TARİH

12 Mayıs 2020

"Hukukçuların bildirisi" üzerine

Hukukun temel ilkelerine, yani adalet, eşitlik ve ahlaka uygunluk ilkelerine; af kurumuna özgü ilkelere uyularak bir af yasası çıkarılabilir, böylece hem hukukun üstünlüğü gerçekleştirilebilir; hem de böyle bir yasayı kamuoyu da kolayca benimseyebilirdi

Devamını Oku

TARİH

09 Nisan 2020

Uygulamada yargıçlığa, dolayısıyla sorunsala dönüşen savcılık ve işlemleri

Bilginizden kuşkulanın ve sık sık bilime danışın. Unutmayın. Öykünme zekânızı çürütür. Oysa bilim, besler, diri tutar ve sizleri yanılgılara düşmekten kurtarır

Devamını Oku

TARİH

06 Nisan 2020

Şimdi, "genel af"fın tam zamanıdır

Türkiye, ceza yargılama yasalarını en kötü uygulayan ülkelerden biridir

Devamını Oku

TARİH

27 Mart 2020

"Başkalaşım"la "af" böceğine dönüşen "koşullu salıverme" ve bu kurumu anayasal çoğunluktan kaçırmanın doğuluca öyküsü

Af, bugün artık gerçekten zorunludur ve arınıp temizlenmesin biricik çaresidir. Yeter ki, siyasal ve ideolojik ölçütlerden uzak, hukukun temellerine ve ilkelerine uyularak çıkartılsın

Devamını Oku

TARİH

03 Mayıs 2019

Yüksek Seçim Kurulu'nu etkilemekten kaçınalım

"Kütükler kesinleştikten sonra itiraz yapılamaz"

Devamını Oku

TARİH

19 Mart 2019

Duyarsız “beka söylemi”, yığın içgüdüsünü kışkırtabilir

Topluma hiç de inandırıcı gelmeyen yapay bir hortlak, canavar ortada dolaştırılmakta: Beka

Devamını Oku

TARİH

18 Mart 2019

Dilde özleşme, soykırım değildir

"Bu yabancı sözcük patırtısı karşısında tez elden önlemler almalıyız. Dilimizi korumak, işçimizi, girişimcimizi, köylümüzü, kentlimizi, kısacası insanımızı korumak demektir."

Devamını Oku

TARİH

04 Mart 2019

"Davasız yargılama olmaz" ilkesi ve savcıların yetkileri

Savcı, iddia edendir ve iddia makamını işgal eder; sentez, yani karar makamını değil

Devamını Oku

TARİH

25 Ocak 2019

TBMM Başkanlığı'ndan çekilmeden aday olmak

Osmanlı’nın çöküş nedenlerinde biri de, 'hile-i şer’iye' saptırmalarıyla hukuk düzeninin dışına çıkmasıdır

Devamını Oku

TARİH

19 Ocak 2019

Yargı, yargıçlar ve savcılar hakkında - 2

"Ülkesini kurtarma kaygısıyla davrananlara politika alanı açıktır; oraya buyurup gitsinler"

Devamını Oku

TARİH

18 Ocak 2019

Yargı, yargıçlar ve savcılar hakkında - 1

Yargıya güven yüzde 30'larda diyen İtalya'nın, Fransa'nın değil, bizim Yargıtay Başkanı...

Devamını Oku