Ekonomi

3 şirket daha konkordato ilan etti

Konkordato ilan eden şirketlerden biri 1950 yılında kurulmuştu

03 Ekim 2018 14:52

İstanbul ve İzmir merkezli yüksek sermayeli şirketlerin konkordato ilan etmesinin ardından Anadolu’dan da benzer haberler gelmeye başladı. Samsun’da iki ilaç firması ve Mersin’de mobilya parçaları üreten bir şirket konkordato ilan etti.

TIKLAYINÖmer Üründül'ün ortağı olduğu inşaat şirketi, konkordato istedi

Sözcü’nün haberine göre konkordato ilan eden Samsun merkezli  Onforma 2010’da kurulmuştu ve değişik tedavi grupları için jenerik küçük hacimli ‘parenteral preparatlar’ üretmekteydi.

Yine Samsun’da faaliyet gösteren İmaretçioğlu da solüsyon dolumunda fason üretim yapıyordu.

Mersin merkezli Işın press ise 1950 ‘de kurulmuştu ve 100 kişiye iş sağlıyordu. Firma ulusal ve uluslararası piyasada iç kapı üretimiyle tanınıyor.

Konkordato nedir?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.