Ekonomi

Ders kitaplarının üçte ikisi özel şirketlerden temin edildi

Sayıştay, ders kitaplarının basım ve dağıtım işini Bakanlığın yapması gerektiğinin altını çizdi

02 Ekim 2019 13:00

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre ders kitapları ile öğretmen kılavuz kitaplarının basımından sorumlu olan Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi, aldığı siparişleri kendi tesislerinde üretmeyerek ihale usulü ile şirketlerden hizmet aldı. Bakanlık ile imzaladığı protokoldeki, “Ders kitaplarını bizzat üretme” şartını yok sayan Döner Sermaye İşletmesi, Sayıştay’ın denetimlerine takıldı.

Sayıştay denetçileri, Döner Sermaye İşletmesi’nin tek müşterisinin MEB olduğunun altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İşletmenin, bütün satışlarını hizmet alım sureti ile dış kaynaktan temin etmesi, mali tablolarının anlamlı bilgi sunma niteliğini zayıflatmaktadır. Zira işletme uygulamada, mal ve hizmet üreten bir döner sermaye işletmesi hüviyetinden uzaklaşarak, Bakanlığın konuya ilişkin ihalelerinin yapıldığı bir hizmet birimine dönüşmüştür.”