Ekonomi

"Enerjide dışa bağımlılık yüzde 76’ya ulaştı"

CHP'li Ahmet Akın, "AKP’nin uyguladığı enerji politikalarının esasının ARGE, bilgi gerektirmeyen ve dışa bağımlılık üzerine kurulduğunu" savundu

10 Ağustos 2017 03:28

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Türkiye’de enerjinin biri dışa bağımlılık diğeri tüketimin ağırlık olarak fosil kaynaklar olmak üzere iki temel sorunu olduğunu söyledi. AKP’nin uyguladığı enerji politikalarının esasının ARGE, bilgi gerektirmeyen ve dışa bağımlılık üzerine kurulduğunu söyleyen Akın, “Dünya ülkeleri enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için girişimlerde bulunurken, Türkiye’de tam tersine bağımlılık politika haline getirilmiştir” dedi. Akın, 2000 yılındaki yüzde 67 olan bağımlılık oranının 2017 yılında yüzde 76’ya ulaştığına dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan Belediye Başkanlar Toplantısı’nda CHP’nin Yerel Yönetimler Enerji Politikasının tanıtımını yapan Ahmet Akın, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmasının  yenilenebilir enerji kaynakları olarak gösterdi. Ahmet Akın’ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizde enerjinin iki temel sorunu var. Birincisi dışa bağımlılık, ikincisi ise enerji tüketimimizin ağırlıklı olarak fosil kaynaklardan oluşması. AKP’nin uyguladığı enerji politikalarının esası da ARGE, bilgi gerektirmeyen ve en kolay olan dışa bağımlılık üzerine kurulmuştur. Dünya ülkeleri enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için girişimlerde bulunurken, Türkiye’de tam tersine bağımlılık politika haline getirilmiştir. Mesela 2000 yılındaki % 67 olan bağımlılık oranımız, 2017 yılında % 76’ya ulaşmıştır. Aynı zaman da giderek artan enerji ithalatı ekonomimiz üzerinde büyük bir yük oluşturup, yüksek cari açık vermemize neden olmuştur.

CHP olarak, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli kaynaklara öncelik veren, insan odaklı ve sürdürülebilir enerji üretimi önceliğimizdir. Bunun da yolu enerji üretiminde yerel, temiz, ucuz, geniş halk katılımlı kooperatif modeli modelinden geçmektedir.

CHP’nin Ulusal Enerji Politikasının esasları

CHP olarak, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli kaynaklara öncelik veren, insan odaklı ve sürdürülebilir enerji üretimi önceliğimizdir. Ulusal Enerji Politikamızın temel amacı; enerjinin, gelişme ve refahın arttırılmasında belirleyici konumunun bilinciyle, enerji talebinin ulusal kaynaklara öncelik verilerek, yeterli, kaliteli, kesintisiz, ekonomik ve çevreye duyarlı bir şekilde karşılanması, bu amaçla her türlü teknik ve teknolojinin kullanılması ve geliştirilmesidir.

CHP iktidarında Uzun vadeli ulusal tedarik sunum planı hazırlanacak, ulusal kaynaklara öncelik verilecek, enerji verimliliği maksimum hale getirilecek, enerji kooperatifleriyle halkımızın enerji piyasasında söz sahibi olması sağlanacak.

Enerji üretimine yerel, temiz, ucuz, geniş halk katılımlı kooperatif modeli

CHP olarak biz belediyelerimizle yenilenebilir Enerji Kooperatiflerini kurmak için öncülük yapacağız. Bu şekilde, enerji kooperatifleri, enerjinin tüketileceği yerde üretilmesi ile yerel kaynakların yerel halk tarafından kullanılmasını, enerji sistemindeki kayıp oranlarının azaltılmasını sağlar. İstihdam üzerinde olumlu etki yaratır, toplumun ekonomiye katılımına ve enerji konusunda söz sahibi olabilmesine imkân verir. Aynı zamanda enerjide tekelleşmeyi önleyerek enerji fiyatlarının düşürülmesi, sermayenin tabana yayılması, yerel kalkınma sağlanması konularında da etkili olacaktır. Özellikle de ülke enerji bağımlılık oranlarının düşürülmesinde önemli katkı sağlayacaktır