Erdoğan İşcan

bilgi@t24.com.tr

TARİH

25 Ekim 2021

Diplomasi ve kriz yönetimi

Diplomaside kararlar ulusal çıkarı ve kamu yararını öncelikle gözetmelidir. Siyasetin tepki ve uygulamalarında kilit unsurlardan biri, sonuç odaklı ve orantılı davranabilme kapasitesidir. Güncel krize diplomasi zemininde diyalog yoluyla çözüm aranabilir. Kriz aşılabilse de, sonrasında AİHM kararının uygulanmasına odaklanılması gerekecektir. Asıl sorun budur...

Devamını Oku

TARİH

11 Ekim 2021

Otoriter popülizmden demokrasiye geçiş mümkün mü?

Gücü merkezileştiren otoriter sistem, kaynakları siyasileştirmiş ve kurumları araçsallaştırmıştır. Gücü bırakmamak için direnir. Demokratik güçlerin otoriter popülizmin direncini aşacak ortak iradeye, dayanışmaya ve kapasiteye ihtiyacı olacaktır. Demokrasiye geçişin zaman alacağı öngörülmeli, dönüşüm duyarlılıkla planlanmalıdır...

Devamını Oku

TARİH

21 Eylül 2021

Hukuk ile siyaset ilişkisi ve AİHM kararlarının uygulanması

Devletler uluslararası yargı kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Yargı boşlukta oluşmadı. Devletler ortak iradeleri ile yarattılar. Zorunlu yargı yetkisini tanıdılar. Uygulama yükümlülüğü üstlendiler. Avrupa Konseyi’nin yargı kanadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması, Türkiye’nin uluslararası konumu bakımından belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda 18. madde ihlalinin farklı siyasi sonuçları olacağı dikkate alınmalıdır

Devamını Oku

TARİH

08 Eylül 2021

BM’nin Afganistan’a insani yardım çabasına destek olunmalı

İnsani yardım süreci siyasi durum değerlendirmesinden ayrı tutulmalı, insani yardım konusu siyasi tutum için araç olmamalıdır. Afganistan halkına acil insani yardım sağlanması uluslararası toplumun ortak sorumluluğu ve yükümlülüğüdür. BM’nin öncü rolü desteklenmelidir. Afganistan’daki durum uluslararası toplum için önemli bir sınama olacaktır.

Devamını Oku

TARİH

19 Ağustos 2021

Taliban Taliban’dır, hayal kurmayalım, duruşumuzu belirleyelim

Taliban’ın mesajlarını “olumlu” karşılamak riskli bir yaklaşım. Mesajlarında “olumlu” olan nedir? Taliban evrensel değerlere göre olumlu mesajlar verecek ve bunları uygulayacaksa, zaten varlık nedeni ortadan kalkar. Uluslararası toplum kararlı bir duruş sergileme zemini yaratamazsa, sistem onarılması güç zararlar görebilecektir.

Devamını Oku

TARİH

29 Haziran 2021

Avrupa Konseyi dizisi (5): Siyasette mucize olur mu?

Avrupa Konseyi, Türkiye’yi uluslararası toplumla bütünleştiren ana köprülerden biri. Bu köprüden geçişin kalıcı bir düzene bağlanabilmesi önemli. Bu konuda güncel bir fırsat var. Türkiye’nin bir mucize yaratarak 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını iptali, Türkiye’nin saygınlığı için bir kazanım olmaz mı?

Devamını Oku

TARİH

28 Haziran 2021

Avrupa Konseyi dizisi (4): “Büyük Üye” statüsü

Avrupa Konseyi’nde “Büyük Üye” statüsü önemli bir kazanımdı. Veto yetkisi olmasa da, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeliğine benzer bölgesel bir konum. Gelişen ekonomik yetenekler ve siyasi irade sonucu, uluslararası alanda yönlendirici etkinlik kazanma girişimi. Keşke kalıcı olabilseydi ...

Devamını Oku

TARİH

24 Haziran 2021

Avrupa Konseyi dizisi (3): Yakınlaşma dönemi ve kazanımlar

Türkiye, uluslararası toplum ile önemli stratejik köprülerinden birini oluşturan Avrupa Konseyi standartlarına yakınlaşabildiği dönemde büyük kazanımlar elde etti. Buna karşılık, uzaklaşma döneminde uluslararası diplomaside yumuşak gücü ciddi kayıplara uğradı. Şimdi mucize olur ve yeniden yakınlaşma dönemine geçilebilir mi?

Devamını Oku

TARİH

22 Haziran 2021

Avrupa Konseyi dizisi (2): Kurucu üye Türkiye

Avrupa Konseyi, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin, onun da ötesinde uluslararası konumunun ana köprülerinden biridir. Buna karşın, siyaset, medya, akademi ve sivil toplumun bir bölümünün bu önemli gerçeği tam olarak görme alışkanlığı kazanmamış olması bir eksikliktir...

Devamını Oku

TARİH

21 Haziran 2021

Avrupa Konseyi dizisi (1): Ortak değerler ve hukuk

Batı’nın örgütlenmesi ve dayanışmasının temel çerçevesi; demokrasi, hukuk ve insan hakları alanında buluşulabilen ortak değerlerdir. Türkiye bu alanın parçasıdır, dışında kalmamalıdır. BM, Avrupa Konseyi ve NATO, Türkiye’yi bu alana bağlayan üç ana köprüdür...

Devamını Oku

TARİH

22 Mayıs 2021

Pandemide ihmal edilen insan hakları ve akıl sağlığı

Covid-19 pandemisinin öncelikle bir sağlık konusu olduğu kuşkusuz. Ama aynı zamanda ve eşit derecede bir insan hakları konusu olduğu da unutulmamalı...

Devamını Oku

TARİH

11 Mayıs 2021

On yıl önce bugün

On yıl önce bugün, 11 Mayıs 2011, Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ni imzaladı. Türkiye için kazanım oldu. On yıl sonra bugün, 11 Mayıs 2021, Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme bildiriminde bulundu. Türkiye’nin kazanımı artık yok!

Devamını Oku