TARİH

21 Şubat 2022

2022 yılında geçerli kurumlar vergisi oran(lar)ı ve özellikli düzenlemeler

2022 yılında bazı mükellef grupları ve kazanç türleri itibariyle genel orandan daha düşük kurumlar vergisi oranları uygulanacak.

Devamını Oku

TARİH

23 Nisan 2021

Uluslararası vergilendirmede kurallar değişiyor: BEPS, MLI ve Türkiye'nin yaklaşımı

BEPS projesi kapsamında uygulamaya geçirilecek eylemlerin, yatırım kararları açısından Türkiye aleyhine sonuç doğurmayacak şekilde planlanması önem arz ediyor

Devamını Oku

TARİH

05 Şubat 2021

Finansman gider kısıtlaması 17 yıl sonra yeniden yürürlükte

 Mükelleflerin öz kaynaklarını aşan yabancı kaynaklarına isabet eden finansman giderlerinin yüzde 10'unu vergi matrahından indirim konusu yapmalarını engelleyen bu düzenlemenin zamanlaması doğru değil 

Devamını Oku

TARİH

05 Ocak 2021

Yeni yılın sıcak vergi gündemi

Yapılandırma kanununun başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı

Devamını Oku

TARİH

28 Aralık 2020

Yıl sonu öncesinde şirketler için hatırlatmalar

Gözden kaçırılması muhtemel bazı noktalar...

Devamını Oku

TARİH

22 Aralık 2020

2021'de kurumlar vergisi oranı ve beklentiler

Pandemi sürecinin olumsuz etkileri de dikkate alındığında, kurumlar vergisi oranında makul bir indirime gidilmesinin, gerek yerli gerek potansiyel yabancı yatırımcılar tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyorum

Devamını Oku