TARİH

26 Kasım 2023

Ahmet Hamdi Tanpınar ile "Atatürk, Cumhuriyet ve İnkılap Edebiyatı" görüşmesi

Bu görüşme, Tanpınar'ın yazılarıyla yapılmış bir görüşmedir. Sorular bugünlerin, cevaplar ise tarihleri belli olan yazılarındır. Bu görüşmenin güçlüğü "dağınık" Tanpınar'ı derli toplu bulabilmekse burada Tanpınar bilgisi vermenin gereğini duymamak da yapılmak istenileni kolaylaştırandır. Kısa bölümleriyle görüşmenin cevabı olan yazılar, Tanpınar okurlarının bildiği üzere ilgili kitaplarda yerli yerindedir. Biz şimdi görüşmeye geçelim.

Devamını Oku

TARİH

12 Kasım 2023

80 yıl sonra Sadri Ertem: "İnkılap Edebiyatı" ekibinin "derine in(e)memiş" yazarı

Köprülü'nün, "Türk İnkılabı, edebiyat ve sanat sahasında böyle bir hareket bekliyor ve ancak böyle bir hareket, inkılabı itmam edecektir." çağrısına uyanların seslendirdiği "İnkılap Edebiyatı" korosu, Atatürk'ün ölümüyle dağılmış, sanatçılarının adları ise hemen sonraki yıllarda anılmaz olmuştur

Devamını Oku

TARİH

29 Ekim 2023

'On Yılın Romanı' kitabında yüz yıllık Cumhuriyet rejimi

'Onuncu Yıl Kutlamaları' etkinliği için yaz(dır)ılmış üç romandan biri olup sonraki yıllarda bir daha basılmamış ve böylece unutuluşa terk edilmiş On Yılın Romanı, rejimin 'reddimiras' yoluyla 'ulus' inşasında önemsediği "makbul vatandaş" projesine hizmet amaçlı; Atatürk, Meclis, Cumhuriyet övgülü, yüz yetmiş sayfalık edebi yönü olmayan, propaganda broşürüdür

Devamını Oku

TARİH

20 Ağustos 2023

Türk Dili, Türk Dil Kurumu ve Türkçe kaygımız: “Cim karnında bir nokta”

"TDK’nin değişikliklerinin asıl muhatabı sınav sektörüdür çünkü onca bilgi kaydının ve basılı kâğıdın -yaprak test, soru bankası, deneme testi, konu anlatımı- kontrol edilmesi gerekecek."

Devamını Oku

TARİH

06 Ağustos 2023

Türkiye'de 'edebiyat okumak' cesareti ve edebiyatın iki dergisi

Cevdet Efendi'nin yaptığı, akademisyen Bulamur'un, "üç beş kişilik hayatlarımızdan çıkmak ve bizim sosyal ve politik görüşümüze sığamayacak zenginlikteki dünyayı fark etmek" önerisini yüz yıl öncesinin koşullarında gerçekleştirmiş olmaktır

Devamını Oku

TARİH

23 Temmuz 2023

115. yılında II. Meşrutiyet: Politik hareketin edebiyata yansıması ve İsmail Habib Sevük

Türkiye'nin siyasal yaşamındaki yeriyle dikkat çekmiş İttihat ve Terakki Cemiyeti, edebiyat metinlerine, özellikle de roman türündeki yansımalarıyla 'siyasi roman' türünün başat konusudur

Devamını Oku

TARİH

09 Temmuz 2023

Şener Büyüktürk'ün Sergüzeşti ve Türkiye halleri: Üniversitede divan şiiri eğitimi, recm cezası, azınlıklar, roman yazmak vs.

Yazarının dükkânını anımsatan enva-ı çeşit zenginlikleriyle Şener Büyüktürk'ün Sergüzeşti, 'belli bir biçimde' anlatımıyla 'ders konusu' olacak romandır. Bana kalırsa Terkiye bu romanı okumalı, konuşmalı ve bu ülke kendisiyle yüzleşmeyi denemelidi

Devamını Oku

TARİH

25 Haziran 2023

TARİH

11 Haziran 2023

Çevre/miz: günü, edebiyatı ve bilinciyle…

Alman romantik düşüncesinin öncülerinden filozof şair Novalis'in Sais Çırakları romanı, bana kalırsa bir doğa kitabı olarak okutulmalıdır. Madencilik deneyimleri de olan yazarın romanında Sais, ustanın emrindeki çıraklarıyla doğanın anlam sırrını çözmeye çalıştığı bir mabettir

Devamını Oku

TARİH

28 Mayıs 2023

Bet-Şeba: Kral Davud ile kraliçesinin 'ihtiras' ve 'iktidar' romanı

Bet-Şeba romanını, film seyretmenin akıcılığıyla okudum desem yeridir. Kendince "özgün bir anlatım tekniği geliştirmiş" yazarın, diyalogları önemseyen anlatımını sevdim. Roman, alıntıladığım Kutsal Kitap bilgilerinin dışındaki başka bazı olayları öne çıkarırken, bir yanda kadın ile erkek arasındaki aşk ilişkisine diğer yanda dünyalık iktidar ile kutsal arasındaki güç dengesine bakmamızı istiyor

Devamını Oku

TARİH

14 Mayıs 2023

Öykümüzün ustası Sait Faik'in 'ilerici aydın duyarlığı'

Seçip okuyacağınız bir Sait Faik kitabıyla yaşanabilir dünyaya ilk adımınızı atabilirsiniz...

Devamını Oku

TARİH

30 Nisan 2023

Sorularla 20. Yüzyıl Edebiyatımız: Bir yüzyılın dokuz soruluk edebiyat tarihi

Liseli ve üniversiteli gençler ile onlara 'edebiyat' anlatmakla görevli olanların da el kitabı olsun isterim Sorularla 20. Yüzyıl Edebiyatımız. Evinde, elinin altında sözlük, yazım kılavuzu, deyimler sözlüğü türünden başvuru kitabı bulunduran okumuşların (hukukçu, siyasetçi, eğitimci, doktor, mühendis vb.) böylesine derli toplu, bilgilendirici bir kitabı okumaları gerektiğini düşünüyorum

Devamını Oku