Ekonomi

Şirketlerin yüzde 91’i malzeme tasarrufuna yöneldi

23 Temmuz 2023 19:24

T24 Haber Merkezi

Enerjisa’nın, Türkiye’nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla yaptığı Türkiye Verim Araştırması’nın raporu yayınlandı. Bin 249 işletme ile yapılan görüşmelerle hazırlanan araştırma sonucunda şirketlerin yüzde 91’inin son iki yılda malzeme tasarrufunu sağlayacak önlemlere yöneldiği ortaya çıktı. 

İmalat, inşaat, turizm ile toptan ve perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin verimliliğine katkı sağlamak amacıyla Enerjisa Enerji tarafından kurulan “Daha İyi Bir Gelecek” platformu, “Türkiye Verim Araştırması” raporunu yayınladı. Araştırma kapsamında 18 farklı ilden 12 sektörden toplam bin 249 işletme ile görüşmeler yapıldı.

İTÜ İşletme Mühendisliğinden Prof. Dr. Özgür Kayalıca ve Doç. Dr. Nihan Yıldırım ile Sürdürülebilirlik Danışmanı Bengisu Özenç tarafından yürütülen araştırma kapsamında işletmelerin verimlilik önceliklerinin haritası çıkartıldı. 

Araştırma sonucunda şirketlerin yüzde 91’inin geçen iki yılda malzeme tasarrufunu sağlayacak önlemler aldığı ortaya çıkarken, yüzde 88’inin atık azaltımı ile ilgili, yüzde 80’inin de atığın yeniden kullanımı yoluyla geri dönüşümü noktasında çalışmalar yaptığı tespit edildi. 

"İç talep yetersizliği KOBİ’leri olumsuz etkiliyor"

Şirketlerin yüzde 62’sinin yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptığı belirlenirken, raporda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin faaliyetlerin geriden gelmesinin bu alandaki yatırımların maliyetlerinin görece yüksek olmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Araştırma kapsamında KOBİ’lerin verimlilik ve etkinliğini en çok olumsuz etkileyen konular da tespit edildi. Buna göre “müşteri istek ve ihtiyaçları yönünde ürün geliştirememek” ve “iç talep yetersizliği” ilk sıralarda geldi.

Raporda, “Her ne kadar müşteriler tarafından talep ya da destek gelmesi daha verimli olunmasına en çok yardımcı olacak konu olarak görülse de, uygun finansman imkanları, hibe, krediler ve kaynak verimliliği çözümleri ile ilgili bilgilendirme sağlanması verimliliği sağlayacak başlıca kaynaklar olarak ortaya çıkıyor” ifadesi de dikkat çekti.