Yaşam
Deutsche Welle

Almanya'da ateşli silah ruhsatını kimler alabilir?

Ölümle sonuçlanan silahlı çatışmalar Almanya'da çok nadirdir. Çünkü ülke, en katı ateşli silahlar yasalarına sahip Avrupa ülkelerinden biri konumunda.

09 Nisan 2022 10:48

Ölümle sonuçlanan silahlı çatışmalar Almanya'da çok nadirdir. Çünkü ülke, en katı ateşli silahlar yasalarına sahip Avrupa ülkelerinden biri konumunda.Almanya'da geçerli olan Ateşli Silahlar Yasası'na göre, ateşli silah sahibi olmak veya satın almak için bir "silah bulundurma ruhsatına" ihtiyacınız var. Dolu bir ateşli silah kullanmak veya taşımak içinse "silah taşıma ruhsatı" gereklidir. Bu, örneğin koleksiyoncuların yalnızca bulundurma ruhsatına ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Öte yandan avcıların, avlanma lisansına sahip olmaları ve silahlarını sadece avcılık amacıyla kullanmaları durumunda, ayrıca bir silah ruhsatı almalarına gerek yok. Silah bulundurma ruhsatı, silah sahiplerinin ateşli silahı bir yerden başka bir yere nakletmesine izin verir ancak üzerinde taşımasına müsaade etmez. Bu nakil işleminin, örneğin kilitli bir valizde yapılması, silahın bu esnada boş ve emniyet tertibatının kapalı olması gerekmektedir. Silah taşıma ruhsatı ise sadece nadir durumlarda verilir. Bu ruhsat için başvuran kişinin, halkın genelinden daha büyük bir tehlikeye maruz kaldığını ve silah taşımasının kendi güvenliğini artırdığını kanıtlayabilmesi şartı aranır. Taşıma ruhsatı sahiplerinin, silahlarını saklı veya açıktan mı taşıması veya taşınan silahın boş mu yoksa dolu mu olması gerektiğine dair ise Alman ateşli silahlar yasalarında bir hüküm yoktur. Kuru sıkı tabancalar, işaret fişeği tabancaları veya sadece plastik mermi veya tahriş edici maddeler atabilen silahları taşımak için ise alınması daha kolay olan "küçük silah taşıma ruhsatı" gerekmektedir. Ayrıca atıcılık sporunda kullanılan düşük güçlü havalı tüfekler de (azami 7,5 joule) yine bu kategoriye girmektedir. Bir silah taşıma ruhsatı başvurusunun toplam maliyeti, zorunlu sigortalar dahil yaklaşık 500 euroyu bulmaktadır. Almanya'da hangi silahlar yasal? Alman yasalarında, ateşli silahlar ve muharebe silahları arasında bir ayrım söz konusudur. Bu ayrımın ayrıntıları, Muharebe Silahlarının Kontrolü Yasası'nda düzenlenmiştir. Almanya'da özel kişilerin, muharebe silahlarına sahip olması veya kullanması yasa dışıdır. Bu, tüm tam otomatik tüfekleri, makineli tüfekler (İkinci Dünya Savaşı veya öncesine ait antika değeri taşıyan silahlar hariç) ve bu tür silahların namlu ve şarjörlerini içerir. Aynı şekilde pompalı tüfekler de yasak kapsamındadır. Bazı yarı otomatik silahlar da yine muharebe silahı olarak tanımlanır. Almanya'da kimlerin silah sahibi olmasına izin verilir? Almanya'da geçerli ateşli silahlar ruhsatı için başvuran herkesin şu koşulları yerine getirmesi gerekir: 1.) En az 18 yaşında olmak 2.) Gerekli güvenilirliğe ve kişisel yeterliliğe sahip olmak 3.) Silah kullanma yetkinliğini belgelemek 4.) Bir ihtiyacı/zorunluluğu kanıtlamak 5.) İnsanların yaralanması ve maddi hasar gibi durumlar için en az bir milyon euro tazminat tutarını kapsayan bir sorumluluk sigorta poliçesi ibraz etmek. Güvenilirlik ve kişisel yeterlilik nasıl kanıtlanabilir? Almanya'da ateşli silah ruhsatı başvurularının kabul edilmesi, incelenmesi ve verilmesinden ilgili yerel makamlar sorumludur. Başvuru sahibinin ikamet ettiği yere bağlı olarak bu makamlar ya Yerel Asayiş Dairesi veya Emniyet Müdürlüğü'dür. Bu makamların ilgili birimleri, ateşli silah ruhsatı için bir gereklilik veya zorunluluk mevcut olup olmadığının yanı sıra başvuru sahibinin, gerekli güvenilirlik ve yeterliliğe sahip olup olmadığını da tespit etmekle yükümlüdür. Ateşli silah ruhsatının şu kişilere verilmesi yasaktır: · Son on yılda bir adli suçtan hüküm giyenler · Yaşam koşulları gereği silah kullanımına kolayca başvurmaya meyilli olanlar · Yasaklı veya Anayasa'ya aykırı bir örgütün üyesi olanlar · Son beş yıl içinde Almanya'nın dış çıkarlarına tehdit oluşturan faaliyetlerde bulunmuş veya desteklemiş olanlar · Son beş yılda polis tarafından birden fazla gözaltına alınanlar · Alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olanlar veya psikolojik rahatsızlığı bulunanlar Buna ek olarak, ilk kez ateşli silah ruhsatı için başvuran 25 yaşın altındaki herkes, ilgili kurumun tayin ettiği bir doktor ve psikologdan "zihinsel uygunluk" belgesi almak zorundadır. Silah kullanma yetkinliği nasıl belgelenir? Ateşli silah ruhsatı için başvuranlar, bir yeterlilik sınavına girmeli veya bazı eğitimleri tamamlamış olmalıdır. Başvuru sahibinin ateşli silahlara dair yasal ve teknik bilgileri, güvenli kullanım ve atış becerisi gibi yetkinlikleri değerlendirilmektedir. Yetkinlik ayrıca ateşli silahlarla ilgili başka sınav veya sertifikalar aracılığıyla da kanıtlanabilir. Örneğin avcılık lisansı sınavları, silah üretim ustalığı sınavları veya silah ticareti sektöründe en az üç yıldır tam zamanlı istihdam edildiğine dair çalışma belgesi de kanıt olarak kabul edilmektedir. Sonunda sınav yapılan ve sertifika verilen ateşli silahlara dair başka eğitimleri tamamlayanlar da silah ruhsatı yetkinliğine sahiptir. Ayrıca devlet onaylı atıcılık spor derneklerinin yaptığı sınavlar sonunda alınan sertifikalar da yine aynı kapsama girmektedir. Bir ihtiyaç veya zorunluluk nasıl kanıtlanabilir? Yasa, ateşli silah ruhsatı için başvuranların "kişisel veya ekonomik olarak" belirli bir ihtiyaç veya zorunluluğu kanıtlamasını şart koşmaktadır. Bu kapsama girenler ise şöyle sıralanıyor: Avcılar, lisanslı atıcılık sporu yapanlar, geleneksel atıcılar, silah veya mühimmat koleksiyoncuları veya uzmanları, tehdit altındaki bireyler, silah üreticileri, silah satıcıları ve güvenlik şirketleri. Can güvenliğini hedef alan saldırı riskinin alışılmadık derecede yüksek olduğu kanıtlanan kişilere de ateşli silah bulundurma ruhsatı verilebilmektedir. Ayrıca atıcılık spor federasyonları ve atıcılık kulüplerinin üyeleri, köklü bir geleneği sürdürmek için belirli silahlara ihtiyaç duyduklarını onaylayan geleneksel atıcılar derneğinden bir sertifika ibraz etmeleri durumunda, ateşli silahlar taşıma ruhsatı alabilmektedir. Ben Knight
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle