Gündem

Türkiye'nin 'olağanlaşan OHAL'i dijital ortamda

26 Ağustos 2019 17:53

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği; kanun hükmünde kararnameler (KHK) ve 12 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye’nin yönetiminde gerçekleştirilmek istenen yapısal dönüşümünün incelendiği olağanüstü hal (OHAL) konulu raporu veri bankası şeklinde okurlara sundu. Rapora olaganlasanohal.com internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

"Olağanlaşan OHAL: KHK’ların Yasal Mevzuat Üzerindeki Etkileri" başlıklı çalışma ilk olarak Aralık 2017’de henüz olağanüstü hal (OHAL) devam ederken yayınlandı. Ardından Aralık 2018’de tüm OHAL dönemini kapsayacak şekilde güncellendi.

Bu çalışma, OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz 2016 tarihinden resmi olarak sona erdirildiği 19 Temmuz 2018 tarihine kadar geçen iki yıllık sürede çıkarılan 37 OHAL kanun hükmünde kararnamesini (KHK) ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devreye girdiği ve OHAL’in de devam ettiği 10 günlük sürede çıkarılan ilk 12 Cumhurbaşkanlığı kararnamesini inceliyor. Söz konusu kararnamelerde mevzuatta değişiklik yapan maddeler, çeşitli konu başlıkları altında tasnif edilerek tahlil edildi ve bu maddelerle hangi kanunlarda ne yönde değişiklik/ekleme/çıkarma yapıldığı listelendi.

Çalışma esas olarak kararnameler eliyle mevzuatta yapılan değişikliklerin ve getirilen yeniliklerin bütünsel ve kapsayıcı bir dökümünü sunuyor.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, hazırladığı internet sitesi ile raporu hem ilgili okur hem de araştırmacılar için daha kullanışlı ve erişimi kolay hale getirdi. Oluşturulan sitede arama motoru hem metnin tamamında arama yapmaya imkan veriyor, hem de paragraf ölçeğinde eşleştirilen anahtar kelimeler aracılığıyla bir kavram dizini gibi çalışıyor.

Değişen Mevzuat sekmesinde ise kararname maddelerinin değişiklik yaptığı kanunların listesine ve Etkilenen Kurumlar sekmesinde kararnamelerin yetki ve işleyişlerinde değişiklik yaptığı kurumlara ulaşabilirsiniz.