TARİH

16 Mart 2023

İnsanlığa karşı zafer!

Günümüzde genel olarak sağ-popülist olarak nitelendirilen, ancak sahte "ama"lar hariç tutulursa ırkçı-faşist yüzleri apaçık görülen bu partilerin ortak özellikleri "tek sorun" partileri olmalarıdır. "Sorun" da bellidir: Azınlıklar ve göçmenler. Faaliyetlerinin tamamına yakını bunun etrafındadır; "sorun" "nihai olarak" çözülünce yeryüzü cennetine ulaşılacaktır! Kimse bu partilerin eğitim, sağlık ekonomi vd. alanlarda ne düşündüklerini merak etmez

Devamını Oku