TARİH

30 Nisan 2014

Suçtan caydırma yöntemi: Ölüm cezası

Bu yazıyı kısa ve net bir şekilde kaleme almaya çalışacağım. Meselenin duygu içeren ve insani tarafları olsa bile, elbette “hukukçu” kimliğimi de elden bırakmayacağım.

Devamını Oku

TARİH

26 Nisan 2014

Park halindeki araçlarda önleme araması

Önleme araması; henüz suç işlenmeden yapılan, suçun işlenmesini önlemek, güvenliğin, kamu düzeni ve barışının bozulmamasını sağlamak, kişi hak ve hürriyetlerini korumak amacıyla somut gerekliliğin ortaya çıktığı durumlarda Anayasa m.20/2’ye göre başvurulan bir tedbirdir.

Devamını Oku

TARİH

19 Nisan 2014

Basın kanunu 'internet haber siteleri' için değişiyor

Kanun koyucu; internet yayıncılığında gerçekleşen gelişmeler, Anayasa m.26 gereğince internetin düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti yolu sayılması ve Anayasa m.28 ile güvence altına alınan basın hürriyetinin kapsamına girmesi, internet yayıncılığının hukuk kurallarına ihtiyaç duyması, interneti kullananlar ve internet kullanımından etkilenenlerin hak ve hürriyetleri ile sınırlamaların neler olduğunun tayin edilip netleştirilmesi amacıyla yasal düzenlemeye gidilmesini öngörmektedir.

Devamını Oku

TARİH

15 Nisan 2014

Balyoz davası ne oldu?

Eyleme bağlı icra hareketi olmadığı ve “icra hareketi” sayılan hareketler suçun kanuni tanımında yer almadığı takdirde, cezalandırılacak bir suçun varlığından bahsedilemez.

Devamını Oku

TARİH

13 Nisan 2014

Anayasa Mahkemesi

Hukuk düzeninde bir sistem benimsenmiş olup, etki-tepki anlayışına dayalı ani düzenlemelerle bu sistemin yıpratılmaması gerekir

Devamını Oku

TARİH

24 Mart 2014

Twitter hukuku nedir, sitenin tamamı kapatılabilir mi?

Görüleceği üzere bu hükümlerde, keyfi ve gerekçesiz, uygulandığında da ciddi mağduriyete yol açabilecek şekilde sitenin tümüne erişimin engellenmesi yolu öngörülmemiş, bu yetki sadece hâkime somut zorunluluk halinde ve gerekçe göstermek suretiyle ikincil olarak tanınmıştır.

Devamını Oku

TARİH

08 Mart 2014

Başbuğ’un Tahliyesi ve Yeni 6526 sayılı Kanun

Anayasa Mahkemesi 06.03.2014 günlü toplantısında, M. İlker Başbuğ’un tutuklama tedbiri ile ilgili bireysel başvurusunu inceledi ve hak ihlalleri tespit etti.

Devamını Oku

TARİH

07 Mart 2014

24 başlıkta hukukun evrensel ilke ve esasları

Aşağıda sıralayıp kısaca tanımladığımız hukukun evrensel ilke ve esasları, demokratik hukuk toplumlarının vazgeçilemez ve devredilemez değerleridir.

Devamını Oku

TARİH

05 Mart 2014

24 başlıkta hukukun evrensel ilke ve esasları

Türkiye Cumhuriyeti, hukuk kurallarını bu ilke ve esaslar ışığında düzenleyip uygulamak zorundadır.

Devamını Oku

TARİH

03 Mart 2014

Özel Yetkili Mahkemelerin Dosyaları Ne Olacak?

Ya tüm dosyaların tutukluları en azından adli kontrolle salıverilmeli ya da devir dosyaları gecikmeksizin yeni savcılar ve mahkemelerce ele alınmalıdır.

Devamını Oku

TARİH

28 Şubat 2014

Özel yetkili mahkemeler sonrası

6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yayımlanıp yürürlüğe girmesi amacıyla sırasını bekliyor.

Devamını Oku

TARİH

26 Şubat 2014

'Günaydın Türkiye'

Biz yazarken, söylerken herkes ninni gibi dinledi. Kimisi “evet, güzel konuşuyor”, kimisi de “burası Türkiye, işler sizin söylediğiniz gibi yürümez” dedi.

Devamını Oku