Gündem

Sözcü: Oy kullanmaya giderken beyninizi yanınıza almayı unutmayınız!

Sözcü gazetesinin seçim günü çıkan birinci sayfasının manşeti tartışılıyor

01 Kasım 2015 17:33

Sözcü, bugünkü (1 Kasım 2015) nüshasının manşetinde beyin fotoğrafı kullanarak, "Oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız!" başlığını kullandı.

Gazetenin sürmanşetinde saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım 1922 tarihine gönderme yapılarak, "Bugün oy kullanacak seçmene tarihi bir hatırlatma: 93 yıl önce bugün saltanatı kaldırdık" denildi.

Gazetenin birinci sayfasında Mustafa Kemal Atatürk'ün saltanatın kaldırılması sırasında yaptığı şu konuşmaya da yer verildi: 

"Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşa ile verilemez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına vaziülyed olmuşlardı. Bu tasallutlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdir. Şimdi de, Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bilfiil almış bulunuyor. Bu bir emrivakidir. Mevzubahis olan, millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele zaten emrivaki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu behemehal olacaktır. Burada içtima edenler meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde, yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir."

 

İlgili Haberler