TARİH

18 Kasım 2023

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi, barajlar ve kısıtlanan veriler

DSİ bu verileri bana verseydi ben ne yapacaktım? Neden bu verileri istedim?

Devamını Oku

TARİH

06 Kasım 2023

Türkiye deprem afetleri sarmalına girmemelidir

1900 yılından bugüne kadar hasar ve can kayıplarına neden olan 175 adet deprem yaşanan bir coğrafyada bulunuyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ağır ve acı sonuçlarının muhasebesini yapmak ve bir sonraki depreme hazır olmak zorundayız. Acaba deprem risklerini en aza indirmek konusunda neden başarılı olamadık?

Devamını Oku

TARİH

24 Kasım 2022

23 Kasım 2022 Düzce-Gölyaka depremi (M:6.0) başka depremi tetikler mi?

Hareket eden fayların birbirleriyle sismik gerilme ilişkileri ve birbirlerini uyarmaları konuları deprembilimde ve yerbilimlerinde çok teknik ve akademik bir tartışa alanıdır ve bilinmezlerle doludur. Bugün gelinen noktada halkımıza, şu deprem nedeniyle şu alanda, şu tarihte ve şu büyüklükte bir deprem tetiklenecek demek olanaksızdır

Devamını Oku

TARİH

12 Eylül 2022

İstanbul’da afet risklerini azaltma adına yapılan kentsel dönüşüm işlerinin analizi

İstanbul’da 1 milyonun üzerinde bina ve 6 milyonun üzerinde daire ve iş yeri var. Son yıllarda yenilenen binalar olmasına rağmen yine de kaygı verici bir durum var. Bilimsel ölçümlere göre olası büyük bir depremden dolayı 83.000 binanın ağır hasar alacağı, yaklaşık 131.000 binanın da orta hasarlı olarak zarar göreceği anlaşıldı

Devamını Oku

TARİH

17 Ağustos 2022

17 Ağustos 1999 İzmit depreminden 23 yıl sonra İstanbul

17 Ağustos 1999 depremi sonrası fayın doğu ucundaki parça, üzerine yüklenen gerilimi taşıyamamış, harekete geçmiş ve 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce merkezli ve 7.2 büyüklüğünde bir depreme neden olmuştur. Bu olay, fayın Marmara Denizi içerisindeki Ana Marmara Fayı üzerinde olası büyük deprem beklentisini arttırmıştır

Devamını Oku

TARİH

19 Temmuz 2022

Şehirler büyüyor, afetler artıyor

Derenin taşkın yatağı bilgisini nazım imar planına işlemeyip onay veren ilgili belediye meclisi, kurum ve bakanlıklar varken, taşkın alanında inşaatçıya ruhsat ve bodrum katına iskân veren yetkililer varken "kader" ne yapsın?

Devamını Oku

TARİH

28 Haziran 2022

Farkındalık eksiliği neden, afet sonuçtur

Doğal ve sosyo-teknik olayların oluşturacağı tehlikeleri tanıma, maruz kalma, kırılganlık ve başa çıkma kapasitesi konularında yapılan çalışmalar, alınan önlemler, yapılan hazırlıklar ve toplumsal farkındalık ne kadar güçlüyse, insan ve ekonomi kayıpları o kadar azalmaktadır

Devamını Oku

TARİH

26 Mart 2022

Deprem riskini azaltmak için ayrılan 'Rezerv Alan' nasıl 'Kanal İstanbul Alanı' oldu?

İBB'nin İstanbul Metropolitan Plânlama Bürosu'nda, Rahmetli Hüseyin Kaptan'ın yönetiminde İstanbul'un geleceği plânlanırken, birileri de başka mahfillerde Kanal İstanbul'u plânlıyormuş!

Devamını Oku

TARİH

10 Şubat 2022

Kırılan bir barajın hikâyesi: Melen Barajı

İTÜ tarafından hazırlanan 2009 tarihli Nihai ÇED raporunda ve 2012 tarihinde yine aynı üniversitede yapılan zemin durumu araştırmasında, zeminin olumsuz durumu ile ilgili yapılan saptamalar ve öneriler nasıl görmezden gelindi? 

Devamını Oku

TARİH

10 Aralık 2021

Prens Adaları neden Özel Çevre Koruma Bölgesi oldu?

İnternette, anonim ortamda sorulan soruyu burada tekrar soruyorum: "Bir alan hem özel çevre koruma bölgesi, hem de milli park ve sit alanı ilan edilmişse, doğal sitler açısından izlenecek yol nedir?"

Devamını Oku

TARİH

10 Temmuz 2021

Önce Haliç, sonra İzmit Körfezi ve şimdi Marmara Denizi boğuldu

Marmara Denizi insan kaynaklı bir çevre afeti ile karşı karşıyadır. Bu afet nedeniyle denizden faydalanan ve ekonomik değer üreten herkes olumsuz etkilenmiştir

Devamını Oku

TARİH

03 Haziran 2021

Marmara'nın salyası, İstanbul'un kanalı

Marmara Denizi bu kirliliğe dayanamadı ve salyasını saldı. Bir afete dönüşen bu deniz salyası hastalığı ne kadar sürecek kimse kesin bir şey söyleyemiyor. Önümüzdeki ay sonunda Kanal İstanbul'un projesine başlanacağı ilan edildi. Salyasıyla nefessiz kalarak yoğun bakıma düşen Marmara Denizi, "inadına yapılacak" Kanal İstanbul sonrası morgdan sağ salim çıkamaz

Devamını Oku