Gündem

Ruhsatı uzatılmadığı için milyar dolarlık dava açan Alamos Gold tahkim sürecini başlattı

"Bu izinlerde imzası olan Türkiye'deki yetkililer, böyle bir değişikliğe ne­den ve hangi gerekçelerle onay verdi?"

09 Haziran 2021 07:17

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Çanakkale altın madeni için Kirazlı’da yüz binlerce ağacı kesen ve ruhsatı uzatılmadığı için milyar dolarlık dava açmaya hazırlanan Alamos Gold’un yatırımcılarına karşı tahkim sürecini başlattığını yazdı.

"Alamos Gold'un başvu­rusu 7 Haziran tarihinde Dünya Bankası grubu şem­siyesi altındaki ICSID'de kayıt altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ya­pılan bu başvurunun dosya numarası: ARB 21/33" diyen Toker devamında şunları kaydetti:

"Konudaki 'inceliği' birkaç yazıda gündeme getirdim. Alamos Gold muhtemelen böylesi bir tahkimi yapabilmek için kendini garantiye almıştı. Türkiye'de kurduğu Doğu Biga A.Ş.'nin sermaye­darı, başlangıçta Kanada merkezli Alamos Gold'ken, Hollanda'da kurulmuş bir iştirak olan Hollanda merkezli Alamos Gold'a geçmişti. Ticaret Sicili'nde herkese açık bu bilgideki önemli soru ise hâlâ ce­vapsız: Bu izinlerde imzası olan Türkiye'deki yetkililer, böyle bir değişikliğe ne­den ve hangi gerekçelerle onay verdi? Vermeseler ne olurdu?

ICSID( Internatio­nal Centre for Settlement of Investment Disputes/ Yatırım Uyuşmazlık­larının Uluslararası Çözüm Merkezi) devletler ile yaban­cı yatırımlar arasındaki anlaşmazlıklarda hakem rolü görüyor. Kurumun anayasası olan Washing­ton Sözleşmesi 1966'da oluşturulmuş. Türkiye, konvansiyon denilen bu sözleşmeyi 1987'de imza­lamış, 1989'da yürürlüğe girmiş.

Alamos Gold'un 7 Haziran tarihli başvurusu başlangıç aşamasında. Prosedüre göre, ICSID Genel Sektreterliği'nin ön incelemeden geçirmesi bekleniyor. Türkiye'den istenecek tutarın 1 milyar doları aşacağı Toronto Bor­sası'na duyurulmuştu ama yeni başvuruda uyuşmazlık konusu tutarla ilgili herhan­gi bir bilgi yer almıyor. Ba­kalım Türkiye'den tahkim süreciyle ilgili herhangi bir açıklama gelecek mi?"

Yazının tamamını okumak için tıklayın.