TARİH

07 Haziran 2021

Bir Çağlayankuşu'ndan 'Kalan': Hasan Saltık

Hasan Saltık ve Kalan Müzik hayatıma ve bana birçok katkıda bulundu, zenginleştirdi, derinleştirdi. Sadece benim mi? Hiç sanmıyorum. Böyle insanlar bir "armağan" gibi hayatımıza gelir ve asla bizi terk etmezler

Devamını Oku

TARİH

02 Haziran 2021

Radyo Mecmuası: Savaş ihtimali kapıda, "musiki inkılabı" nerede? (3)

Son iki yazıda yakından okumaya çalıştığımız, Başvekâlet Umum Müdürlüğü tarafından yayımlanan Radyo Mecmuası'nın 1941 ve 1942 yıllarını kapsayan ilk cildinde çalınan müziklere, besteci ve müzisyenlere, radyodaki müzik yayınlarına dair yazılar var. Ve bunlara baktığımızda gizli açık bir başka "savaşın" sürdüğünü anlıyoruz. Yoksa, "musiki inkılabı"nın o ilk ateşi sönmeye mi başlamış?

Devamını Oku

TARİH

17 Mayıs 2021

Radyo Mecmuası: Ufku sarmış bir savaş havası, kitaplar farklılaşmış, bıyıklar fırçaya dönmüş (2)

Geçen yazıda başladığımız Başvekâlet Umum Müdürlüğü tarafından yayımlanan Radyo Mecmuası'nın 1941 ve 1942 yıllarındaki sayılarını okudukça savaşın kapıya dayandığını anlıyoruz. Bir yanda, görünürde bir "tarafsızlık" duygusu, bir "barış" içinde kalma vurgusu, öte yanda, alttan alta "Almanya dostu" imgeler, imalar…

Devamını Oku

TARİH

10 Mayıs 2021

Radyo Mecmuası: Aralık 1941, dış dünyada savaş, ya içeride? (1)

Başvekâlet Umum Müdürlüğü tarafından yayımlanan Radyo Mecmuası'nın 1941 ve 1942 yıllarındaki sayılarını karıştırdığımızda sadece devrin savaş havasını koklamıyor, içeride de işlerin bayağı bir farklı yöne doğru evrildiğini, radyo program içeriklerinde ciddi değişiklikler yapıldığını fark ediyoruz

Devamını Oku

TARİH

23 Nisan 2021

Kültürel bilinçdışıyla tanışmak, belki de hemhâl olmak: "50 Yıllık Türk Musikisi" kitabından isimler

Mustafa Rona'nın "50 Yıllık Türk Musikisi" isimli antolojisine dair yazıların sonuncusunda kitaptan aktaracağımız birkaç önemli isim sayesinde bu sosyolojisi derin ve zengin dünyanın müzik dışı kaygılarla ne kadar görünmez olabileceğine değineceğiz. Alaturka müziğin evreni en azından Alafranga kadar derin ve cerbezeli

Devamını Oku

TARİH

12 Nisan 2021

Küçük mucizeler, ölümsüz eserler, ekalliyet ve operet: "50 Yıllık Türk Musikisi" kitabından isimler (3)

Mustafa Rona'nın 1960 Yılında yayımlanan "50 Yıllık Türk Musikisi" isimli antolojisindeki isimlerle hemhâl oldukça çok katmanlı, çok değişkenli ama hiç de kaotik olmayan bir dünyayla karşılaşıyoruz. Bunun sırrı Osmanlı şehir kültürünün "kozmopolit" evreninde gizli

Devamını Oku

TARİH

30 Mart 2021

Popüler olanları ne yapacağız? | "50 Yıllık Türk Musikisi" kitabından isimler (2)

Bir önceki yazıda Mustafa Rona'nın 1960 Yılında yayımlanan "50 Yıllık Türk Musikisi" isimli antolojisinde Osmanlı Sanat Müziğinin nasıl kavramsal olarak "Türk Musikisine" dönüştürülmeye çalıştığını aktarmaya çalışmıştık. Ama eldeki malzeme gerçekten bu işe elverişli miydi? Sevilen ve aslında "piyasa" müziği yapan popüler besteci ve icracılara da bakarak bu projenin mümkün olup olmadığını anlamaya çalışacağız

Devamını Oku

TARİH

24 Mart 2021

"50 Yıllık Türk Musikisi" kitabından isimler (1)

Mustafa Rona'nın 1950'de yayımlamayı planladığı ama ancak bir on yıl kadar sonra yayımlanan "50 Yıllık Türk Musikisi" isimli antolojisine baktığımızda ilginç yaşam öyküleri ve anlatımlarla karşılaşıyoruz. Bestekârların kim olduklarına odaklanan anlatıların ardında bir kimlikler zenginliği, bir usta-çırak pedagojisi, bir geleneği övme ve aynı zamanda bir üslûbu muhafaza etme gayreti var

Devamını Oku

TARİH

15 Mart 2021

İstanbul Konservatuvarı meydan muharebesi: Kimdir bu "tuhaf" alaturkacılar? | Musiki Ansiklopedisi'nden pasajlar (3)

Önceki iki yazıda tanıtmaya çalıştığımız Musiki Ansiklopedisi'ndeki alaturkaya dair yazılara baktığımızda, İstanbul Konservatuvarının sahibi kim olacak tartışmasına daldığımızı da fark ediyoruz. Bir yanda "Ansiklopedisi" ile Emin Cenkmen, öte yanda Konservatuvar Müdürü Sadettin Arel. Neticede her ikisi de istifa ediyor, "Ansiklopedi" 1948'de yayın hayatına son veriyor ve aynı yıl, Arel'in Musiki Mecmuası yayın hayatına başlıyor

Devamını Oku

TARİH

01 Mart 2021

Sinirli ritmiyle caz musikisi ve tanıdık bazı simalar, Cemal Reşit'in virtüozları tartışması ve bir iki ilginç haber: Musiki Ansiklopedisi'nden pasajlar (2)

Bir önceki yazıda tanıtmaya başladığım, 1947-1948 Yıllarında toplam 22 sayı olarak yayımlanan Musiki Ansiklopedisi'nin sayfalarında dolaşmaya devam ediyoruz. Cazla ilgili oldukça olumlu bir tutum benimsediği belli olan derginin İstanbul Şehir Orkestrası ve şefi Cemal Reşit ile pek anlaşamadığını ise hemen anlıyoruz

Devamını Oku

TARİH

22 Şubat 2021

Üstat Sadettin'in siniri, Neyzen'in sinkaflı "kalayları", Beethoven'i "alaturkayla meczeden" tenor!: Musiki Ansiklopedisi'nden pasajlar (1)

1947-1948 Yıllarında toplam 22 sayı olarak yayımlanan ve iddialı ismiyle dikkat çeken Musiki Ansiklopedisi'ni (aslında, 15 günde bir yayımlanan bir dergi) okurken döneme dair bazı fikirler de şekillenmeye başlıyor. Emin Cenkmen tarafından çıkarılan derginin CHP ve kadrolarına yakın olmakla beraber, sadece "musiki inkılabı"nın hedefleri çerçevesinde yayın yapmadığını anlıyoruz. Öyle ki, ciddi bir dille yayın yapmaya özen gösteren derginin birçok yazısında "magazin" tadında haber, yorum, hatta "taşlamalar" ile karşılaşıyoruz

Devamını Oku

TARİH

08 Şubat 2021

Musiki İnkılabı, parti ve "dergimiz": "Müzik ve Sanat Hareketleri" dergisinden panoramalar (2)

Geçen yazıda "caz"a dair görüşlerini öğrendiğimiz, Erken Dönem Cumhuriyet döneminin, "musiki inkılabı" anlamında, en önemli dergisi ve "ideolojik önderi" olmaya soyunan Müzik ve Sanat Hareketleri'nin çıkış manifestosunu okumaya, kadrolarını tanımaya, ne amaçladıklarını ve en önemlisi, Halk Partisi ile kurmaya çalıştığı ilişkileri anlamlandırmaya çalışacağız

Devamını Oku