T24 Podcast

Podcast | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Yunanistan’da Müslüman, Türkiye’de gavur tohumu"

03 Mayıs 2024 08:00

Mübadiller için 20’li ve 30’lu yıllar yollarda geçmiş desek yalan olmaz. Bir şehirden diğerine, bir kültürden bir başkasına geçerken sadece manevi değil, maddi kayıpları da oldu. Mübadilken muhacir de olan bu aileler, onlara hep geldikleri yerleri hatırlatan hatıraları da yanlarında taşıdılar. Sadece anı olsun diye değil, onlara güç versin, kökleri sert rüzgarlara kapılıp kaybolmasınlar diye. Bir de bırakılıp gidilenler var. Yazar Kemal Yalçın “Emanet Çeyiz” adlı kitabında, Denizli’nin Honaz Köyü’nde yaşayan bir Rum ailenin, sürgüne giderken Müslüman komşularına bıraktığı çeyizin, yaklaşık seksen yıl sonra aileye geri veriliş öyküsünü anlatıyor. Yalçın, dedesine emanet edilen çeyizi teslim etmek üzere Minoğlu ailesinin izini sürerken, on beş Rum ve on beş Türk mübadilin yaşam öyküsünü ve duygularını da kendi ağızlarından aktarıyor. Mübadeleyi ilk kaleme alan yazarlardan biri olan Yalçın, emanet çeyizi sahiplerine verdikten ve kitabı yazdıktan sonraki tepkileri anlatırken gözleri parlıyor.
Tefrika 24 podcast serisinin bütün bölümleri

TEFRİKA 24 (I) | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Mustafa Kemal çağırdı, geldik"

TEFRİKA 24 (II) | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Rumca bilmeseler de Yunanistan'a gönderildiler"

TEFRİKA 24 (III) | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Yunanistan’da Müslüman, Türkiye’de gavur tohumu"

TEFRİKA 24 (IV) | Kayıp bir kuşağın hikâyesi 'Mübadele': "Mübadiller, her iki ülkede de hep öteki oldular"

TEFRİKA 24 (V) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "İşçiler at pazarında gibi kontrol edildi"

TEFRİKA 24 (VI) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "Ford Grevi'nde Alman işçiler bile halay çekmeyi öğrendi"

TEFRİKA 24 (VII) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "80'lerde büyük eylemlerin başını Türk işçiler çekiyordu"

TEFRİKA 24 (VIII) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "Duvarın yıkılmasıyla saldırganlık ortaya çıktı"

TEFRİKA 24 (IX) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "11 Eylül sonrasında daha ırkçı oldular"

TEFRİKA 24 (X) | 'Acı vatan' Almanya'ya göçenler anlattı: "Nasıl kıydın benim kınalı kuzuma?"