08 Temmuz 2020

614 dönüm toprağımı İsmail Beşikçi vakfına hibe ettim, bağış doktora bursu olarak değerlendirilecek

"Mülkiyeti bir şahsa ait olsa da toprak halkın malıdır" düşüncesi benim hayat felsefemdir

Diyarbakır merkez ilçesine bağlı büyük çelikli köyündeki 614 dönüm toprağımı eğitim ve kültür çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla İsmail Beşikçi vakfına hibe ettim.

"Mülkiyeti bir şahsa ait olsa da toprak halkın malıdır" düşüncesi benim hayat felsefemdir. Benimsediğim bir prensiptir. Bana göre toprağı tapulu mülk olarak kullanan kişi mülkiyet hakkını "halkın çıkarlarına karşı kullanamaz". Çünkü toprak onu kullananın geçici mülküdür. Toprağın asıl sahibi onu vatan yapan üzerinde yaşayan halktır. Bu, bir mantıksal çıkarım değil, tarihin tanıklığında toplum olarak var olmanın somut kanıtıdır.

Tapulu bireysel mülkiyet ölüm, miras ve evlenmeler gibi sosyal olaylarla sıkça el değiştirebilir. Ama vatan, halkın varlığı devam ettiği sürece vardır. Kürt halkının ebedi varlığına olan inancım dolayısıyla toprak mülkiyetinin her zaman halkın yararı istikametinde kullanılması gerektiğine inanıyorum. Bu inanca dayanarak babamdan miras kalan ve adıma kayıtlı 614 dönüm sulanmaya elverişli tarlalarımı Kürt halkına yarar sağlayacak bir kuruma bağışlamaya karar verdim.

Andığım doğrultuda hizmet yapacak bir aile vakfı kurmamız ve idame ettirmemiz mümkün değildi. Yaptığım araştırmalar sonunda Kürt tarihi, Kürt dili, kültürü, müziği ve edebiyatı üzerine derinlemesine çalışmalar yapan tek sivil toplum kuruluşunun İsmail Beşikçi Vakfı olduğuna kani oldum.

Bağış önerisini vakfın mütevelli heyeti üyesi Avukat Ruşen Arslan'a açtım. Aracı olmayı ve gayrimenkulün satışını yaparak bağış işlemini tekemmül ettirmeyi kabul etti. Tapulama, satış ve diğer bürokratik işlemleri büyük bir maharetle ifa ederek amacımı gerçekleştiren değerli arkadaşım Ruşen Arslan'a teşekkür etmeyi borç sayıyorum.

İsmail Beşikçi Vakfının da bedeli 4 milyon TL olarak belirlenen bu mütevazı bağışı, uğraş alanı olarak seçtiği Kürt halkının kültürel, dilsel ve tarihsel sorunlarını inceleme, araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmede küçük bir destek olarak değerlendirmesini diliyorum.

Vakıf da bu bağışı "doktora bursu" vermek olarak değerlendirecek. Vakıf Kürt Çalışmaları genel konu başlığı altında sosyal bilimler alanında konu alan ve tez öneri savunmasından son 6 (altı) ay içerisinde geçmiş olan doktora yeterliğini almış aday/adaylara, Perihan Ekinci - Tarık Ziya Ekinci adına, İsmail Beşikçi Vakfı’nca 2 senede 1 sonu tek sayıyla biten yıllarda “Perihan-Tarık Ziya Ekinci” Doktora Bursu verilmesini kararlaştırdı.

Yazarın Diğer Yazıları

Gezi davasında Avukat Can Atalay neden tutuklandı?

Avukat Can Atalay'ın emeğin hakkını, fikir özgürlüğünü, temel insan haklarını, savunmayı, çevre yıkımına karşı durmayı asli bir görev olarak benimsemesi sermaye çevrelerini tedirgin ediyor, hatta korkutuyordu

İkili devlet düzeni ve Anayasa Mahkemesi'nin sorumluluğu

Kısa süreli de olsa geçici acil önlemler almaya ihtiyaç vardır. Böyle acil bir ihtiyacın karşılanması, ancak, en yüksek yargı organı sıfatıyla Anayasa Mahkemesinin devreye girmesiyle gerçekleşebilir

1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum

HDP'nin 1 Eylül Barış ve Demokrasi çağrısına katılarak toplumsal huzura ve barışa destek olalım