Gündem

Polis tahliyelerine itiraz eden savcıya ret: Karar kesin, itiraz hakkınız yok

Adana’da yasa dışı dinleme iddialarıyla tutuklanan 6 polisin tahliyesine itiraz eden savcıya 'Karar kesin, itiraz hakkınız yok. Aksini düşünüyorsanız bir üst mahkemeye başvurun' cevabı verildi

18 Nisan 2014 20:57

Arzu Yıldız / Ankara

Adana’da yasa dışı dinleme iddiasıyla tutuklanan ve itiraz üzerine Nöbetçi 8. ve 9. Asliye Ceza mahkemeleri tarafından serbest bırakılan polislerle ilgili soruşturmayı yürüten savcı Ali Doğan tahliyelere itiraz etti. Ancak mahkeme savcıya, kararın kanunen kesin olduğunu ve itiraz hakkının bulunmadığını içeren bir cevap vererek başvuruyu geri çevirdi. Cevap yazısında "Kararın kesin olmadığı kanaatindeyseniz üst mahkemeye başvurun" denilmesi dikkat çekti.

Savcı Ali Doğan, 6 polisin tahliyesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Hacı Hüseyin Bolat, savcılığın talebini redderken  şu cevabı verdi:

“İlgili 15.4.2014 gün ve 2014\20181 sayılı yazınız,

İlgi sayılı yazınız ile soruşturma evrakının Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek soruşturmadan savcılığınıza bilgi verilmesi istenmiş ise de;

CMK’nın 104-2 maddesi şüpheli veya sanığın tutukluluk halinin devamına veya salıvermelerine hâkim veya mahkemelerce karar verilir.Ret kararına itiraz edilir.

CMK’nın 105. maddesi 103 ve 104.maddeleri uyarınca yapılan işlem üzerine merciince C. Savcısı, şüpheli, sanık veya müdafinin görüşü alındıktan sonra 3 gün içerisinde istemin kabulüne, reddine veya adli kontrol uygulamasına karar verilerek ( 11\14\2013-6469\15 maddesi) duruşma dışında bu karar verilirken Cumhuriyet Savcısı, şüpheli, sanık ve müdafi görüşü alınmaz bu kararlara itiraz edilir’ denilmektedir.

CMK’nın 104\2 ve 105. maddelerindeki düzenlemeler Sulh Ceza Mahkemesinin tutukluluğa ilişkin kararına karşı yapılan itiraz üzerine Asliye Ceza Mahkemesince verilen tahliye ve itirazın reddi kararına karşı bir usul olmadığı, bu hususun CMK’nın 271\4 maddesinde düzenlendiği anlaşıldığından mahkememizin ret kararının değiştirilmesine yer olmadığı,

Mahkememizin ret kararı kesin olup eğer Adana C. Başsavcılığı bu kararın kesin olmadığı kanaatinde ise mahkememizin bu kararına yasaya aykırı olduğundan bahisle doğrudan Ağır Ceza Mahkemesine başvurulması halinde CMK’ya göre mahkememizin kararının Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesini bağlamayacağı ve doğrudan karar  verebileceği anlaşıldığından soruşturma evrakı aynen iade edilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.”

 

İlgili Haberler