Gündem

Mülkiye'de ihraçların ardından 38 ders, 5 seminer, 50 tez hocasız kaldı

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya ihraçların üniversiteye ve öğrencilere etkisini sıraladı

08 Şubat 2017 23:57

Dün gece yarısı yayımlanan 686 sayılı KHK ile 330 akademisyen üniversitelerden ihraç edildi. En ağır tablo ise 23 akademisyenin görevine son verildiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaşandı. Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya ihraçların ardından fakültede Lisans düzeyinde 24 ders ve 3 seminerin, Siyaset Bilimi yüksek lisans düzeyinde 14 ders ve 2 seminerin verilme olanağı kalmadığını duyurdu. 50 tez çalışması ise danışmansız kaldı.

Bahar dönemi başlangıcına yalnızca birkaç gün kala ve hali hazırda üç ders sorumluluk ile mezuniyet sınavları devam ederken gerçekleşen tasfiyelerin büyüklüğünü ifade etmek için Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya tarafından –yapılacak değerlendirmeler saklı kalmak kaydıyla- bir bilgilendirme yapıldı.

Çeşitli düzeylerden 15 öğretim elemanı, 4 doktora asistanı, 1 doktora uzmanı, 1 doktorant asistanı, ÖYP programı dahilinde 16 asistanı ile çoğu orta karar fakülteden daha büyük bir kadroya sahip olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün ve buna bağlı olarak anabilim dalı başkanlığının ağır bir tasfiyeye maruz kaldığını belirten Yalçınkaya, tasfiyenin görünen ilk sonuçlarını şöyle açıkladı:

Lisans düzeyinde Bahar döneminde;

İşletme bölümünde verilmesi gereken Anayasa Hukukuna Giriş,

Uluslararası İlişkiler bölümünde verilmesi gereken Anayasa Hukukuna Giriş, Sosyal Bilimlerde Yöntem, Osmanlının Ekonomik Toplumsal Siyasal Yapısı, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Türkiye’de Siyasal Hayat ve Kurumlar II,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde verilmesi gereken Anayasa Hukukuna Giriş, Sosyal Bilimlerde Yöntem, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Siyaset Psikolojisi, Temel Haklar ve Özgürlükler,

Maliye bölümünde verilmesi gereken Anayasa Hukukuna Giriş dersleri ile,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde verilmesi gereken Güncel Kentsel Sorunlar seminerinin verilme olanağı kalmadı.

Siyaset Bilimi Programı lisansüstü düzeyinde Bahar döneminde verilmesi gereken Siyasal Düşüncede Fark ve Oluş, Anayasal Düzenler, Modern Türkiye’nin İnşası: Türkler, Kürtler, Ermeniler, Bilim Felsefesinden Siyaset Felsefesine II – Hegel ve Sonrası, Siyasal Antropoloji II, İktidar, Bağıntılar, Tecrübeler, Tezahürler ve Araştırma Yöntemleri adlı derslerin verilme olanağı kalmadı.

Lisans düzeyinde Güz döneminde;

İşletme bölümünde verilen Toplumbilim

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde verilen İnsanlık Tarihi, Siyasal Düşünceler Tarihi I, Doğa ve Siyaset, Siyasal Antropolojiye Giriş, Türkiye’nin Anayasal Düzeni, Çağdaş Siyasal Akımlar,

Uluslararası İlişkiler bölümünde verilen Türkiye’nin Anayasal Düzeni, Çağdaş Siyasal Akımlar, Türkiye’de Siyasal Hayat ve Kurumlar I, Sosyal Bilimler Felsefesi,

Maliye bölümünde verilen Toplumbilim Dersleri ile Güncel Çevre Sorunları, Anayasa Sorunları adlı seminerlerin verilme olanağı kalmadı.

Siyaset Bilimi Programı lisansüstü düzeyinde Güz döneminde verilmesi gereken Siyasal Düşüncede Çağdaş Tartışmalar, Anayasa İncelemeleri, Bilim Felsefesinden Siyaset Felsefesine I – Descartes’tan Kant’a, Dünya Sistemleri Analizi, Siyasal Antropoloji I – Devlet, Olgular, Süreçler ve Kurumlar, Afrika ve Dünya Tarihi, Modern Türkiye’nin Tarihi, Akdeniz Antropolojisi Okumaları dersleri ile Siyasetin Etnografyası, Anayasa Teorisinde Temsil Problemi adlı seminerlerin verilme olanağı kalmadı.

Bunlara ek olarak, lisansüstü düzeyde tez yönetme hakkına sahip beş anabilim dalımız üyesi görevden çıkarıldığı için, yalnızca Siyaset Bilimi lisansüstü programında en az 50 tez çalışması bugünden itibaren danışmansız kaldı. 

İlgili Haberler