TARİH

23 Kasım 2023

Devlet suçları (II)

Kapitalist ulus-devletlerin ve emperyalist ülkelerin işlediği suçlar çoğu zaman devlet- dışı aktörlerle birlikte ya da sermayenin lehine devlet eliyle işlenir

Devamını Oku

TARİH

21 Kasım 2023

Devlet suçları (I)

Devletin, devlet organlarının ve ajanlarının, siyasi partilerin, parti-hükümetlerinin, siyasi liderlerin, organize sermayenin, mafya örgütlerinin, "devlet adamları"nın halka ve topluma karşı işledikleri suçlar ceza hukukuna ve kanunlarına dahil edilmedikleri için çoğunlukla eyleyicilerinin yanına kâr kalır, yaptırım ve ceza görmez

Devamını Oku

TARİH

04 Kasım 2023

Yozlaşan siyaset, halka ihanet, artan otoriterlik

Yirmibirinci yüzyıla girilirken ucube bir devlet şekli de ortaya çıktı. Görece genç ulus-devletlerin seçimle gelmiş siyasi liderleri tiranlaşmaya başlamakla kalmadılar; koltuklarını çocuklarına bıraktıkları “hanedan cumhuriyetleri” kurar oldular

Devamını Oku

TARİH

27 Ekim 2023

Savaş ve din

Siyonist olmayan Yahudiler ve gruplar ile anti-semitik olmayan Filistinliler ve grupların dayanışması yaşamsaldır

Devamını Oku

TARİH

29 Ekim 2022

Şef sistemi ve meslek örgütleri: Faşizmin devresi kapanıyor mu?

Faşist korporatizm Türkiye'de inişli çıkışlı kâh çeyrek kâh yarım bir alt-akıntı olagelmiş, şeceresi oldukça eski bir akımdır. Bu sefer din katmeri bol olmak üzere korporatif devlet olarak tamamlanacak mı, göreceğiz

Devamını Oku

TARİH

27 Ekim 2022

"Muhafazakâr devrimcilik" mi, "köktenci gericilik" mi?

"Muhafazakâr devrimci" yerine "köktenci gerici" konursa, sözcüklere işkence edilmesinin önüne geçilmiş olabileceği gibi, ideolojik keşmekeşin ve siyasi analizlerdeki kargaşanın bir ölçüde azaltılabileceği düşünülebilir (mi?)

Devamını Oku

TARİH

05 Temmuz 2022

Yabancılaştırmacı özelleştirme

İktidarın hata eseri değil bilerek isteyerek yaptığı kötü ve kötücül politik tercihlerin ve koyduğu önceliklerin en vahimlerinden biri olan özelleştirmeye ve özellikle yabancılaştırılmış özelleştirmeye "suç" olarak bakacağım

Devamını Oku

TARİH

29 Haziran 2022

ABD Yüksek Mahkemesinin tutuculuğu

Genellikle toplumun gerisinde kalmış olan bu Mahkeme, ayrı bir erk olmasına rağmen, birinci erk Yasama'nın iki kamarasından birincisi olan Temsilciler Meclisi'ni frenlemesi öngörülen ikinci üst kamara olan Senato'nun da üstünde, ondan daha da elitist ve tutucu bir üçüncü kamara gibi çalışmıştır

Devamını Oku

TARİH

08 Haziran 2022

"Rekabetçi otoriterlik" safsatası

Bu nitelemenin pek de ikna edici olmadığını kendileri de bir miktar anlamış olmalılar ki, zamanla teorinin alternatif ismini "seçimli otoriterlik" olarak uyarladılar

Devamını Oku

TARİH

31 Mayıs 2022

Rusya: Nereden nereye...

"Kont" Tolstoy bir hümanist ve proto-sosyalistti, "Slavist" Dostoyevski de bir evrenselci hümanistti. Rusya böyle çelişkileri içinde birlikte barındıran bir büyük kültür iken bugün zıt cereyanlardan sadece birinin, gayrı insani olanının ve barışçıl olmayanının eline düşmüş görünüyor

Devamını Oku

TARİH

20 Mayıs 2022

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve Kuvvetler Ayrılığı

Bir süredir "kuvvetler ayrılığı" ve "güçlendirilmiş parlamenter sistem" Türkiye'nin siyasal sorunlarını çözecek sihirli sözcükler, klişeler ve sloganlar olarak kullanılmakta. İyi de, tam ne denmek isteniyor, pek açık değil

Devamını Oku

TARİH

21 Nisan 2022

Savaşa dair - II

Bir düşünürün veya bir insanın savaş konusundaki görüşleri çoğu zaman başka konulardaki eğilimlerinin de karinesidir

Devamını Oku