı olan “mütalaa” sorunsalı

Mütalaa şartının kaldırılmış olması, ilerleyen süreçlerde iddianame içeriklerinin yeterli ve sağlıklı olmaması sonucunu da doğurabilecektir.  

Devamını Oku

TARİH

24 Nisan 2022

Vergi suçlarında zincirleme suç uygulaması

Hem zincirleme suç hükümleri hem de etkin pişmanlık uygulamasıyla birlikte hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve ceza ertelemesi işlemleri artacaktır

Devamını Oku

TARİH

22 Nisan 2022

Vergi borçlarında konkordato

Sıklıkla vergi borçlarımız var, bu vergi borçları için konkordato isteyebilir miyiz? şeklinde sorular da sorulmaktadır. Bu nedenle ortaya çıkan soru ise amme borçlarına konkordato uygulanır mı? 

Devamını Oku

TARİH

18 Nisan 2022

Vergi suçlarında etkin pişmanlık

Etkin pişmanlık hükümleri hangi suç için kabul edilmişse sadece o suçla ilgili olarak uygulanabilir. 

Devamını Oku

TARİH

15 Nisan 2022

2022 Ocak-Mart bütçe gerçekleşmeleri

Mart 2021'de bütçe 23 milyar fazla verirken Mart 2022'de 68,9 milyar TL açık vermiştir

Devamını Oku