TARİH

10 Temmuz 2021

Önce Haliç, sonra İzmit Körfezi ve şimdi Marmara Denizi boğuldu

Marmara Denizi insan kaynaklı bir çevre afeti ile karşı karşıyadır. Bu afet nedeniyle denizden faydalanan ve ekonomik değer üreten herkes olumsuz etkilenmiştir

Devamını Oku

TARİH

03 Haziran 2021

Marmara'nın salyası, İstanbul'un kanalı

Marmara Denizi bu kirliliğe dayanamadı ve salyasını saldı. Bir afete dönüşen bu deniz salyası hastalığı ne kadar sürecek kimse kesin bir şey söyleyemiyor. Önümüzdeki ay sonunda Kanal İstanbul'un projesine başlanacağı ilan edildi. Salyasıyla nefessiz kalarak yoğun bakıma düşen Marmara Denizi, "inadına yapılacak" Kanal İstanbul sonrası morgdan sağ salim çıkamaz

Devamını Oku

TARİH

17 Mayıs 2021

Türkiye'de ulusal ve yerel ölçekte afet risklerini azaltma eylemleri hakkında bir değerlendirme

Dünyadaki afet risklerini derecelendirme amaçlı yapılan uluslararası istatistiğe göre, en yüksek risk katsayısı 10 olmak üzere Türkiye'nin genel risk katsayısı 5.0'tir ve sıralamaya göre Türkiye 191 ülke arasında 47'nci sıradadır

Devamını Oku

TARİH

01 Nisan 2021

On kez deprem araştırma komisyonu kuran TBMM, bu kez deprem risklerinin azaltılmasını sağlayabilecek mi?

Farkındalığın onlarca yıldır dile getirilen temel sorunların giderilmesinde ve afetlere dirençli bir toplum ve yaşam biçimi yaratmada arzu edilen hedefe ulaşılamadığını ne yazık ki her büyük depremden sonraki kayıpları görerek yaşıyoruz

Devamını Oku

TARİH

22 Mart 2021

Covid-19 dünyanın afet istatistiklerini sarsıyor

Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde 2020 yılındaki can kaybı sayısı, son 120 yılda olan deprem, sel, heyelan ve fırtına gibi doğal afetler nedeniyle oluşan toplam can kaybı sayısının yüzde 31'ine erişmiştir. Bu endişe verici sonuç dünyanın ve ülkemizin ne tür bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır

Devamını Oku

TARİH

05 Mart 2021

On beş yıldır bitmeyen bir kentsel dönüşümün hikâyesi: Fikirtepe

Bütün süreç aynı iktidar yönetimi döneminde oluştu ve bugüne kadar konuyla ilgili olarak ikisi Bayındırlık ve İskân Bakanı, beşi Çevre ve Şehircilik Bakanı olmak üzere yedi bakan değişti. Adına "kentsel dönüşüm" denilen bu süreç sırasında 2005'den bugüne kadar resmi yetkililer, müteahhit firmalar ve mülk sahipleri neler demiş, neler olmuş yıllar itibariyle özetleyelim

Devamını Oku

TARİH

28 Ocak 2021

Afet risklerini azaltmaya ne zaman başlamıştık?

Herhangi bir doğal veya teknolojik tehlikenin yaratabileceği riskin derecesini belirleyen şu üç temel tanımı yapmakta yarar var: Tehlike, korunmasızlık veya hasar görebilirlik, açıkta kalma veya maruz kalma

Devamını Oku

TARİH

09 Ocak 2021

29 Aralık 2020 Hırvatistan depremi: Zagreb'in deprem tehlikesi arttı mı?

29 Aralık 2020 depremi deprembilim camiasında iki konuyu gündeme getirdi. Birinci konu depremin öncesi oluşan ve öncü deprem niteliği taşıyan küçük ve kuvvetli bazı depremlerin oluşumu. İkinci konu ise depremin yeri, mekanizması ve artçı depremlerinin özellikleri ve buna bağlı olarak Zagreb'e yakın bir kavşak oluşturan Jastrebarsko, Podsljeme ve Petrinja faylarının Zagreb'in deprem tehlikesinin ne kadar etkileyeceği

Devamını Oku

TARİH

24 Aralık 2020

2021'de ne kadar deprem olabilir?

Bugüne kadar yaşadıklarımız ve 120 yıllık deprem istatistiği ülkemiz coğrafyasının depremselliğinin ne kadar yüksek olduğunu açıkça göstermektedir

Devamını Oku

TARİH

15 Aralık 2020

Yıkılmamak için yapı denetim ve yetkin mühendislik, ama nasıl?

Depremin hemen sonrası hazırlanan uzman raporlarındaki tespitler, son yıllardaki depremlerdeki hasar ve yıkım nedenlerinin öncekilerde farklı olmadığını gösteriyor. Sorun imar plânı mıydı, zemin miydi, deprem yönetmeliği miydi, çimento muydu, demir miydi, işçilik miydi, mühendislik miydi, yapı denetim miydi?

Devamını Oku

TARİH

02 Aralık 2020

Aynı deprem, ayrı sonuçlar

Kuvvetli ve büyük depremlerin konum, fay mekanizması ve büyüklük değerlerinin en doğru bir şekilde belirlenmesi müdahale kararlarının kapsamı ve hızı açısından hayati öneme sahiptir. Depremden hemen sonra resmi kaynaklara ve medyaya iletilen büyüklük bilgisi olduğundan küçük verildiğinde müdahale planlaması olumsuz etkilenebilmektedir

Devamını Oku

TARİH

21 Kasım 2020

İzmir'i vuran deprem, erken uyarı ve tsunami

Bu imar anlayışı ve düzen, afet risklerini azaltan bir kimliğe kavuşmadıkça deprem ve diğer doğal tehlikelerin afete dönüşen acı sonuçlarını yaşamaya devam edeceğiz

Devamını Oku