TARİH

27 Kasım 2023

Kelile ve Dimne'de kral ile kuş

İnsanlar masallara inanır. İnsanların masallara inanma hakkı vardır. Bunan inanç özgürlüğü diyebiliriz. İnançlara masal demek bir haktır. Buna da ifade özgürlüğü denir

Devamını Oku

TARİH

20 Kasım 2023

Gerçek hakem, halklar ve onların vicdanlarıdır

"Çocuklar bu ülkenin katilleri oldu, katiller kahraman! Adalet bekledik, katilleri kahraman yapanlar yargılanır belki dedik; boşa umutlandık. Gölgelerimizi bile öldürdünüz… Karanlıkları getirdiniz. Adalete düşman olanlarsınız"

Devamını Oku

TARİH

13 Kasım 2023

Adli yargının lideri olan Yargıtay

Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Anayasa; yasama, yürütme ve yargının üstündedir. Tek üstünlük budur. Uyulması zorunludur

Devamını Oku

TARİH

06 Kasım 2023

Gazeteci tutuklamak haberi hapsetmektir

"İfade özgürlüğünün ortadan kaldırılması ve yargı yoluyla basının sınırlandırılması; demokratik siyasal yapının ortadan kaldırılmasıdır"

Devamını Oku

TARİH

30 Ekim 2023

Sayın Meclis Başkanı'na açık mektup

 Anayasa Mahkemesi kararı bekletilemez. Derhal uygulanır. Bir kişinin hürriyeti Anayasa, yasalar ve insan haklarına aykırı olarak tahdit edilemez, hiç kimse ve kamu organları görevlerini kötüye kullanamaz. Biliyorsunuz; bu durum açık seçik hak ihlalidir

Devamını Oku

TARİH

23 Ekim 2023

Barış, açık denizleri güvenlikle geçebilmektir

İsrail’in izlediği devlet politikası “yaygın ve sistematik” olarak Filistinli “sivil halkın” öldürülmesi, yok edilmesi, yurtlarından sürülmesi ve Gazze’nin alt yapısının bir daha onarılmayacak şekilde tahrip edilmesidir

Devamını Oku

TARİH

16 Ekim 2023

Ertelemenin mazereti

Bekleyin demek, hapiste insan bekletmek ve “ertelendi” demek bu kadar kolay olmamalı….

Devamını Oku

TARİH

09 Ekim 2023

Cumhuriyet kazanımlarının reddiyatı

Cumhuriyet kazanımlarının reddi demek demokrasinin, insan haklarının ve demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin reddi demektir

Devamını Oku

TARİH

02 Ekim 2023

Yüksek dereceli yargıya armağan

Gezi davasını bitirdiniz ve karara bağladınız. Yüksek yargıda adalet böyle olur! 2019-2023 Stratejik Planda yazılı misyonunuz gereği neler yaptınız!

Devamını Oku

TARİH

25 Eylül 2023

Yargının etik kaygısı yok mu?

 Yargı Etiği İlkelerinden biri olan “Yargıya güvenin sağlanması ve sürdürülebilmesi için bağımsız olmak kadar, bağımsız görünmenin de önemli olduğu bilincindedirler.” cümlesindeki ve “tarafsız görünmenin de önemli olduğu” bilinci ile “bağımsız görünmenin” bilincine ne oldu?  

Devamını Oku

TARİH

18 Eylül 2023

Utanç ve yargı

"Utancın bıraktığı izlerden utanması gereken faillerin yargılandığı davaların utancı kimin? Daha dün Madımak davasındaki otuz yıllık zamanaşımı kimin utancı? Zorla kaybedilenlerin kaybedilmiş davalarında adli emanette kaydı bile olmayan kayıp kemiklerden kim utanacak ? Bizler utanç içindeyiz. Ya sizler, yüksek dereceli yargıçlar?"

Devamını Oku

TARİH

11 Eylül 2023

500 günlük zamanı biriktirmek

Mekanlarda biriktirilen zamanlar için insan olmanın gereği budur! Zaman ve mekân… Zamanı biriktirmek ve mekanlarda “görüldü” damgalarıyla yaşamak! Sürüyüp geçiyor zincirini tembel zaman…

Devamını Oku