Politika

'Makul şüphe' komisyonda kabul edildi

TBMM Adalet Alt Komisyonu’nda 35 maddelik HSYK yasa teklifinde devletin güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suçlar için öngörülen ’gizli soruşturmacı' maddesi teklif metninden çıkarıldı

23 Ekim 2014 22:00

TBMM Adalet Alt Komisyonu’nda 35 maddelik HSYK Yasa teklifi değişikliklere uğradı. Devletin güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suçlar için öngörülen ’gizli soruşturmacı’, ‘tehdit’, ‘noterler’le ilgili maddeler teklif metninden çıkarıldı.

‘Dinlemeleri’ düzenleyen maddede TCK’nin ‘Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak’ başlıklı 302. maddesiyle sınırlı tutuldu. Ceza Kanunu'nun diğer hükümleri ayıklandı. 302. Maddenin ‘cemaat’ için korunduğu ileri sürüldü. Teklifin en tartışmalı maddelerinden ‘makul şüphe’ aynen kaldı.

Üst Komisyonda madde aynen kabul edildiği takdirde, “Yakalanabileceği, veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda 'makul' şüphe varsa, şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilecek." 

Avukatların gizlilik gerekçesiyle dosyalara ulaşamayacakları düzenlemesi alt komisyonda kafalarda soru işaretleriyle kabul edildi. AKP’den üçüncü dönemini bitirecek çok sayıda milletvekilinin avukat olduğu ortaya çıktı. Düzenlemenin üst komisyonda esnetilebileceği iddia ediliyor.

“Noterin sınıfı ve asgari hizmet süresi” başlıklı madde teklif metninden olduğu gibi çıkarıldı.

Teklifin ‘sicil affını’ düzenleyen maddesi görüşülürken CHP’li Ömer Süha Aldan, AKP’lilere, “Ferhat Sarıkaya’ya tanınan olanak diğerlerine de sağlansın” önerisinde bulundu.

Bu maddenin de üst komisyonda sicil affının öne çekilecek tarihi açısından değerlendirilebileceği belirtildi. Teklifte, 'tehditle' ilgili madde de metinden çıkarıldı.

Anayasal düzene karşı ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarda madde olduğu gibi korunarak dinleme yapılabilecek.

Alt komisyonda CHP’nin itirazına rağmen adli yıl açılış törenlerini kaldıran madde kabul edildi. CHP’li Ömer Süha Aldan, “Sırf cumhurbaşkanı istedi diye maddeyi metinden çıkaramazsınız. Yakında beğenmedi diye kurumları da kapatmaya kalkarsanız” eleştirisinde bulundu. Ancak, oy çokluğu ile kabul edildi.

Alt komisyonun bitmesinin ardından CHP muhalefet şerhi yazacak. Alt komisyon raporuyla teklifin üst komisyona hangi tarihte geleceği belli değil. 

 

İlgili Haberler