Ahmet Çelik Kurtoğlu

[email protected]

TARİH

06 Aralık 2023

Güç

Henry Kissinger'in (HK) ölümü üzerine birçok yazı yayımlandı. Bu yazının amacı HK'in Makyavelli'den beri az rastlanır "iktidar için her şey makbuldür" felsefesini ve ABD dış politikasının nasıl oluştuğunu anlamaya çalışmak. 1754-1838 Fransa'sında her dönemin politika ustası C-M de Talleyrand bu konuda bir başka örnektir

Devamını Oku

TARİH

29 Kasım 2023

İyi ki petrolümüz yok

Petrol tüm ülkelerde ekonominin motoru, ama İran, Irak gibi üretici ülkelerde siyasal istikrarsızlığın temel nedeni olmuştur

Devamını Oku

TARİH

22 Kasım 2023

Fizik ve iktisat

Teknolojik gelişme nihai ürünün tasarımından, onun imalatına giren parçaların tasarımına, yazılım ve diğer hizmetlerin kalitesine, yetkinliğine kadar her alanda belirleyicidir. Bu süreçte çip en önemli girdidir. Çip hızla küçülmektedir

Devamını Oku

TARİH

15 Kasım 2023

Kaos

Picasso Türkiye'yi resmedecek olsaydı tablonun hakim bölümü mutlaka hukuk olurdu

Devamını Oku

TARİH

08 Kasım 2023

Çip endüstrisinde değer zinciri yönetimi: Tasarım-döküm

A. Einstein da önemli olanın hayal etmek olduğunu söylememiş miydi?

Devamını Oku

TARİH

01 Kasım 2023

Çip savaşı

"Türkiye'de neden çip üretilmiyor" sorusu üzerine bazı girişimlerini başlatıldığını duyuyoruz. Bu konuyu aydınlığa kavuşturmak ve Türkiye dijitalleşme sürecinde dünya pazarında kendisine nasıl, nerede yer bulabilir soruları üzerinde duralım

Devamını Oku

TARİH

24 Ekim 2023

Yüz yaşındaki genç Cumhuriyet: Türkiye

İmparatorluğun tek şahıs, "padişah" yönetiminin kurumsal zafiyeti ve endüstri devrimini takip edememesi ülkeyi zayıflatmış ve 19. yüzyılın sonunda yeni bir aşamaya geçilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Osmanlı ordusunun genç subayları ve onlar arasında çeşitli cephelerdeki başarısıyla Anafartalar komutanı Mustafa Kemal Türkiye'nin ihtiyaçlarını ve dünyada ulusal yönetimlerin geldiği noktayı bilmektedir

Devamını Oku

TARİH

18 Ekim 2023

Risk, belirsizlik, faiz ve kâr 

Bu yazıda kârın neyin karşılığı olduğunu yanıtlamak, daha doğrusu risk ve belirsizlik kavramlarıyla bunların karşılığı olarak faiz ve kâr kavramlarını ele alarak, faiz konusundaki yanlış algıyı düzeltmek istiyoruz

Devamını Oku

TARİH

11 Ekim 2023

Beynimiz doğrusal çalışmıyor

Bu yazıda değinmek istediğimiz konu, şirket organizasyonunda veya politika tasarımında yatay veya silo tarzı düzenleme. Düzenleme konusu olan örneğin makine üretimi; akıllı telefon tasarımı, üretimi, pazarlaması; bankacılık işlemleri, yatay olarak düzenlenebilir. Böylece her bir işlem tıpkı beyindeki nöronlar gibi diğerinden etkilenerek üretimi oluşturur. Bunun alternatifi hiyerarşinin asıl olduğu silo yönetimidir

Devamını Oku

TARİH

04 Ekim 2023

Değer

Hem üretim, hem tüketim aşamasında sahip olunan bilgi karar vermek için yeterli değildir. Satıcıya inanmaktayız, yani zihnimizde başka bir mekanizma çalışmakta. Ne kadar kandırıldığımız, ne kadar çok satıcıyla karşı karşıya kaldığımıza, onların kendi aralarında anlaşıp anlaşmadıklarına bağlıdır

Devamını Oku

TARİH

27 Eylül 2023

AB, BRICS, Şangay Beşlisi, Gümrük Birliği, EFTA, LAFTA, ASEAN, MERCOSUR

Bu kurumlar kendilerinden bekleneni yerine getirmiş midir, bugün geldiğimiz noktada bunlara ihtiyaç var mıdır?

Devamını Oku

TARİH

20 Eylül 2023

Sözleşme | Çoğulculuk, popülizm, demokrasi: Siyasal pandemi

Siyasal pandemi temel sözleşmelerin doğru yönetilmesiyle, sözleşmenin esas tarafı, iş vereni olan "halkın" kendisine empoze edilen referanslarla değil, yüz yıldır özenle geliştirdiği Cumhuriyet referansıyla malına sahip çıkmasıyla aşılabilir.

Devamını Oku