Mustafa Durmuş

[email protected]

TARİH

30 Haziran 2022

NATO zirvesi toplanırken...

ABD ve AB emperyalizminin yeni stratejisi artık sadece işgalci Rusya'yı değil, bir diğer emperyalist güç olan Çin'i de kuşatmak

Devamını Oku

TARİH

25 Haziran 2022

Seçim yolunda Ukrayna savaşı bahane, ek bütçe şahane

Yılın ortasında adeta yeni bir bütçe büyüklüğünde olan bu adaletsiz seçim bütçesini sadece teşhir etmek yeterli değil. Bunun karşısına emek örgütlerinin ve muhalefet partilerinin emekten, doğadan, kadından, emekliden, işsizden, yoksuldan yana, onların sorunlarını hafifletebilecek alternatif bir ek bütçe ile çıkması gerekiyor

Devamını Oku

TARİH

20 Haziran 2022

Enflasyon da, bütçe de ‘fevkaladenin fevkinde’…

İktidar bloğu bütçe fazlasını harcamaların kısılmasından değil, halka dönük KDV, ÖTV gibi vergilere ve kamu mallarının satışlarından elde edilen bir seferlik gelir niteliğinde vergi dışı gelirlere yüklenerek sağlamış. Kaldı ki bu fazlanın, yüzde 70’i aşan enflasyon karşısında reel değerinin de gerçek anlamda eridiğini unutmamak da fayda var

Devamını Oku

TARİH

15 Haziran 2022

Ödemeler dengesine bak, 'dış güçleri' gör!

Türkiye'de otoriter siyasetin yaygın bir söylemi olan 'dış güçler' aslında ödemeler dengesinde yer alan ticari ve parasal işlemler ve uluslararası sermaye- finans hareketleridir. Bu hareketlerse tamamıyla müesses nizamın bilgisi ve kontrolü dâhilinde gerçekleşmekte ve sistem ancak böyle işleyebilmektedir

Devamını Oku

TARİH

13 Haziran 2022

Ekonomik büyüme (2): Nereye kadar? (Büyümenin niteliksel sorgulaması)

Yüksek büyüme hedefindense, gerçek bir katılımcı halk demokrasisinin inşasına, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasına, toplumun daha iyi ve ücretsiz bir kamusal eğitim, sağlık,  ulaştırma, sosyal konut ve sosyal güvenlik hizmetlerine erişebilir hale getirilmesine odaklanmak gerekiyor. Bu bağlamda ekonomik büyüme başlı başına bir amaç olarak görülmemeli, sözü edilen bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için bir araç olarak değerlendirilmeli

Devamını Oku

TARİH

06 Haziran 2022

Ekonomik büyüme (1): Ne pahasına?

Ekonomik büyüme kıyaslamaları yapılırken gözden kaçan bir husus, birbirine yakın oranlarda büyüyen ekonomilerin emekçilerinin o büyüme yılında kaç saat çalıştıklarıdır

Devamını Oku

TARİH

31 Mayıs 2022

"Fakirin cuğarasına", garibin birasına dokunmak!

Vergi adaleti sosyal adalete dayanır. Sosyal adalet ise eşitliği, eşit yurttaşlığı ve bunu sağlamaya dönük bir hukukun ve demokrasinin varlığını gerektirir. Bugün bunlar olmadığı için vergi adaletsizliği de doruk noktasına çıkmış durumda

Devamını Oku

TARİH

29 Mayıs 2022

Seçim sathı mailinde jeopolitik riskler de, kur da yükselişe geçti

İktidar bloku, bir kez daha, kısa vadeli çıkarlar için, ülkenin, toplumun uzun vadeli çıkarlarını gözden çıkartmış görünüyor

Devamını Oku

TARİH

22 Mayıs 2022

Konutta üç müjdeli haber (2): Alternatif bir konut politikası nasıl olmalı?

Ülkede çok sayıda, hatta boş durumda konut var ama insanlarımızın bu konutları satın alabilecek gelirleri ya da birikimleri yok. Küçük bir azınlığın ise birden fazla, hatta bazılarının onlarca, yüzlerce konutu var

Devamını Oku

TARİH

16 Mayıs 2022

TARİH

07 Mayıs 2022

Bazı gazeteciler ve '2022 Dünya Basın Özgürlüğü Raporu'

Ülke ekonomik, sosyal ve demokratik haklar açısından oldukça geri bir durumda

Devamını Oku

TARİH

05 Mayıs 2022

Emek, barış, demokrasi mücadelesi bir bütündür

Savaşlara karşı dünya barışını sağlamak için verilen mücadelenin aynı zamanda demokrasi ve emek hakları için de verilen bir mücadele olduğunun bilincinde olmamız ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor

Devamını Oku