TARİH

20 Ekim 2023

Cumhuriyet'in 2. yüzyılında "dünya ile birlikte nefes almak"

Son yıllarda yoğun şekilde yurt dışına gitme arzusunu gösteren gençlerimizin ihtiyacı da dünya ile birlikte nefes almak. İnsanlığın uygarlık yolundaki çabalarına Türkiye’nin katkısını getirmek. Aksi takdirde dörtte birini harcadığımız ikinci yüzyılda Cumhuriyetimizin dünyanın çeperlerine sürüklenme riskiyle karşılaşması kaçınılmaz olur...

Devamını Oku

TARİH

14 Temmuz 2023

Vilnius zirvesi, Türk dış politikası ve yeni dünya düzeni

Vilnius’tan yansıyan havaya bakıp Türkiye’nin dış politikasında köklü bir değişiklik yaşanmaya başladığı sonucuna varmak gerçekçi olmaz.

Devamını Oku

TARİH

09 Mayıs 2023

Toplum 14 Mayıs seçimlerinden ne bekliyor?

Güç kazandıkça radikalleşen siyasi İslam temelinde ideolojik bir dış politika geride kalmalıdır. Coğrafyasını ve ideolojisini paylaştığımız veya kendimize daha yakın gördüğümüz müttefikler aramaya öncelik vermeliyiz...

Devamını Oku

TARİH

02 Şubat 2023

Ukrayna savaşı ABD’nin azalan nüfuzunu telafi edebilecek mi?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, NATO’nun güçlenmesine ve aynı zamanda ABD’nin yeniden Batı dünyasının güvenliğini, demokrasi ve temel değerlerini savunmasına fırsat yarattı. Rusya’nın büyük hatası Amerika’nın dünyadaki demokrasilere tekrar liderlik yapmasının yolunu açması oldu

Devamını Oku

TARİH

13 Aralık 2022

İran protestoları 'kadınlar hareketini' aştı

Halen ülkede can kayıpları ve güvensizlik yaratan ciddi istikrarsızlıklar, hatta Mollaların kavuklarının gençler tarafından başlarından alınıp yerlere fırlatılması gibi olaylar İran’da Siyasal İslam’ın büyüsünü bozdu

Devamını Oku

TARİH

29 Ekim 2022

Cumhuriyetimiz 100. yılına girerken

“Demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarına saygı temelinde güçlü bir ivme Cumhuriyetimizin 100.Yılının bizlere verdiği bir sorumluluktur”

Devamını Oku

TARİH

19 Eylül 2022

Türk-Yunan ilişkileri neden bir türlü rayına oturmuyor?

Yunanistan tüm dünyanın kendi etrafında birleşerek Yunanlıları Türklere karşı koruyacağı hayaliyle yaşamaya devam ettikçe Türk-Yunan ilişkileri rayına oturamaz...

Devamını Oku

TARİH

29 Ağustos 2022

Uygarlığa giden yol

Uygarlığa giden yol içinde kalınması için laiklik, demokrasi ve vatanseverlik üçgenini esas almak; cinsiyet eşitliğini olmazsa olmaz bir koşul olarak özümsemek; ayrıca ekonomi, gelir ve sosyal devlet ilkesiyle birlikte, her birini ulus savunmasının ayrılmaz bütünleri olarak görmek gerekiyor...

Devamını Oku

TARİH

09 Ağustos 2022

Değişen dünyadaki iç cephenin önemi

Diplomasimiz ileriye yönelik bir vizyon barındırmıyor, fakat var olanı korumayı ima eden bir çizgi izliyor. Daha doğrusu dış politikamız aslında uzun erimli net bir gelecek tasavvurundan mahrum...

Devamını Oku

TARİH

27 Temmuz 2022

Kaplanın Sırtında

Zülfü Livaneli’nin “Kaplanın Sırtında” başlıklı muhteşem eseri, biri çökerken diğeri yeni doğan iki ayrı uygarlığı aynı ömür içinde  yaşayan iki kardeşin acı tatlı öykülerini ve Abdülhamid hakkında aralarındaki görüş ayrılıkları ve tartışmayı bireysel düzeyden kitlelerin oluşturduğu yurt sathına taşıyor.

Devamını Oku

TARİH

11 Nisan 2022

Evrensel değerler ve gerçek yaşam

Evrensel değerlerin ışıltısı yitirilmemeli. Sahiplenme ve gönüllü iradenin yolları açılmalı. Evrensellik vasfı yeniden kazanılmalı...

Devamını Oku

TARİH

28 Şubat 2022

Putin NATO'dan değil, demokrasiden korkuyor

Putin’in savaşı, aslında Ukrayna ile değil; bireylerin temel hak ve özgürlüklere ve devletlerin eşit egemenliğe sahip olmalarını öngören evrensel ilke ile...

Devamını Oku