Ekonomi

SPK'dan yabancı yatırımcıyı halka arzlara çekme adımı

SPK, yurt dışı fonlarını, yurt içindeki halka arzlara çekmek için tahsis edilen ücretlerde indirime gitti

09 Haziran 2022 23:59

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurt dışından fon teminini özendirmek, şirketlerin yurt dışına sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildi.

SPK bu açıklamanın ardından bir açıklama daha yaparak Borsa İstanbul nezdinde "Emtia Pazarı" kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına başlandığını duyurdu.

SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye yoluyla paylarının ilk defa arz edilmesi işlemlerinde kurul ücretlerinde;

a) Yurt dışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artırımına konu olan payların nominal değerinin en az yüzde 20'sine tekabül etmesi durumunda yüzde 50 oranında indirime gidilmesine,

b) Yurt dışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artırımına konu payların nominal değerinin en az yüzde 40'ına tekabül etmesi durumunda yüzde 90 oranında indirime gidilmesine,

c)Bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılmasına,

2)Yurt dışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde yüzde 50 oranında indirime gidilmesinde,

3) Halka açık olmayan şirketlerin yurt dışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verilmiştir."