TARİH

01 Aralık 2023

Üçüncü çeyrek büyümenin bileşenleri

Büyüme kompozisyonuna harcama yöntemiyle baktığımızda GSYH'de hanehalkı tüketimi yine en önemli bileşen ancak üçüncü çeyrekte ivme kaybetti. Bu ivme kaybında sıkı para ve maliye politikasının talebi kısıcı etkisi olduğu anlaşılıyor

Devamını Oku

TARİH

23 Kasım 2023

Para "kara"ysa liste de "kara"rıyor: Türkiye neden FATF'nin gri listesinde?

Türkiye'nin Gri Listede olması, uluslararası sermaye akışında cazibe eksikliği ve yabancı yatırımcının güveninin azalması anlamına gelmekle birlikte ülkeye sıcak para akışının azalmasına, TL'de değer kaybına, kamu ve özel sektör için farklı ekonomik yaptırımların gündeme gelmesine, CDS'in yükselmesine ve merkezi yönetim, yerel yönetimler, özel sektörün dış borçlanmayı daha maliyetli gerçekleştirmesine neden oluyor

Devamını Oku

TARİH

16 Kasım 2023

Son mali gelişmeler: Bütçe, borç, vergi

2023 yılı kümülatif bütçe açığı da 608 milyar TL'ye yükseldi ve açık tutarı 2023 bütçesi için öngörülen bütçe açığına yaklaştı

Devamını Oku

TARİH

09 Kasım 2023

Hazinenin kira sertifikası (sukuk) ihracı

Kira Sertifikası sahibine, gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen kira gelirini payına göre dağıtıyor ve bu kira sözleşmesine göre bir kira getirisi sağlamış oluyor

Devamını Oku

TARİH

03 Kasım 2023

Cumhuriyetin İlk 100 yılında devlet borçları (6): Cumhuriyetin son 21 yılında devlet borçları (2002-2023)

"Cumhuriyetin ilk 100 yılında devlet borçları" yazı dizisinin altıncısı ve sonuncusunda, 2002'den günümüze 21 yılda uygulanan ekonomi politikaları ile yaşanan/yaşanmakta olan krizler ekseninde devlet borçlarını değerlendireceğim

Devamını Oku

TARİH

31 Ekim 2023

Cumhuriyetin ilk 100 yılında devlet borçları (4): Planlı kalkınma döneminde devlet borçları (1960-1980)

Planlı dönem finansman yapısı itibariyle hedeflendiği gibi ekonomiyi dış kaynaklara bağımlılıktan uzaklaştırmamıştı. Kalkınma planlarındaki hedef büyüme oranlarına ulaşmada planlanan yatırımların önündeki pek çok engel borçlanmayı bir "sonuç" olarak ortaya çıkarmıştı

Devamını Oku

TARİH

30 Ekim 2023

TARİH

28 Ekim 2023

Cumhuriyet'in ilk 100 yılında devlet borçları (2): Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ekonomi politikaları ve devlet borçları

1. İzmir İktisat Kongresi'nin ülke ekonomisinin geleceğine yön verecek ekonomik ve sosyal kararların alınması açısından iktisat tarihimizde özel bir öneme sahiptir

Devamını Oku

TARİH

27 Ekim 2023

Cumhuriyet'in ilk 100 yılında devlet borçları (1): Osmanlı'dan devralınan borçlar

Son Osmanlı borcunun ödenmesi ilk borçlanmadan bir asır sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından tamamlandı

Devamını Oku

TARİH

17 Ekim 2023

Konut satış istatistikleri ve yabancılara konut satışı

Yabancılar ülkemizde Türk'lerin alım gücünün yetmediği konutlara büyük ilgi göstermeye devam ediyor

Devamını Oku

TARİH

04 Ekim 2023

Eylülde manşet enflasyon yüzde 4,75 ama eğitim enflasyonu yüzde 30,27: Ders zili enflasyonla çaldı

Özel okul ücretleri son iki yıldır tırmanışta. Ancak TÜİK verilerine bakınca okul ücretlerinin 2022 son çeyrek enflasyonuna katkısı hiç olmamış. Ayrıca okul ücretleri yaz döneminde de yapılıyor, neden eğitim TÜFE haziran, temmuz ve ağustos aylarında grafikte düz bir çizgi halinde ortalama yüzde 2,5 düzeyinde?

Devamını Oku