Mustafa Durmuş

[email protected]

TARİH

22 Mayıs 2022

Konutta üç müjdeli haber (2): Alternatif bir konut politikası nasıl olmalı?

Ülkede çok sayıda, hatta boş durumda konut var ama insanlarımızın bu konutları satın alabilecek gelirleri ya da birikimleri yok. Küçük bir azınlığın ise birden fazla, hatta bazılarının onlarca, yüzlerce konutu var

Devamını Oku

TARİH

16 Mayıs 2022

TARİH

07 Mayıs 2022

Bazı gazeteciler ve '2022 Dünya Basın Özgürlüğü Raporu'

Ülke ekonomik, sosyal ve demokratik haklar açısından oldukça geri bir durumda

Devamını Oku

TARİH

05 Mayıs 2022

Emek, barış, demokrasi mücadelesi bir bütündür

Savaşlara karşı dünya barışını sağlamak için verilen mücadelenin aynı zamanda demokrasi ve emek hakları için de verilen bir mücadele olduğunun bilincinde olmamız ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor

Devamını Oku

TARİH

21 Nisan 2022

Ders almıyoruz!

Ekonomisi kendisinin doğrudan dâhil olmadığı Ukrayna savaşından dahi bu denli ağır etkilenen, diğer yandan savaşan taraflar arasındaki ateşkes ve barış görüşmelerine de aracılık eden bir devletin kendisinin yeni bir savaşın içinde yer alması nasıl açıklanabilir?

Devamını Oku

TARİH

17 Nisan 2022

Ukrayna savaşı, gıda enflasyonu, artan yaşam maliyetleri ve kapıdaki açlık

Rusya'daki, oligarkların denetimindeki otokratik devlet ve ABD'deki plütokratların denetimindeki sözde burjuva demokrasisinin liderleri, Chomsky'nin deyimiyle, gezegenimizi "insanlık tarihinin en tehlikeli noktasına" doğru sürüklüyorlar

Devamını Oku

TARİH

13 Nisan 2022

"Yeni ekonomik model" başlamadan bitti!

İktidar blokunun "yeni ekonomi modeli" olarak topluma sunduğu şey dört ayın sonunda kendiliğinden iflas etti. İktidarın anlatabileceği başka yeni bir hikâye de mevcut değil

Devamını Oku

TARİH

04 Nisan 2022

Ukrayna savaşı, dünya ekonomisi ve "barış" görüşmeleri

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, bundan sonraki gerilimli bir çatışma döneminin başlangıcı olarak değerlendirilebilir

Devamını Oku

TARİH

29 Mart 2022

Aşı eşitsizliği ve kapitalizm

Kapitalizmde hem ülke içindeki, hem de ülkeler arasındaki gelir ve servet eşitsizliği, işsizliğe, yoksulluğa, ekonomik krizlere, göçlere, savaşlara neden olurken, aynı zamanda Covid - 19 salgını gibi küresel çaptaki salgınlara karşı üretilen aşıların adaletsiz dağılımı ile sonuçlanıyor

Devamını Oku

TARİH

21 Mart 2022

Bütçemiz, Hazinemiz müsait ama sizin için değil!

Onlarca milyon yoksul emekçiye verilen destek, faizciye ödenenin yüzde 15’ini dahi bulmazken, patronlara 6 milyar TL’ye yakın bir indirimli prim desteği ya da savunma sanayi projelerine 5,8 milyar TL’lik bir kaynak aktarılmış.

Devamını Oku

TARİH

14 Mart 2022

Aynı gemide değiliz!

Salgından ve ekonomik krizlerden olduğu gibi, savaştan kazanç sağlayanların silah sanayi ve savaş baronları ve otoriter muktedirler olduğu gerçeği dikkate alındığında, aynı gemide olduğumuzun düşünülmesi sadece bir yanılsamadır. İşin aslı, “aynı felaketlerle karşı karşıya olabiliriz ama aynı gemide değiliz”.

Devamını Oku

TARİH

06 Mart 2022

Kapitalizm birleştirici değil parçalayıcıdır, bütünleyici değil bölücüdür!

Sermayenin sözde birleştiriciliği, ülkelerin sermaye gruplarının çıkarları çatışmaya ve ulus devletler birbirine saldırmaya başlayınca sona eriyor ve bunu savaşla yok etmek ve halkları birbirine kırdırmak ve bölmek aşaması izliyor

Devamını Oku