TARİH

03 Aralık 2023

Gelir İdaresi Başkanlığı vergi mükelleflerine ilişkin bilgileri ücret karşılığında paylaşmaya hazırlanıyor!

Mevcut bilgi paylaşımı hangi mevzuata dayanılarak yapılıyor? Kamunun bilgi işlem alt yapısında yer alan bilgileri ticari kuruluşlarla paylaşmasının (ücretli veya ücretsiz) yasal dayanağı var mı?

Devamını Oku

TARİH

02 Aralık 2023

Torba yasa Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi; yurt dışından elde edilen kâr payları ile ilgili avantajlı düzenlemeler değiştirilmeden geçti

Bugün bu düzenlemelerden ülkemize döviz getirilmesini teşvik amacına yönelik yurt dışı kâr payı istisnasına ilişkin düzenlemeleri irdelemeye çalışacağım

Devamını Oku

TARİH

27 Kasım 2023

Cumhurbaşkanı, ithalatta gözetim ve korunma uygulamaları kapsamında ödenen KDV’nin indirim hakkını kaldırdı

Cumhurbaşkanına KDV indirim hakkını bütünüyle kaldırma yetkisi verilmiş olması, bu verginin niteliğini değiştirme anlamına gelir. Çünkü KDV sisteminin temeli indirim mekanizmasıdır. Bu yolla vergi ara kademelerdeki mükelleflerce yüklenilmeyip nihai tüketicilere intikal eder

Devamını Oku

TARİH

23 Kasım 2023

Kur korumalı mevduatta vergi teşvikleri sona mı eriyor?

KKM hesaplarını yıl sonuna kadar açmak veya yenilemek mümkün. Dolayısıyla KKM istisnalarının 2024 yılında da hayatımızda yerini koruyacağını söyleyebiliriz. Yani 2023 sonrasında da istisnalar varlığını korumaya devam edecek. Çünkü önemli olan bu yıl sonuna kadar hesabın açılması veya yenilenmesi…Bu yıl sonuna kadar açılan veya yenilenen KKM hesapları için istisna uygulanacak!

Devamını Oku

TARİH

20 Kasım 2023

Gerçek kişilerde yatırım fonlarının vergi avantajları devam ediyor

Ülkemizde gelir vergileme sistemindeki önemli sorunlardan biri budur. Gelir türlerine göre çok farklı oranlarda vergileme yapılmaktadır. Umarım ileride vergi kanunları yeniden yazılırken veya reform çalışmaları yapılırken bu farklılıklar giderilir

Devamını Oku

TARİH

10 Kasım 2023

Enflasyon düzeltmesinde geçmiş dönem ve cari dönem karlarının durumu

Parasal varlıkları parasal yükümlülüklerinden büyük olanlar satın alma gücünü kaybederler, yani enflasyondan zarar ederler

Devamını Oku

TARİH

09 Kasım 2023

Şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin beklenen düzenleme geç de olsa çıktı

Yaşanan kur ve ekonomik kriz ortamına pandemi de eklenince sermaye şirketlerimizin önemli bir kısmı teknik iflas sorunu ile karşı karşıya kaldı. Ticaret Bakanlığı çıkardığı tebliğler ile şirketleri 2025 yılına kadar rahatlattı

Devamını Oku

TARİH

07 Kasım 2023

Kısmi bölünme yoluyla devralınan varlıklarda enflasyon düzeltmesi nasıl yapılacak?

Kısmi bölünme yoluyla varlık devralan mükelleflerde gerek bu varlıkların gerekse bölünme sebebiyle bölünen şirkette yapılan sermaye azaltımının bir sonucu olarak devralan şirkete intikal eden ve bu şirket nezdinde kaynaklarına göre takip edilen sermaye unsurlarının nasıl düzeltilmesi gerektiğini açıklamaya çalışacağım

Devamını Oku

TARİH

04 Kasım 2023

Finans kurumlarına enflasyon muhasebesini uygulatmamak etik mi?

Eğer vergiyi enflasyon uygulaması sonucu hesaplanan kazançlar üzerinden alacaksak, bunu doğru kabul ediyorsak, tüm mükellefler için ayırım yapmadan bu esası uygulamak gerekir. Sırf vergi tahsilatını artırmak maksadıyla mükellefleri ayırıma tabi tutmak etik (ve şık) olmadığı gibi eşitlik ilkesine de aykırıdır

Devamını Oku

TARİH

30 Ekim 2023

Enflasyon düzeltmesi tebliğ taslağında yer alan öz sermaye hesapları ilgili düzenlemeler

Yeni taslağa göre, gerek varlık barışı nedeniyle oluşan fonlar gerekse muhtelif yapılandırma kanunları kapsamında işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtianın kayda alınması nedeniyle oluşturulan karşılıklar (fonlar), düzeltilmiş bilançoda yer alacak öz sermaye kalemleri arasında sayılıyor

Devamını Oku

TARİH

23 Ekim 2023

Enflasyon düzeltmesi tebliğ taslağı kamuoyu görüşüne açıldı

Son yıllarda önemli düzenlemelerle ilgili tebliğlerde Maliye Bakanlığı, kendisine verilmemiş yetkiler kullanarak soruna çözüm aramaya çalışıyor. Bunun sonucunda ihtilafların sayısı her geçen gün artıyor

Devamını Oku