Gündem

AYM’den bir iptal daha: Cumhurbaşkanı’nın vali yardımcısı ve kaymakamları atama yetkisi kararname ile düzenlenemez

CBK yetkisiyle yapılacak bir düzenlemenin ancak üst kademe kamu yöneticileriyle ilgili olabileceğine dikkat çekildi

05 Haziran 2024 11:46

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı’na vali yardımcısı, kaymakam ve hudut mülki idare amirlerini atama yetkisi veren düzenlemeyi iptal etti. Kararda, Cumhurbaşkanı’nın sadece üst kademe yöneticilerin atanmasına ilişkin karar verebileceği anımsatılarak, ilgili kanunda vali yardımcısı, kaymakam ve hudut mülki amirlerin yer almadığı kaydedildi. Kararda, atama yetkisinin kanunla düzenlenmesi gerektiği vurgulanarak, kararname ile bu yetkinin verilemeyeceği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2021 tarihli ve 70 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı maddelerini iptal etti.

CHP, 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle getirilen bazı düzenlemelerin iptali ve yürürlüğün durdurulması talebiyle AYM’ye başvurdu.

Başvuruyu Şubat 2024’te karara bağlayan Yüksek Mahkeme, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki çok sayıda düzenlemeyi iptal ederken, yürürlüğün durdurulması taleplerini de reddetti. Yüksek Mahkeme, iptal nedeniyle doğacak hukuksal boşluğu kamu yararını ihlal edecek nitelikte gördüğünden kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu sürede yeni yasal bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor.

Hudut mülki idare amirlerini, vali yardımcısına denk tutan kural iptal

AYM’nin iptal kararlarından biri, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin (CBK) 271. maddesine eklenen 2  ve 3 numaralı fıkralara ilişkin oldu.

Kararname ile getirilen söz konusu kuralda, İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında hudut mülki idare amiri istihdam edilebileceği hükme bağlanmıştı. Aynı kuralda, hudut mülki idare amirlerinin, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımında vali yardımcısı ve bakanlığın taşrada görev yapan il mahalli idareler müdürüne denk oldukları düzenlenmişti.

Ancak memurlar ve diğer kamu görevlilerinin kadroları ile bunların atamasına ilişkin zaten kanunla düzenleme yapıldığını vurgulayan AYM, bu noktada CBK ile bir düzenleme yapılamayacağını bildirerek kuralı iptal etti.

“Vali yardımcıları, hudut mülki idare amirleri ve kaymakamlar üst kademe yöneticisi değil”

Yüksek Mahkeme, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle "vali yardımcıları ve kaymakamlar" ifadesinin "vali yardımcıları, hudut mülki idare amirleri ve kaymakamlar" şeklinde değiştirilmesini de inceledi.

İlgili kadrolara atanma şartlarının da kanunla düzenlendiğini hatırlatan AYM, “Vali yardımcıları, hudut mülki idare amirleri ve kaymakamların üst kademe yöneticisi olduğu söylenemez. Zira söz konusu unvana sahip kişilerin görev yaptıkları kurumun genel olarak politikalarının belirlenmesi sürecine katılmadıkları, yönetim yetkilerinin ağırlıklı olarak bu politikaları uygulamakla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada üst kademe yöneticisi olmayan vali yardımcıları, hudut mülki idare amirleri ve kaymakamların atamasının CBK ile düzenlenemeyeceğini bildiren AYM, kuralı iptal etti.

“Cumhurbaşkanı’nın sadece üst kademe için yetkisi var”

CBK yetkisiyle yapılacak bir düzenlemenin ancak üst kademe kamu yöneticileriyle ilgili olabileceğine dikkat çeken AYM, “Zira Anayasa koyucu sadece üst kademe kamu yöneticileriyle sınırlı olarak atanma esaslarının belirlenmesi yetkisini Cumhurbaşkanına bırakmıştır. Kendilerini atayan Cumhurbaşkanı ile göreve gelme esasına tabi olmayan diğer kamu görevlilerinin atanma esaslarının CBK ile belirlenmesi mümkün değildir. Diğer kamu görevlileri yönünden Anayasa'nın 128. maddesindeki atanma esaslarının kanunla düzenlenmesi güvencesi varlığını devam ettirmektedir” dedi.


TIKLAYIN - AYM, Cumhurbaşkanı’nın Merkez Bankası Başkanı’nı süresinden önce değiştirme ve rektör atama yetkilerini iptal etti 

TIKLAYIN - AYM’den TRT için kritik kararlar: İhalesiz alım yapamayacak, genel müdüre en yüksek devlet memuru kadar ücret ödenmeyecek

TIKLAYIN - Adalet Bakanı Tunç'tan, AYM'nin "yetki iptali" kararıyla ilgili açıklama: Üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına aittir

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AYM'nin "iptal" kararlarıyla ilgili açıklama: Cumhurbaşkanının yetkileri aynen devam ediyor