Cengiz Çiftçi

[email protected]

TARİH

19 Şubat 2023

Sivil toplumun gözünden Pazarcık ve Elbistan depremleri

Depremin etkilediği illerde yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri koordinasyon toplantılarına davet edilmeli, tematik alanlarda deneyimlerinden faydalanılmalı ve güvenli çalışma yerleri sağlanmalıdır. Sivil toplumun denge ve denetleme rolü, farklı kesimlerin sosyal içerme süreçlerine katılmasına katkı vermesi, uzun dönemli normalleşme sürecinde kamu ile çalışması hayati olacaktır

Devamını Oku

TARİH

03 Temmuz 2014

Roman çocuklar, ruhsal engelli raporuyla okullarından uzaklaştırılıyor

Roman çocukları ailelerinin rızası alınarak, heyet raporları ile zekâ geriliği teşhisi ile engelli okullarına yönlendiriliyor

Devamını Oku

TARİH

28 Mayıs 2014

Çocuğun yüksek yararı yaklaşımı...

Çocuğun yüksek yararı yaklaşımı 2011 yılında düzenlenen Türkiye Çocuk Hakları Konferansında kamu ve diğer paydaşlar tarafından ilk defa kabul görürken uygulama aşamasında genel bir politika oluşturulamadı.

Devamını Oku

TARİH

17 Nisan 2014

İçimizdeki Suriye

Türkiye’de yaklaşık 1 milyon Suriyeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Adana, Kilis, Şanlıurfa illerinde yaşıyor. Marmara bölgesinde ilgi artıyor, önümüzdeki günlerde daha fazla Suriyeli bu bölgede yaşamaya başlayacak.

Devamını Oku

TARİH

08 Mart 2014

Ayrımcılığa karşı gökkuşağı koalisyonu

Kamusal alan tartışmalarında farklı olanların en eşit oldukları süreç devrimlerdeki geçiş dönemleridir. Her toplumsal kesimin yeni toplumu oluşturma ve görünmeyen toplum sözleşmesinde taraf olma süreci bir geçişken eşitlik dönemi yaratır.

Devamını Oku

TARİH

11 Şubat 2014

Hayırseverlikten eşit haklara: Engelli Hakları İzleme Gurubu

Son yıllarda hayırseverlik yaklaşımından daha etken olan, soran, sorgulayan ve sosyal refah ve hakları geliştiren bir sivil toplumun nüveleri gelişmeye başladı.

Devamını Oku

TARİH

05 Şubat 2014

Engelli Kadın Derneği: ENG-KAD

ngelli kadınların mevcut durum ve problemlerini tespit ederek, onların; evrensel insan hakları, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik varlıklarını geliştirecek teorik ve pratik çözümler üretmek” üzere kurulan Eng-Kad engelli alanında çalışan farklı engelli-kadın aktivistleri tarafından 2011 yılında kuruldu.

Devamını Oku

TARİH

21 Aralık 2013

Sivil toplum - kamu işbirliği

Sivil Toplum Açılımı çerçevesinde 2014 yılında gerçekleştirmeyi öngördüğü ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlemesi çerçevesinde ulusal düzeyde “sıkıntı oluşturmayacak”, uluslararası düzeyde ise “marjinal olmayan” sivil örgütlerin katılması yönünde çalışmalar düzenleyeceğini açıkladı.

Devamını Oku

TARİH

27 Kasım 2013

Medine Vesikası, Magna Carta ve Sivil Toplum

Bu gün Ortadoğu’da farklı ulus devletleri temsil eden ülkeler uzun bir süre Pax-Ottomana altında millet sistemi ile yönetildi. Vakıf geleneğinin yanı sıra canlı bir cemaat yaşantısının merkezi hükümetin gücü ya da güçsüzlüğü çerçevesinde var olduğu dönem ulus devletlerin kuruluşu ile sona erdi.

Devamını Oku

TARİH

20 Kasım 2013

Türkiye’de Kadın Dostu Kentler

Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı- UNDP tarafından 2006 yılından bu yana uygulanan ortak bir programdır.

Devamını Oku

TARİH

04 Mayıs 2013

Sadaka ve patronaj kıskacında yardım toplama kanunu

Dernekler Dairesi Başkanlığı uzun zamandır beklenen bir çalışmayı gerçekleştirerek gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yardım toplama faaliyetlerine ait usul ve esaslarını...

Devamını Oku

TARİH

22 Nisan 2013

Aktivistler ve Sivil Düşün AB Programı

Sivil topluma danışma süreçleri her geçen gün önem kazanırken daha fazla kurum bu alana kaynak aktarmaya başlamıştır

Devamını Oku