Sami Selçuk

bilgi@t24.com.tr

TARİH

03 Mayıs 2021

Yeni anayasa "hukukun üstünlüğü" temeline dayanmalıdır

Hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsendiği ve yaşama geçirildiği bir ülkede, bütün hukuksal işlemler ve kimi eylemler hukukun soğukkanlı mantık süzgecinden geçirilirler. Toplumda hukuksal güven ve yarına inanç böyle sağlanır

Devamını Oku

TARİH

25 Nisan 2021

Hukuk hakaretle çürümez

Mertlikten, namertlikten söz edenlerin önce kendileri mert olmalıdır. Sövgüler eski deyişle muhayyerdir. Değişmez huyları, sahibine geri dönüp onu vurmasıdır. Hakaretlerle düşünceleri ve hukukun dediklerini çürütemezsiniz

Devamını Oku

TARİH

23 Nisan 2021

Türkiye'de, eyleyen (fail) suç hukuku değil, eylem suç hukuku geçerlidir

Türkiye’de suç hukuku ve ceza yasaları, hiçbir dönemde "eyleyen ceza hukuku"ndan esinlenmemiş; bu topraklar ne ortaçağ Fransa’sı, ne Hitlerci Almanya ne de Marksist Rusya hukukunu yaşamıştır

Devamını Oku

TARİH

20 Nisan 2021

Bahçeli'den Sami Selçuk'a amiraller çıkışı

Devlet Bahçeli'nin Sami Selçuk'u hedef alması hakkında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber

Devamını Oku

TARİH

19 Nisan 2021

Amirallerin bildirisi konusunda hukukun dedikleri

Bildiriyi yazanlar, kedilerine doğanın ve/ya Tanrı’nın armağanı olan düşünce özgürlüğünün tanıdığı anayasal hakkı, dolayısıyla anayasal erki kullanmışlardır

Devamını Oku

TARİH

05 Ağustos 2020

Hukuk ve yargılama bilinci

Unutulmamalıdır ki, "suçların yasallığı ilkesi" suçsuzların ve suçluların Magna Carta’sıdır. Kim ki, bu ilkeyi bilmez ya da bilmezlikten gelerek çiğnerse, suçsuzu mahkûm eder, suçluya ise müstahak olduğu cezayı vermez

Devamını Oku

TARİH

12 Mayıs 2020

"Hukukçuların bildirisi" üzerine

Hukukun temel ilkelerine, yani adalet, eşitlik ve ahlaka uygunluk ilkelerine; af kurumuna özgü ilkelere uyularak bir af yasası çıkarılabilir, böylece hem hukukun üstünlüğü gerçekleştirilebilir; hem de böyle bir yasayı kamuoyu da kolayca benimseyebilirdi

Devamını Oku

TARİH

09 Nisan 2020

Uygulamada yargıçlığa, dolayısıyla sorunsala dönüşen savcılık ve işlemleri

Bilginizden kuşkulanın ve sık sık bilime danışın. Unutmayın. Öykünme zekânızı çürütür. Oysa bilim, besler, diri tutar ve sizleri yanılgılara düşmekten kurtarır

Devamını Oku

TARİH

06 Nisan 2020

Şimdi, "genel af"fın tam zamanıdır

Türkiye, ceza yargılama yasalarını en kötü uygulayan ülkelerden biridir

Devamını Oku

TARİH

27 Mart 2020

"Başkalaşım"la "af" böceğine dönüşen "koşullu salıverme" ve bu kurumu anayasal çoğunluktan kaçırmanın doğuluca öyküsü

Af, bugün artık gerçekten zorunludur ve arınıp temizlenmesin biricik çaresidir. Yeter ki, siyasal ve ideolojik ölçütlerden uzak, hukukun temellerine ve ilkelerine uyularak çıkartılsın

Devamını Oku

TARİH

03 Mayıs 2019

Yüksek Seçim Kurulu'nu etkilemekten kaçınalım

"Kütükler kesinleştikten sonra itiraz yapılamaz"

Devamını Oku

TARİH

19 Mart 2019

Duyarsız “beka söylemi”, yığın içgüdüsünü kışkırtabilir

Topluma hiç de inandırıcı gelmeyen yapay bir hortlak, canavar ortada dolaştırılmakta: Beka

Devamını Oku