REKLAMI GİZLE

'Savaş ve barış ortamında ruh sağlığı' tartışılacak

8. Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları 5 Aralık’ta İstanbul’da başlıyor

- A +

Çatışmalar, kayıplar, ölümler ve göçler gibi insanları ruhsal açıdan olumsuz etkileyen olayların tartışılacağı Ruhsal Travma Toplantıları’nın sekizincisi, 5-7 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Toplantıya konu olan savaş ve çatışma gibi toplumu yıpratan konuların ortak özelliği, hepsinin insan elinden kasıtlı olarak ortaya çıkarak uzun bir zaman dilimine yayılması.

Toplantının önemli tarafının, Türkiye gibi toplumsal travmaların çok yaşandığı bir coğrafyada ve iç ve dış göç hareketlerinin gittikçe önemli olduğu, bazı şehirlerde toplumsal dokunun değiştiği bir dönemde gerçekleştirilmesi olduğu belirtiliyor.

Ruhsal Travma Toplantıları, ruh sağlığı ve insan hakları çalışanlarının diğer bilim dalları ve uzmanlık alanları ile birlikte bu alandaki bilgi ve deneyimlerini artırmaları açısından önem taşıyor.

Bu çerçevede bu yılki kongrede; savaş, şiddet ve şiddetin sonuçları ile nedenlerinin çeşitli yönlerinin incelenip tartışılması hedefleniyor.

Ortaköy Princess Hotel’de gerçekleşecek toplantılar hakkında bilgi almak ve kayıt için tıklayın.

PROGRAM:

05 Aralık 2014 Cuma

08:30 – 09.30  Kayıt işlemleri

09:30 - 11:00  Salon 1 
Panel  1 
Toplumsal Travma ile Temasta Terapist Olmak 
Pınar Önen 
İnsan eliyle oluşturulan travmalarda “mağduriyet”
İlker Özyıldırım Toplumsal travma bağlamında odanın "gerçeklik" sorunsalı 
Gülsüme Oğuz 
Odadaki etnik kimliklerin etkileşimi 
Berrak Karahoda Kuşaktan kuşağa iletilen travmalar ve psikoterapideki rolü

09:30 - 11:00  Salon  2
Panel 2 
Ruh Sağlığı Penceresinden Savaş ve Çatışma Ortamında Medya ve Şiddet Söylemi
Yasemin İnceoğlu
İletişimci gözüyle 
Mete Çubukçu 
Gazeteci gözüyle 
Burhanettin Kaya 
Psikiyatr gözüyle

09:30 - 11:00  Oda 1 
Çalışma grubu 1 
Toplum ruh sağlığı ve ruhsal travma çalışmalarında görsel sanatların kullanımı 
Bülent Coşkun, Tamer Aker

11.30 – 13.00  Salon 1 
Panel 3
Travmayla bağlantılı bozukluklarda psikoterapiler 
Moderatör: Ulrich Schnyder 
Thomas Elbert 
Öyküsel yüzleştirme terapisi (NET) 
Mariel Meewisse
Travma sonrası stres bozukluğunda kısa süreli eklektik psikoterapi  (BEPP)
Jennifer Wild 
TSSB' de bilişsel terapi

13:00- 14:00  Öğle Yemeği

14:00- 15:30  Salon 1 
Panel 4 
Travma: Avrupa’dan Bakışlar Moderatör: Vedat Şar, Francisco Orengo 
Avrupa psiko-travmatolojisi açısından savaş ve mülteciler  
Ulrich Schnyder 
Çocuk cinsel istismarının sağlıkla ilgili sonuçları 
Vittoria Ardino 
Çocuğa kötü muamele ve ihmalin toplumsal bedelini azaltmada uzun vadeli stratejiler
Roderick Orner 
Erişilmesi güç travma mağdurlarına ulaşmak

14:00- 15:30  Oda 1 
Çalışma grubu 2 
Thomas Elbert 
Travma ve öyküsel terapi

14:00- 15:30  Oda 2 
Çalışma grubu 3 
Mariel Meewise 
Travma sonrası eklektik terapi

16:00 – 17:30  Salon 1 
Panel 5 
Suriyeli mülteci olmanın travması 
Moderatör: Deniz Mardin, Ferdinand Garoff, Sinem Boytok, Muharrem Aydın

16:00 – 17:30  Salon 2 
Panel 6
Çocuk ve Travma 
Veysi ÇeriSerhat NasıroğluFırat Hamidi

16:00 – 17:30  Oda 1 
Çalışma grubu 4 
Işık Karakaya 
Çocukluk çağında travmatik yas ve tedavisi

16:00 – 17:30  Oda 2 
Çalışma grubu 5
Emre Konuk 
Travma Perspektifinden Ruh ve Beden Sağlığı ve bir EMDR Uygulaması

17:45-18:00  Açılış konuşmaları
Metin Bakkalcı, Tamer Aker

18:00-19:00  Salon 1 
Moderatör: Şahika Yüksel
Konferans 1 
Murathan Mungan


06 Aralık 2014 Cumartesi

09:00- 10:30  Salon 1 
Panel 7 
Şiddetten şefkate insan eli; insanın yıkıcılığına evrimsel bakış  
Ejder Akgün Yıldırım
Sıradan insanın yokediciliği; toplumsal olayların grup dinamiklerini anlamak 
İlker Küçükparlak
Evrimden bir ahlak felsefesi türetmenin olanaksızlığı: Oksitosin ikilemi 
Taner Yılmaz
İnsan doğası, medeniyet ve şiddet

09:00- 10:30  Oda 1 
Çalışma grubu 6 
Jennifer Wild 
Travma ve ilişkili hastalıklarda bilişsel terapi

09:00- 10:30  Oda 2 
Çalışma grubu 7 
Önder Özkalıpcı, Thomas Wenzel, Ümit Biçer 
Açlık grevleri uygulamalarda ne var?

11:00- 12:30  Salon 1 
Panel 8 
Çocukluktan erişkinliğe travmanın etkileri 
Feryal Çam Çelikel 
Olumsuz çocukluk deneyimlerinin nörobiyolojik etkileri 
Önder Kavakçı 
Olumsuz çocukluk deneyimlerinin genel sağlığa ve immün sisteme etkileri 
Ömer Böke 
Olumsuz çocukluk deneyimlerinin ve psikotik yaşantılar üzerine etkileri

11:00- 12:30  Salon 2 
Panel 9 
Travmayı öncelemeyen barış olabilir mi? 
Moderatör: Nejdet İpekyüzMurat Yalçın, Mithat Sancar, A. Betül Çelik

11:00- 12:30  Oda 1 
Çalışma grubu 8
Travmatik olaylara psikososyal müdahale: Türkiye'nin deneyimlerine ilişkin bir değerlendirme 
Nuray Karancı, Banu Yılmaz

11:00- 12:30  Oda 2 
Çalışma grubu 7 devamı 
Önder Özkalıpcı, Thomas Wenzel, Ümit Biçer 
Açlık grevleri uygulamalarda ne var?

12:30- 13:00  Öğle Yemeği

13:00 – 14:00  Salon 1
Oturum 1 
Yönetici: Tamer Aker 
Poster bildiri tartışmaları 
Bir Kasaba Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Primer Tanılara Göre Çocukluk Çağı Travması Sıklığının Karşılaştırılması
Deniz Yılmaz - İlker Özyıldırım
Bir Kasaba Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Birincil Tanısı Majör Depresif Bozukluk Ya Da Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Çocukluk Çağı Travmatik Deneyimlerinin Sıklığı
Deniz Yılmaz - İlker Özyıldırım
İş Yaşamında Kadın Ayrımcılığı ve Psikolojik Şiddet
Emine Ay
Mağdurlarin bireysel başvuru hakki: Üniversite  hastanesi 
Adli tip kliniği deneyimi
Gözde Yeşiltepe
Kadına Yönelik Evlilik İçi Cinsel Şiddet ve Adli Raporlandırma Sürecinin Değerlendirilmesi
Erenç Y. Dokudan

14:00- 15:30  Salon 1 
Panel 10 
Afetlerde psikososyal hizmetler birliği (APHB) soma dayanışma ağı paneli 
Moderatör: Sedat Işıklı, Zeynep Şeker 
SomaDa: Yaşanılan güçlükler ve çıkan dersler 
Çiğdem Yumbul 
SomaDa; iyi örnekler 
Meriç Ramazan 
Soma’da psikososyal müdahale ilkeleri 
Feyza Çelik 
Soma Maden faciası; Bir afetin otopsisi

14:00- 15:30  Salon 2 
Panel 11 
Haziran isyanı ve polis şiddeti 
Moderatör: Ümit Ünüvar 
Tanıl Bora 
Gezi, Polis ve Linç 
Evren Balta 
Polis şiddetinin dünyadaki yeni hali 
Özge Yenier Duman 
Direnişte; edilgen mağdurdan politik özneye

14:00- 15:30  Oda 1 
Çalışma grubu 9
TSSB’de akılcı ilaç kullanımı 
Oğuz Karamustafalıoğlu

14:00- 15:30  Oda 2 
Çalışma grubu 10
Türkiye’de cinsel suçtan hükümlü çocuk olmak 
Yüksel Baykara Acar

16:00- 17:30  Salon 1 
Panel 12
İnsan hakları ihlallerinin olağan dışı durumlarda değerlendirilmesi
İşkencenin adli –psikolojik değerlendirilmesi Filipin, Irak, Filistin 
Ufuk Sezgin, Şebnem Korur Fincancı, Raija-Leena Punamäki, Samir R. Qouta

16:00- 17:30  Salon 2 
Panel 13 
Silahlı çatışma ortamlarında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 
Moderatörler: Şahika Yüksel - Senem Doğanoğlu 
Özlem Kaya 
Çatışma dönemlerinin ‘ikincil mağdurları’? - Eşi zorla kaybedilen kadınlar 
Handan Coşkun 
Kadın ve çocuklarda savaşın günlük hayata etkileri ve bitmemiş yas 
Choman Hardi 
Kürt Devrimi ve Erkeklik: 1976-1991  
Jurčević Kozina S, Borovac JA, Vlastelica M, Lončar M (Hırvatistan) 
Şiddetin görünmeyen Yüzü: Hırvatistan ile Bosna Hersek savaşında alıkonulan on dört tecavüze maruz kalan kadının tecavüz faillerini hatırlamada epizodik belleğin rolü

16:00- 17:30  Oda 1 
Çalışma grubu 11 
Burhanettin Kaya 
EMDR: Terapi mi? Teknik mi?

16:00- 17:30  Oda 2 
Çalışma grubu 12 
Soma’da APHB çalışmalarının değerlendirilmesi 
Özgür Erdur Baker, Murat Altuğgil

17:45- 18:45  Salon 1 
İkili konferans 2 
Bedirhan Üstün 
Sınıflama sistemleri ve Travma ile ilişkili hastalıklar 
Roderick Orner 
Travma sonrası stres ve obsesif-kompulsif bozukluklar tekrarlanmasındaki terapötik kullanım için yeni bir yaklaşım


07 Aralık 14 Pazar

09:00- 10:30  Salon 1 
Panel 14 
Zorla kaybetme eyleminin Travmatik etkisi 
Moderatör: Çoşkun Üsterci, Nilgün Toker, Cem Kaptanoğlu, Ziliha Uluboy

09:00- 10:30  Salon 2 
Panel 15 
Yeryüzü felaketlerinden distopya filmlerine: İnsanda insandışılaşma 
Bülent Somay 
Kardelen 
Altan Essizoğlu 
Psikanalitik yönüyle savaş ve barış 
Hakan Karaş
İçimizdeki insandışı ve distopya arzusu

09:00- 10:30  Oda 1 
Çalışma grubu 13 
Ebru Toksoy
Bibliodrama; ayrımcılık çerçevesinde uygulama örneği

09:00- 10:30  Oda 2 
Çalışma grubu 14 
Kadın mültecilerle çalışmak 
Ayşe Devrim Başterzi; Sinem Koytak

11:00 – 12:30  Salon 1 
Panel 16
Dünden bugüne, bugünden geleceğe TSSB ve tedavisi 
Mehmet Z. Sungur 
TSSB ; dünden geleceğe bütüncül bakış 
Tamer Aker 
Tarihte TSSB ve benzerleri 
Uğur Çakır 
TSSB tedavisinin gelişimi ve geleceği

11:00 – 12:30  Salon 2 
Serbest Bildiri, Tartışma
Üç Bağlam Üç Ayrı Dünya ve Ruhsal Aygıt
Zübeyit Gün 
Düşük Yoğunluklu Savaş Ortamında Psikiyatri: Hakkari Deneyimi
Sertaç Ak
Erenköy Mücahitlerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Varlığı ve Şiddeti
Anjelika Hüseyinzade Şimşek

11:00 – 12:30  Oda 1 
Çalışma grubu 13 devamı 
Bibliodrama; ayrımcılık çerçevesinde uygulama örneği 
Ebru Toksoy

11:00 – 12:30  Oda 2 
Çalışma grubu 15 
Çocuklarda sanat terapisinin kullanımı 
Birgit Koch, Şahika Şişmanlar

12:45 – 13:30  Kapanış ve tartışma
Şahika Yüksel, Metin Bakkalcı, Tamer Aker