08 Mart 2014

Ayrımcılığa karşı gökkuşağı koalisyonu

Kamusal alan tartışmalarında farklı olanların en eşit oldukları süreç devrimlerdeki geçiş dönemleridir. Her toplumsal kesimin yeni toplumu oluşturma ve görünmeyen toplum sözleşmesinde taraf olma süreci bir geçişken eşitlik dönemi yaratır.

Kamusal alan tartışmalarında farklı olanların en eşit oldukları süreç devrimlerdeki geçiş dönemleridir. Her toplumsal kesimin yeni toplumu oluşturma ve görünmeyen toplum sözleşmesinde taraf olma süreci bir geçişken eşitlik dönemi yaratır. Denge, siyasetin doğası gereği güç ilişkilerinin gündeme gelmesi ile toplum sözleşmesinde zayıf olanların dışlanması ile bozulur.

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks-(LGBTİ) bireyler Gezi direnişi sürecinde yaratıcılıkları, yapıcı tavırları ve örgütlülükleri ile bir anda farklı toplumsal kesimlerin nezdinde itibar kazandılar. Hukuksal olarak devletin eşit vatandaşları iken kimlikleri ve tercihleri nedeni ile toplumsal refleks ile kamusal alandan dışlanan bireyler olarak Anadolu siyasetinde 30 yıldır süren bir mücadelenin sonucunda talepleri ile gündeme gelmeye başladılar. Buradaydılar, ancak Gezi direnişi süreci ile farklı kesimlerin algısını kırmayı başardılar. 

Sivil Toplum alanında LGBTİ aktivistleri ve örgütleri uzun soluklu bir mücadele sergileyerek her geçen gün güçlenmeye devam ediyorlar. Şiddet, toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi dışlanma, siyasi temsil, ayrımcılık ve nefret cinayetleri ile ilgili yaptıkları çalışmalarla toplumsal cinsiyet ve toplumsal barış alanında önemli katkılar sundular. Temel sıkıntıları her kesimde benzer reflekslerle dışlanma üzerinden üretildiği, örgütlü yapıların baskıya uğraması, örgütsüz aktivistler ve bireylerin sistematik baskı ve şiddet pratiklerine maruz kalmaları, kamu otoritesinden kaynaklanan sıkıntılar yaşadıkları için mücadele alanları çok cepheli oldu. Farklı cephelere rağmen yaratıcı ve özverili hak mücadelesi her geçen gün güçlenerek ve yaygınlaşarak Anadolu toplumunun daha da demokratikleşmesine katkı sunuyor.

 

Nerdesin Aşkım?

 

Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu LGBTİ örgütlerinin ve aktivistlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi, LGBTİ örgütleri arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, LGBTİ hakları konusundaki farkındalığın artırılması, takip ve raporlama mekanizmalarının LGBTİ bireyler ve örgütleri tarafından etkin şekilde kullanımının sağlanması amacı ile kuruldu. Koalisyon, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin yeni sivil anayasaya dâhil edilmesini teşvik etmek için savunuculuk ve lobicilik yapılması ile LGBTİ bireyleri arasında en dezavantajlı grup olan trans bireylere LGBTİ hareketi içerisinde yetki sağlanması ve güç kazandırılmasını amaçlıyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı koalisyonu 22 örgüt tarafından oluşturuldu. Geçen hafta düzenlenen toplantı ile danışma kurulunu oluşturarak çalışmaya başladı.  Danışma kurulunda aşağıda isimleri verilen farklı bölge ve çalışma alanlarından sivil toplum örgütleri ve girişimleri yer aldı;  Pembe Hayat, Kaos GL, Queer Adana, ZeugMadi LGBT, Hevi LGBT, Transsicko, Uluslararası Af Örgütü, T-Der Trans Danışma Merkezi Derneği, Spod LGBT, Keskesor, Malatya Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gençlik İnisiyatifi, Anka LGBT, Kars LGBT Blok, Listag, Kaos GL, Akdeniz Pembe Caretta LGBT, İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği, Dersim Roştîya Asmê LGBTİ Oluşumu, Trans Dayanışma Ağı, Antakya Güzel Sanatlar Derneği, Siyah Pembe Üçgen İzmir, Yedirenk Mersin LGBT, Voltrans , MorEl Eskişehir, Lambdaistanbul.

Koalisyon Türkiye’de sivil toplum alanında ayrımcılık karşıtı mücadele ile demokratik süreçlerde dışlanan kesimlere örnek çalışmalar üretecektir. Ayrıntılı bilgi için: http://pembehayat.org/

 

Yerel Seçimler ve LGBTİ Adaylar

 

2014 yerel seçimleri LGBTİ adaylarının katılımı açısından farklı kesimlerin temsili açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Ancak hem sıralama hem de sayısal temsil açısından kadın adayların karşılaştıkları sorunlara benzer sorunlarla karşılaşılmaya devam ediliyor. Siyasi partilerin toplumsal refleksler çerçevesinde başat algılarının devam ettiği görünüyor. Ayrımcılık her düzeyde, temsil ise sembolik bir yaklaşım ile yapılıyor.

İnsan hakları aktivisti Barış Karacasu’nun sosyal medyada ayrımcılığa karşı başlatmış olduğu farkındalık çalışması siyasi algılara karşın yoğun bir ilgi görüyor. 

Yazarın Diğer Yazıları

Roman çocuklar, ruhsal engelli raporuyla okullarından uzaklaştırılıyor

Roman çocukları ailelerinin rızası alınarak, heyet raporları ile zekâ geriliği teşhisi ile engelli okullarına yönlendiriliyor

Çocuğun yüksek yararı yaklaşımı...

Çocuğun yüksek yararı yaklaşımı 2011 yılında düzenlenen Türkiye Çocuk Hakları Konferansında kamu ve diğer paydaşlar tarafından ilk defa kabul görürken uygulama aşamasında genel bir politika oluşturulamadı.

İçimizdeki Suriye

Türkiye’de yaklaşık 1 milyon Suriyeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Adana, Kilis, Şanlıurfa illerinde yaşıyor. Marmara bölgesinde ilgi artıyor, önümüzdeki günlerde daha fazla Suriyeli bu bölgede yaşamaya başlayacak.