Gündem

LGBTİ Onur Haftası programı açıklandı

24. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası 26 Haziran’da Onur Yürüyüşü ile sonlanacak

15 Haziran 2016 02:13

Haziran’ın son haftasında İstanbul’a gökkuşağına boyayacak 24. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın tam programı açıklandı.

Hafta 18 Haziran’da “nerdeen nereye” sergi açılışıyla başlayacak. Vicdani retten cinsel şiddete, üniversiteli LGBTİ buluşmasından sporda homofobi ve transfobiye birçok konuda atölye, panel, söyleşi ve film gösterimleri yapılacak. Her yıl geleneksel olarak verilen hormonlu domatesler 23 Haziran’da sahiplerini bulacak. Hafta 26 Haziran’da Onur Yürüyüşü ile sonlanacak.

 

kaosgl'nin haberine göre işte Onur Haftası'nın tam programı:

 

* İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Sergisi: nerdeen nereye

Sergi 18 – 26 Haziran arası, saat 13:00 ile 18:30 saatleri arasında gezilebilir.

Açılış: 18 Haziran 2016 Cumartesi Saat: 19:00

Yer: Boysan’ın Evi

 

20 Haziran Pazartesi

 

Atölye: Homo-Transfobik Saldırılara Karşı Özsavunma Atölyesi

Saat: 14:00 – 16:00   Yer: İnfial

LGBTİ+ bireyler olarak, toplumsal ve bireysel hayatlarımızda her an karşımıza çıkan toplumsal şiddet aygıtına ve onun aparatlarına (faşistler, seksistler, homo/transfobikler, çeteler, ajanlar, linççiler, eli sopalı esnaf vs.) karşı sürekli ayık durmak ve özsavunmamızı geliştirmek zorundayız. Özsavunma, şiddeti bize yönelen baskı aparatlarını hızlı ve etkili bir biçimde etkisiz hale getirmek için zihinsel ve bedensel pratik eforları gerektirir. Korku ve güçsüzlük hissinden beslenen baskı aygıtını bertaraf etmek ancak zihinsel ve bedensel olarak güçlü olmak için çabalamakla mümkün olur.

Homo/Transfobik saldırı, linç ve cinayetler karşısında çaresiz değiliz. Öncelikle bireysel olarak bu saldırılar karşısında dimdik ayakta durmanın ve bunları bertaraf etmenin tekniklerini keşfedip üzerinde çalışarak güçlenmeliyiz. Daha sonra gücümüzü, deneyimlerimizi ve becerilerimizi yanımızdakilere aktararak özsavunmamızı genelleştirmeliyiz.

Panel: Bir İtiraz Olarak Vicdani Red

Saat: 15:00 – 17:00   Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Konuşmacılar: Ercan Jan Aktaş: Askerlik Yapmayanların Erkek Sayılmadığı Bir Toplumda Erkek Olmayı Reddedenler

Erkeklerin vicdani red talepleri, onları şiddet kullanmaya zorlayan ulus-devletin siyasi ve ideolojik stratejilerine karşı olduğu kadar, aile ve piyasa gibi erkek egemenliğine dayalı alanlardaki “eril şiddet”e karşı bir içeriğe de sahiptir. Zorunlu askerlik yalnızca “yurdun müdafaasına” yönelik bir uygulama değil, aynı zamanda erkeklerin ve kadınların devletle aralarındaki vatandaşlık ilişkisini belirleyecek bir uygulamadır. Bu yolla erkeklik-devlet-askerlik arasında güçlü bir bağ kurulur, “en kutsal vazife” olan askerlik yoluyla birinci sınıf vatandaşlık erkeklere bahşedilir. .

Gökhan Soysal: Vicdani Reddin Hukuksal boyutları

Vicdani ret hakkı, daha çok savaş karşıtlığı moral değerleriyle din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilen uluslararası insan hakları örgütlerince koruma altına alınmış bir insan hakkıdır. TC Devleti’nin altına imzasını attığı sözleşmelerle kurulmuş örgütlerden özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bu konuda bağlayıcıdır. Devlet vicdani ret hakkını her ne kadar tanımak istemese de eskisi kadar zor aygıtlarını kullanamadığı da açıktır. Bunun üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.

Emre Özyetiş: Pembe Vicdani Red

Türkiye’deki toplumsal muhalefet ağları içerisinde LGBTİ hareketi açtığı özerk mücadele alanı bakımından özgün bir konuma sahip. Öte yandan, özellikle 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında gün geçtikçe daha da şiddetlenen çatışmalı süreç ve savaş, toplumsal muhalefet ve mücadele deneyimi süresince elde ettiğimizi varsaydığımız kazanımların gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Türkiye’nin içine sürüklendiği savaş süresince iktidarın kullanımını yaygınlaştırdığı söylem, toplumu tahayyül ettiğimizden çok daha hızlı bir şekilde militarize ederek, dayatılan baskıcı ve otoriter yapıya karşı mücadeleyi neredeyse işlevsizleştirdi. Bu bağlam içerisinde, askerlikle olan ilişkisi “pembe tezkere” aracılığıyla tariflenen LGBTİ bireylerin, savaşa ve mevcut egemen yapının tahakküm araçlarına karşı vicdani reddi savunmaları ne anlama gelir?

Atölye: Cinsel Şiddeti Lubunca Tartışıyoruz

Saat: 17:00 – 19:00   Yer: Feminist Mekan

Cinsel şiddet sonrası yaşanan travmaya direnen kişiler, cinsel şiddete maruz bırakılanlar, cinsel şiddetin her hangi bir türüne tanıklık edenler… Yani hemen hepimiz için kullanabileceğimiz, güçlendirici bir dile ihtiyaç var. LGBTI’ler lubuncada cinsel şiddet ile ilgili kavramları kullanıyor mu? Ve nasıl? Seks pozitif dilimiz cinsel şiddette maruz bırakıldığımızda kendimizi ifade etmemizi sağlıyor mu? Kendi dilimizde, cinsel şiddete maruz bırakılmış ve sonrasında direnen kişilere nasıl hitap edebileceğimizi bilemiyoruz. İngilizce kullanılan ‘survivor”dan çevirdiğimiz “hayatta kalan” bu ihtiyacı karşılıyor mu? LGBTI’lerin yaşadıkları cinsel şiddet deneyimleri dilimize yansıyor mu? Hangi cinsel şiddet biçimleri daha görünülür?  Cinsel şiddeti konuşurken hangi kavramlar güçlendirici? Hangileri mitleri yeniden üretip kemikleştiriyor? Bu sorular LGBTI’lerin yaşadığı cinsel şiddeti kavram düzeyinde tartışma ihtiyacını doğurdu. Hadi Konuşalım!!!!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

 

Panel: Üniversiteli LGBTİ+ Buluşması + Kokteyl

Saat: 19:00 – 21:00   Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Sunum: Görkem Ulumeriç

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, LGBTİ+ öğrenci kulüpleri, cinsiyetsiz tuvaletler, yurtlar ve soyunma odaları, akran zorbalığı, güvenli alanlar, ve kampüs aktivizmi hakkında yapılacak sunum ve ardından verilecek tanışma kokteyline LGBTİ+ öğrencileri davet etmekten onur duyar. Katılım üniversite öğrencileriyle sınırlıdır. Kayıt için [email protected] adresine mail atınız.

Parti: SOKAK PARTİSİ

Saat: 20:00  Yer: Piri Çavuş Sokak, Kadıköy

Pazartesi akşamı Kadıköy’de heteronormative ile derdi olanlar olarak; bizleri evlere hapsetmek isteyenlere, kendilerini hayatın olduğu gibi sokakların da sahibi sanan egemenlere, yap ama evde yap kimseler görmesin diyenlere, ve daha nicesine inat buluşuyor, dans ediyor, taciz edilme, yalnız kalma korkusu olmadan, tedirgin değil güçlü hissederek eğleniyoruz!

 

"QUEER BEDEN” ÇALIŞMALARI kapsamında ‘Yakınlık ve İçtenlik kavramı’ (I)

Saat: 20:00 – 22:30      Yer: Çatı

İki gün boyunca yaklaşık üçer saatlik bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi planlanan bu atölye ‘queer birey’lerle ‘yakınlık ve içtenlik’ teması üzerinden beden odaklı bir araştırmadir. Birbirimizle, dünyayla ve diğerleriyle ilişkilenirken queer oluş bize ne verir? Queer bir hayatın içinde yakınlık ve içtenlik duygularımız nasıl kurulur/nasıl kurulmaz? gibi soruların peşine düşeceğimiz atölyede güncel doğaçlama pratiklerinden yola çıkarak katılımcıların kendi dünyalarına, kendileriyle, dünyayla ve diğerleriyle ilişkilenmelerine yönelik yeni bir bakış ve dinamik kazanmaları amaçlanmaktadır.

Yürütücü: Ufuk Şenel

 

21 Haziran Salı

 

Atölye:  Eşitler arası Örgütlenme ve Bir Karar Alma Yöntemi Olarak Konsensus

Saat: 15:00 – 18:00   Yer: SALT Galata

(Şiddetsizlik Merkezi)

Hangimiz bir toplantı sırasında daha önce alınan kararı unutmadı, hangimiz alınan karara dair “yeterince bir şey söylemedim” diye hayıflanmadı, hangimiz o gün canı sıkkın olduğu için konuşmak istemedi ve toplantıda ağzını bıçak açmadı, hangimiz heyecanına yenilip çok konuşmadı ve diğerlerinin zamanını çalmadı ki?!

Hepimiz bireysel ya da örgütlü mücadelelerimizde başkalarıyla aynı masaya oturup toplantılar, tartışmalar yaptık, kararlar aldık. Eşittik. Ama toplantı sırasında eşit miydik? Eşitler arası yapılan toplantılarda alınan kararlar tüm katılımcıların ortak sorumluluğuyla alınan kararlardır ve bu yüzden herkesin bu karara eşit katılımı, kararın nasıl alındığı ve nasıl uygulamaya geçirildiği hak mücadelesi veren gruplar için aynı derecede önemlidir. Tabandan, eşit örgütlenen politik gruplar için kararların nasıl alındığı güç ve hiyerarşiyle mücadelede önemli bir alandır. Bu yüzden bir karar alma yöntemi olan KONSENSÜS; tüm katılımcıların eşit şekilde grubun karar sürecine katılmasını, gücün grup içinde eşit dağıtılmasını, zamanın ve diğer kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını amaçlar.

Bu onur haftasında “ Örgütleniyoruz “ teması çerçevesinde daha verimli toplantılar yapma ve kararlar alma yöntemi olan KONSENSÜS’ü çalışmak istiyoruz.

Not: Atölye aktivist olan veya olmayan herkese açıktır. Atölye en az 3 saat sürecektir.

Atölye: Maske Atölyesi (I)

Saat: 17:00   Yer: TAK

Mask & March

Onur Haftası’nda yalnızca sokakları, meydanları değil, kendi bedenimizi de renklerle donatmak, maskeyi alışılmışın aksine gizlenme değil, görünür olma ve ifade özgürlüğü amacıyla kullanmak üzere herkesi kendi maskesini yapması için atölyemize bekliyoruz.

Kullanılacak malzemeler: Karton, kağıt, tekstil malzemeleri, atık malzemeler, akrilik boya ve renklendiriciler, tutkal – Katılımcılar ek olarak istedikleri atık malzemeleri, kolaj teknikleri için görsel malzeme ve yayını getirebilirler.

Etkinlik 2 gün süreyle toplam 12 saatlik bir çalışmayı kapsıyor.

Kolaylaştırıcı: Oğuz Güdek

Not: Katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlıdır. [email protected] adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Atölye: Lubunyanın Gece Hayatı ile İmtihanı

Saat: 17:00 – 19:00   Yer: LeylaAlt

Şemmamme gece hayatımıza, parti eğlencemize ne zaman girdi?

Halay çekmeyi neden bu kadar çok seviyoruz?

Bir ben bir Allah biliyor diye yerlere yatan lubunyalara nasıl göbek attırılır?

Tiësto’dan Bergen’e uzanan müzik zevklerimiz?

En favori partilerimizin nesini sevdik? Müziklerini mi? Mekanını mı?

Yoksa koli bulma ihtimalini mi?

LGBT-friendly (dostu) kavramı bizim için ne ifade ediyor.

Biz mi mekanları kullanıyoruz, onlar mı bizi kullanıyor?

nots ve Şevval LGBTİ+ eğlence hayatını masaya yatırıyor.

Gelin birlikte muhabbet edelim.

Panel: Neden LGBTİ+ Barış Girişimi

Saat: 17:00 – 19:00   Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Moderasyon: Esra Ferit

Konuşmacılar: İrem Güven, Zelal Demir, Cihan Erdal

Hayatın temeli: Oksijen ve Barış!

Yaşadığımız şu günler, barışın önemini daha iyi gözler önüne sermiş bulunmakta. Bizler, örgütlü-örgütsüz LGBTİ+aktivistleri; bu ihtiyacı her yerde haykırmak üzere bir araya geldik; varoluş sebebimizi ve bu süreçte aldığımız yolu aktarmak ve daha neler yapabileceğimizi birlikte konuşmak istiyoruz, aramızda olman bizi güçlendirir.

Atölye: Pembe Tezkere

Saat: 18:30 – 20:30   Yer: SALT Galata

Erkeklik deneyimi olanlarımız zamanı geldiğinde Türkiye’de zorunlu olan askerlik hizmetini yerine getirmek için ilgili yerlerden çağrılıyorlar. Oysa bizler için askerlik hizmetini yerine getirmemek bir hak! Pembe tezkere almanın yasal bir prosedürü var.

Pembe teskere alabilir miyim? Pembe tezkere alırken hangi yolu izlemem gerekir? Bu süreçte hangi hususlara dikkat etmeliyim? Pembe tezkere almam sosyal-iş yaşamımı nasıl etkiler?

Gelin atölyemizde tüm bu sorular üzerine beraber düşünelim!

 

Oyun Okuması+Söyleşi:ÖCÜLER

Saat: 19:15 Yer: Fransız Kültür Merkezi

Yazan: Yann Verburgh

Çeviren: Ayberk Erkay

Yöneten: biriken (Melis Tezkan, Okan Urun)

Oyuncular: Alican Yücesoy, Canan Atalay, Defne Halman, Halil Babür, Okan Urun

“biriken” kolektifi, Onur Haftası etkinlikleri kapsamında, yazar Yann Verburgh’un Öcüler oyununu Fransız Kültür Merkezi’nde okuma tiyatrosu olarak sahneliyor.  Yazarın 2014’te yazdığı ilk oyunu olan Öcüler, günümüzde homofobi konusunu ele alırken Fransa’dan Rusya’ya, Uganda’dan İran, Bulgaristan, Güney Afrika, Kamerun, Yunanistan, Brezilya, Romanya, Güney Kore ve  Hollanda’ya kadar uzanan bir coğrafyada toplumsal ve hatta fiziksel olarak dışlayan ve her defasında farklı şekiller alan ayrımcılığın genel tablosunu çiziyor.

Oyun, bir yandan Normandiya’da bir ormanda işkenceye maruz kaldıktan  sonra ölüme terk edilen Benjamin’in hikayesini takip ederken bir yandan da ondört farklı ülkedeki mağdurların, saldırganların, ailelerin ve dayanılmaz şiddetin tanıklarının bakış açılarını karşı karşıya getirir. Şiddetin, işkencenin, tutarsızlığın ortasında ve yaraların altında kalıp da yok edilemeyen tek şey ise dünyanın dört köşesindeki bu karakterlerin aşkları, umutları ve cesaretleridir.

Oyun okuması sonrasında yazar Yann Verburgh’la söyleşi gerçekleştirilecektir.

*FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİNE KATILIM İÇİN ÖN KAYIT YAPTIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

KAYIT İÇİN: https://www.inscription-facile.com/form/qT4ZOXdmrlovz2zvrxwy

Atölye: Eşcinselliğin Hastalık Sınıflandırılmasından Çıkarılmasından Sonraki Süreçte Toplumsal Etkileşimde Ruh Sağlığı Çalışanlarının Rolü ve Sorumlulukları

Saat: 19:30 – 21:00   Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Eşcinsellik 1973 yılında DSM’den, 17 Mayıs 1990 yılında da Dünya Sağlık Örgütü’nün hastalık kriterlerinden çıkartıldı. Transseksüellik için ise hala karmaşa devam ediyor. Her ne kadar 1960’ların sonlarından itibaren tedavi söylemi terkedilmeye başlansa ve 1973 yılı ile birlikte ilk resmiyetini kazansa da toplumsal algıda ve yaşantıda hastalık, suç ve günah kavramları ile anılmaya devam edildi. Bugün hala LGBTİ’lere yönelik yoğun bir şekilde seyreden ayrımcılık, nefret söylemi ve nefret cinayetleri ile mücadele ediliyor. En önemlisi de, resmi olarak bir karşılığı olmasa da bazı ruh sağlığı çalışanları tarafından tedavi söylemi ile bir rant alanı yaratılmaya, toplumsal bir meseleden kazanç kapısı çıkarılmaya çalışılıyor. Bu sebeple, bu yıl Onur Haftası kapsamında, sadece topluma değil, ruh sağlığı alanında okuyan ya da çalışanlar olarak, bizzat ruh sağlığı alanının kendisine nasıl müdahale edebileceğimizi ve sorumluluklarımızı tartışmak istiyoruz.

Moderasyon: Evren Evrim Önal, Özge Güdül

Panelistler: Eser Sandıkçı, Pınar Önen, Seven Kaptan, Umut Şah

Atölye: “QUEER BEDEN” ÇALIŞMALARI kapsamında

‘Yakınlık ve İçtenlik kavramı’ (II)

Saat: 20:00 – 22:30      Yer: Çatı

İki gün boyunca yaklaşık üçer saatlik bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi planlanan bu atölye ‘queer birey’lerle ‘yakınlık ve içtenlik’ teması üzerinden beden odaklı bir araştırmadir. Birbirimizle, dünyayla ve diğerleriyle ilişkilenirken queer oluş bize ne verir? Queer bir hayatın içinde yakınlık ve içtenlik duygularımız nasıl kurulur/nasıl kurulmaz? gibi soruların peşine düşeceğimiz atölyede güncel doğaçlama pratiklerinden yola çıkarak katılımcıların kendi dünyalarına, kendileriyle, dünyayla ve diğerleriyle ilişkilenmelerine yönelik yeni bir bakış ve dinamik kazanmaları amaçlanmaktadır.

Yürütücü: Ufuk Şenel

ATÖLYE: Koli Bulma Saat: 21:00 – 22:00   Yer: Mail yoluyla bildirilecek

Gecen sene ilkini gerceklestirdigimiz etkinlik, koli yogunlugundan tekrar sizlerle. Daha curetkar, daha kapali ve daha kolili.

Partner bulmak, koli kaldırmak için kullandığımız uygulamadan beğendiğimiz birine “SLM” yazdık. Eee sonra? Eve gelmesine kadar geçen sürede ne yapılır, nasıl hazırlanılır ? Kahve içmek için nerelere gidilir? Eve nasıl davet edilir? Hepsi ve daha fazlası uygulamalı olarak bu atölyede. Sınırlı sayıda katılım gerektiren bir etkinlik olduğu için katılmak için [email protected] adresine mail atmanız gerekmektedir. Mekan katılımcılara mail yoluyla bildirilecektir.

 

22 Haziran Çarşamba

 

Atölye: Bedensel Derinleşme: Bedenim Nasıl Bir Coğrafya?

Saat: 15:00 – 17:00   Yer:  SALT Galata

Atölye Yürütücüsü: Gizem Aksu

Atölye, “Bedenim nasıl bir coğrafya?” sorusuyla katılımcıları kendi beden coğrafyalarında bir gezintiye çıkmaya davet ediyor. Bu coğrafyanın ön/öz­yargılardan muaf olması beklenmiyorsa derin dinleme ve duyumsama ile belirmeye başlayan her bir katmandan açığa çıkanlara tanık olmak, anlamlardan sıyrılıp an’a varabilmek mümkün olabilir mi? Hislerin gündelik repertuarından, et’in yıllanan izlerine kadar uzanacak bir keşif… Hayatın tüm hallerinin işlendiği beden coğrafyasının bolluğuna, her bedenin biricik ve özgün coğrafyasına dalmaya davetlisiniz.

Panel: Vegan Aksiyon – Hayvanlar İçin Adalet

Saat: 16:00 – 18:00   Yer: Cezayir

Konuşmacılar: Özlem Dede, Arvid Bager

Vegan Aksiyon olarak 24. LGBTİ+ Onur Haftası’nda türcülüğü anlatmak istiyoruz. Hegemonik ilişkiler sadece insanlar arası değil türler arası da kuruluyor. İnsan merkezli yaşamımızda diğer canlıların haklarının ne kadar farkındayız? LGBTİ+’ların, kadınların, engellilerin haklarını savunuyoruz, havanın, suyun hakkını savunuyoruz, diğer canlıların hakkını kim savunmalı? Adaleti herkes için istiyoruz.

Atölye: Maske Atölyesi (II) Saat: 17:00  Yer:  TAK

Mask & March

Onur Haftası’nda yalnızca sokakları, meydanları değil, kendi bedenimizi de renklerle donatmak, maskeyi alışılmışın aksine gizlenme değil, görünür olma ve ifade özgürlüğü amacıyla kullanmak üzere herkesi kendi maskesini yapması için atölyemize bekliyoruz.

Kullanılacak malzemeler: Karton, kağıt, tekstil malzemeleri, atık malzemeler, akrilik boya ve renklendiriciler, tutkal – Katılımcılar ek olarak istedikleri atık malzemeleri, kolaj teknikleri için görsel malzeme ve yayını getirebilirler. Etkinlik 2 gün süreyle toplam 12 saatlik bir çalışmayı kapsıyor.

Kolaylaştırıcı: Oğuz Güdek

Not: Katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlıdır. [email protected] adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

PANEL: Trans Geçiş Süreci Saat: 17:00 – 19:00   Yer: SALT Galata

Moderasyon: Asım Ada

Konuşmacılar: Esmeray, Berk, Sinem Hun

Trans geçiş sürecinin aşamalarını, geçiş sürecinin prosedür zorluklarını, tıbbi sürecin hukuki boyutunu konuşuyor ve hormon kullanımı, operasyon süreci gibi deneyimleri ilk ağzından dinliyoruz.

PANEL: Seks İşçiliği Saat: 18:30 – 21:00   Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Seks işçiliği, Türkiye’de hakkında çok az şey bilinen ama seks işçileri dışında hemen herkesin argüman ürettiği konulardan biri.

İstanbul LGBTİ+Onur Haftası, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ile işbirliği içerisinde, Türkiye’de seks işçilerinin genel hak durumunu, tecrübelerini ve ihtiyaçlarını tartışmaya açıyor. Güncel gelişmelerin de ele alınacağı panelde, seks işçiliğinin dünü ve bugünü arasında kıyaslama yapılacak, konuyla ilgili savunuculuk stratejileri ve hak örgütlerinin geldikleri nokta dillendirilecek ve seks işçilerinin görünmeyen meseleleri gündeme taşınacak.

Herkesi seks işçileriyle dayanışmaya davet ediyoruz. Gelin, hep birlikte sorunlarımızı konuşalım.

TÜRKİYE’DE SEKS İŞÇİLİĞİ: DENEYİMLER, İHTİYAÇLAR, ÖNERİLER

Moderasyon: Begüm Başdaş, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

“Fahişelikten Seks İşçiliğine Hak Mücadelesi ve Güncel Durum“

Kemal Ördek, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

“Türkiye’de Seks İşçilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumu”

Dr. Gökhan Yıldırımkaya, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilciliği

“Seks İşçilerinin Medyada Temsili”

Özge Gökpınar, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

“Trans Kadın Seks İşçilerine Karşı Şiddet: Deneyimler”

Derya Karagöz, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

“Kayıtdışı Seks İşçiliği ve Geneleve Giriş Sürecinde Yaşananlar”

Niler Albayrak, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

“Bir Genelev Çalışanının Gözünden Genelevde Yaşam”

Sevgi, Genelev Çalışanı

“Bir Genelev Patronunun Gözünden Genelevler ve İhtiyaçlar” Mehmet, Genelev Patronu

Alper Rheme, Erkek seks işçisi olmak: sorunlar ve öneriler.

Yağmur Arıcan, Seks İşçiliği Politikaları Tartışmaları

FİLM GÖSTERİMİ: Veşartî/Gizli*

Saat: 19:00   Yer: Pera  Müzesi Oditoryumu

Türkiye – 2015 – 70′ Yönetmen: Ali Kemal Çınarlı

Bir gün bir kadın(Aram) Ali Kemal’e, otuzuna geldiğinde bir kadına dönüşeceğini söyler ve gider. Ali Kemal yakın bir zamanda otuzuna basacaktır ve otuz yaşına girdikten kısa bir süre sonra da evlenecektir. Bir taraftan Ali Kemal değişim fikrine adapte olmaya çalışırken, diğer taraftan da Berfin’le olan ilişkisini devam ettirmenin yollarını arar.

*Gösterimden sonra soru-cevap olacaktır.

 

MÜLTECİ LGBTİ+ KİTAP  LANSMANI (KOKTEYL)

Saat:19:00-21:00 Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

Gerek yaşadığımız coğrafyada, gerekse Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa’da LGBTİ’ler, Homofobi ve Transfobiye sıkça maruz kalmaktadır.

Arap Baharı’ adı altında Ortadoğu’da başlayan savaşlar, yaşam alanları zaten kısıtlı olan ve kırılgan gruplar arasında sayılan LGBTİ’leri daha da açık hedef haline getirmiştir. Bulunduğu konum itibariyle Türkiye, özellikle Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen mültecilerin geçiş güzergâhı haline dönüşmüştür.

Hêvî LGBTİ Derneği olarak, Mülteci LGBTİ’ler alanındaki çalışmalarımızın bir sonucu olan Mülteci LGBTİ’ler kitabı yaptığımız görüşmeler, yaşanan hak ihlallerinin teşhiri ve kamuoyu baskısı oluşturmak için hazırlanmıştır.

Kitapta kendini Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel veya Transgender olarak tanımlayan mültecilerle görüşmeler ve alanında uzman kişilerin öneri, mevzuat ve sorunun teşhirine yönelik yazıları da mevcuttur.

Mülteci LGBTİ’ler kitabı lansmanında bir araya gelmeyi ve yeni çıkmış bu kitabı hep beraber tanıma ve değerlendirme şansını bulacağız.

ATÖLYE: Bombalara Karşı Sofralar: Aşkın Tahakkümü II

Saat: 19:00 – 21:00   Yer: İnfial

2015 Onur Haftası’nda düzenlenen ilk forumun ardından bu seneki ikinci atölyede aşk ilişkilerindeki tahakküm biçimleri arasından kıskançlık ve sahiplenmeye odaklanılacak; tekeşli heteronormatif ilişki biçimlerine alternatif komün yaşam, çokaşklılık, açık ilişki gibi yaşantılar dile gelecek. “Türk aile yapısı” devleti ayakta tutuyor, onu sarsmaktan çekinmeyelim.

Performans + Parti: Play Night

Saat: 21:00   Yer: E-mail ile bildirilecektir

Cinsellik ve bedene yönelik algimizi dönüştürecek, norm dışi bir dunyanin kapilarini aralayacak performanslarin  ve interaktif oyunlarin olacagi geceye  queer bir bdsm ile ilgilenenleri davet ediyoruz.  Fetişlerinizi kuşanip gelmekten çekinmeyiniz.

Katilim 20 kisiyle sinirlidir, kayit yaptırmayanlar alinmayacaktir.

Kayit için [email protected] adresine mail atınız.

 

23 Haziran Perşembe

 

PANEL: Sporda Homofobi ve Beden Eğitimi Dersleri

Saat: 14:00 – 16:00   Yer: SALT Galata

Son zamanlarda sporun birçok dalında açılan LGBTİ’ler sporda homofobi, transfobi ve cinsiyetçiliğin yenilmesine yardımcı oldu mu? Homofobik eğitim sistemiyle, erkekliğin birleşimi olan beden eğitimi derslerinde cinsel yönelim temelli ayrımcılıklar neler? Sporda ve okulda karşımıza çıkan ayrımcılıkların kesişim noktaları nereler?

Tüm bu sorulara yanıt aradığımız, deneyim ve bilgi paylaşımında bulunacağımız, sporda yaşanan ayrımcılıktan yola çıkarak beden eğitim derslerinde eşcinsel ve trans öğrencilerin yaşadıkları ayrımcılıkları konuşmak ve çözüm yollarını hep birlikte tartışmak istiyoruz. (Liseli LGBTİ+)

Moderasyon: Emre Demir

Konuşmacılar:

Dr. İlknur Hacısoftaoğlu (Gedik Üniversitesi)

Arjin Deniz (Ankara Liseli LGBTİ)

Baran Ucal (Gedik Üniversitesi)

 

FİLM GÖSTERİMİ: Çürük/Pink Report

Saat: 16:00   Yer: Pera Müzesi Oditoryumu

Almanya – 2011 – 75′ Yönetmen: Ulrike Böhnisch

Türk Silahlı Kuvvetleri eşcinselliği genç erkekleri askerlikten muaf kılan zihinsel bir bozukluk olarak tanımlıyor. Ama aynı zamanda psikolojik ve daha aşağılayıcı yöntemlerle tıbbi tanı gerektiriyor.Bu film askerlik üzerine tamamen farklı seçimler yapmış birkaç gey erkeğin en içten hikayelerini anlatıyor. İfade özgürlüğü eksikliğinden dolayı gençler, Türkiye’nin en büyük tabularından birini ortaya çıkarırken yüzlerini saklamaya zorlanıyor.

 

Atölye: Feminizmin O Biçimi

Saat: 17:00 – 19:00   Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Moderasyon: Gizem Aslan, Nazlı Cabadağ (LezBiFem)

LGBTİ+ hareketinin feminizmle imtihanı; Feminist hareket bize neler katıyor, biz feminizme neler katıyoruz? Dahası bizim feminizmimiz neye benziyor?

Bu karşılıklı ilişkinin bize kazandırdıkları ve vaat ettiği potansiyelleri konuşmak üzere forumumuza bekliyoruz.

Not: Katılım na-trans erkeklere kapalıdır.

Etkinlik: Toplu HIV Testi Günü

Saat: 18:00   Yer: Osmanbey Metro Durağı

Korunmasız her türlü cinsel ilişki, güvenli olmayan kan alışverişi sonrası ve hamilelik öncesi HIV testi yaptırılması tavsiye edilir. Peki kaçımız bu testi düzenli olarak yaptırıyoruz? Bazen sonucundan korktuğumuz için, bazen de yeterince önemsemediğimiz için test olmayı ihmal edebiliyoruz.

Birlikten güç doğar diyerek 24. LGBTİ+ Onur Haftası katılımcıları olarak hep beraber Şişli Belediyesi Sağlık Müdürlüğü binasına HIV testi yaptırmaya gidiyoruz.

23 Haziran Perşembei akşamı saat 18:00’da Osmanbey Metro Durağı Pangaltı Dolapdere çıkışı, Ramada Otel Karşısı’nda buluşalım.

Not: Şişli Belediyesi ile yapılan anlaşma sonucu testler ücretsiz ve rumuz kullanılarak yapılacaktır. Kişiler daha sonra kendilerine seçtikleri rumuzu vererek test sonucunu öğrenebilecektir.

Hormonlu Domates Ödül Töreni

Saat: 19:30 – 21:30   Yer: Şişli Kent Kültür Merkezi

İstanbul Onur Haftası’nın vazgeçilmez etkinliği Hormonlu Domates Ödülleri bu yıl 12. kez gerçekleştiriliyor. Yıl boyunca homofobi, transfobi ve bifobide birbirleriyle yarışmış adaylar Onur Haftası boyunca oylanıyor, kazananlar ise ödül gecesinde belli oluyor! Domatesleri fırlatmaya herkesi bekleriz.

 

24 Haziran Cuma

 

Atölye: Korkmadan Sevişme Taktikleri: Güvenli Cinsellik

Saat: 14:00 – 16:00   Yer: Feminist Mekan

Kondomu doğru şekilde taktığınızdan emin misiniz? Oyuncaklarınızı nasıl paylaşacağınızı biliyor musunuz? Güvenli oral seks nasıl yapılır? Peki ya kişisel temizlik yaparken enfeksiyonlara açık hale gelebileceğinizin farkında mısınız? Bildiğinizi sandığınız çok şey yanlış olabilir!

Erkek erkeğe ve kadın kadına korkmadan sevişebilmek için cinselliği sağlığımıza zarar vermeden yaşamanın yollarını konuşacağız. Her şeyi rahat rahat Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın uzmanlarına sorup tartışacağız. (Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı)

Panel & Forum: LGBTİ+ Mülteciler: Süreç, Varış, Dayanışma

Saat: 15:00 – 17:00   Yer: Cezayir

55 Milyon! Bu sayı tüm dünyada savaş, çatışma ve şiddet ile zorla yerinden edilmiş insanları anlatıyor. Türkiye ise 2016 yılı itibariyle, Suriye başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen 3 milyonun üzerindeki mülteciye ev sahipliği yaparak dünyanın en çok mülteciye sahip ülkesi konumuna gelmiş durumda. Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi ülkeler boylarını aşan sayılardaki mültecilerle baş başa kalırken Avrupa Birliği, Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler güvenlik gerekçesiyle sınırlarını daha da kalınlaştırmaya çalışıyorlar. Bu karanlık tablonun içinde yolu sadece zorla yerinden edilmeyle değil, gittikçe yükselen muhafazakarlıkla da kesilen LGBTİ mülteciler, hem mülteci hem de LGBTİ olmanın çifte zorluğunu yaşıyor.

Manzara kesif ama mücadele vazgeçilmez. Bu seneki onur haftasının temasını da önümüze katarak Türkiye ve İsveç deneyimleri üzerinden LGBTİ ve mülteci olmanın yasal, toplumsal ve psikolojik yönleri üzerine konuşurken aynı zamanda birlikte mücadele etme imkanlarını tartışacağız.

Moderatör: Özlem Çolak (Lambdaistanbul)

Konuşmacılar: Hayriye Kara (Kaos GL): Türkiye’deki mültecilerle ilgili yasal çerçeve

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Geçici Koruma Rejimi, yasalar ve yönetmelikler… Türkiye’de kağıt üstündeki yasal durum uygulamada neye dönüşüyor ve LGBTİ mültecileri nasıl etkiliyor?

Mehmet Akın (SPoD): Türkiye mülteciler için “güvenli ülke” mi?

Avrupa Komisyonu’nun yakın bir zamanda verdiği kararla Türkiye “güvenli ülkeler” arasında sayıldı. Bu Türkiyeli mültecilerin ya da Türkiye’den Avrupa’ya kaçan mültecilerin durumlarını riskli hale getiriyor. LGBTİ mülteciler için bu ne anlama geliyor? Türkiye güvenli bir ülke mi?

Cihan Arıkan (RFSL İsveç): Mülteciler yerleştirildikleri ülkede neler yaşıyor?

LGBTİ mülteciler Türkiye’den geçtikten sonra Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine yerleştiriliyor. “LGBTİ dostu” politikalarıyla bilinen İsveç’e yerleştirilen mülteciler neler yaşıyor? Ulaştıklarında karşılaştıkları sorunlar neler?

Mültecilerden Tanıklıklar: Arabic Tea & Talk grubundan Hussam Slk ve diğer mülteci arkadaşlar ülkelerinde ve Türkiye’deki yaşadıkları deneyimlerden ve yaptıkları çalışmalardan bahsedecekler.

Can Kaya ve Müzeyyen Arac (Hevi LGBTİ): Kitap tanıtımı

Hevi LGBTİ, Türkiye’de yaşayan LGBTİ mültecilerin tanıklıklarından oluşan kitaptan, kitabı hazırlama sürecinden ve deneyimlerinden bahsedecekler.

 

FORUM:  Türkiye’deki LGBTİ Örgütlenmeleri Buluşması

Saat: 17:00 – 19:00   Yer: SALT Galata

Türkiye’de etki gücü ve alanı giderek genişleyen LGBTİ+ hareketinin yerel dinamikleri neler? Örgütler nasıl deneyimler yaşıyorlar ve farklı olarak nasıl mücadele pratikleri geliştiriyorlar? Türkiye’deki LGBTİ+ hareketinin 2016 yılında gündemini neler oluşturdu? Sokak muhalefeti ne durumda? Yereli ‘yerel’ yapan unsurlar neler? Bu ve ilişkisel sorulara yanıt aramaya çalışacağımız buluşmada yerel örgütlerin temsilcileri ile dinamik bir tartışma geliştirerek LGBTİ+ hareketinin Türkiye’deki uzamı hakkında geniş bir bakış açısı geliştirerek mücadelemizi büyütmek niyetindeyiz. Siz de gelin bu anlamlandırma ve tartışma sürecinin bir parçası olun!

 

PANEL: İşgal Altında LGBTİ+ Olmak

Saat: 17:00 – 19:00   Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Moderasyon: Aslı Zengin

Konuşmacılar: Okan (Keskesor): Kürdistan Deneyimi

Zerşin (Keskesor): Kürdistan Deneyimi

Siyabend (Kadıköy LGBTİ Meclisi): Bilfiil Nusaybin İşgali Deneyimi

Joul Elias (Al-Qaws): Filistin Deneyimi

Kuşatma ve sömürgenin sürdüğü coğrafyalarda LGBTİ+ birey olmak, cinselliğin ve arzunun sadece ataerki ve heteronormativiyle olan kavgasını değil, aynı zamanda devlet ve sömürgeciyle ırk ve etnik kimlik üzerinden girdiği başka kavgaları da içeriyor. Panel bu iktidar ve şiddet ilişkilerinin kesişimine odaklanarak şu sorulara cevap arayacağımız bir platform sunuyor: Kurdistan ve Filistinde LGBTİ+ birey olmak ne demek? Şiddetin tüm çıplaklığıyla yaşandığı  bu coğrafyalarda LGBTİ+ mücadele ne anlama geliyor?

PANEL: LGBTİ+’lara Yönelik Psikososyal Destek Ağı Oluşturmak

Saat: 18:30 – 20:30   Yer: SALT Galata

 

Kişilerin toplumsal yaşam içerisinde yaşadıkları ayrımcılık, kötü muamele, şiddet, geçim sıkıntıları gibi zorluklar arttıkça yaşadıkları ruhsal zorlanmalar da artabilir. Bunlarla sıklıkla karşı karşıya kalabilen ve çeşitli ölçeklerde mücadele eden LGBTİ’lerin yaşadığı zorlanmalara karşı başvurabilecekleri destek mekanizmalarının olması önemli bir ihtiyaç gibi gözükmektedir. Bu mekanizmaların kişilere ve toplumsal yaşama olumlu katkılar sunabilmesi için ayrımcılığı yeniden üretmemesi ve erişilebilir olması gerekir. LGBTİ’lerin yaşadıkları sorunlara karşı verilen toplumsal mücadeleleri de destekleyen bir meslek örgütü olan TODAP, bu yönde emek harcayan birçok kurum gibi, güvenilir ve erişilebilir psikolojik destek mekanizmalarını çoğaltmanın yollarını arıyor.

Bu oturumda biz, farklı psikososyal destek ağlarındaki deneyimlerden de yola çıkarak, LGBTİ’lere yönelik bir psikolojik destek ağına ihtiyaç olup olmadığını, ihtiyaç varsa bunun nasıl kurulabileceğini, alandaki kurumların nasıl ortaklaşabileceğini, böyle bir ağın ilke ve yöntemlerinin neler olabileceğini katılımcılarla konuşmak istiyoruz. Oturumda önce çeşitli ağ deneyimlerine dair kısa giriş sunumları yapılmasını ve bunun sonrasında katılımcılarla birlikte ilke ve yöntemlere dair sorular üzerine bir tartışma yürütülmesini planlıyoruz. Oturumdan çıkacak fikirlerin ise LGBTİ’lere yönelik destek sunmak üzere oluşturulacak bir ağın ön adımları olmasını umut ediyoruz.

Yürütücü: Aylin Ülkümen, Baran Gürsel, Doğa Eroğlu, Özlem Çolak

FORUM: Örgütleniyoruz!

Saat: 19:00 – 21:00   Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Örgütleniyoruz! temasıyla gerçekleşen 24. LGBTİ Onur Haftası’nda, İstanbul’da örgütlenen tüm LGBTİ+ dernekleri, sendikaların ve siyasi partilerin LGBTİ+ örgütlenmeleri, LGBTİ öğrenci kulüpleri ve bağımsız aktivistleri olarak bir araya gelip, sokağa çıkmanın bile zorlaştığı bugünlerde bir araya gelmenin hallerini, bu koşullarda örgütlü olmanın alternatif yöntemlerini, neler yaptığımızı ve neler yapabileceğimizi konuşacağız.

Film Gösterimi: #direnayol*

Saat: 20:00   Yer: Pera Müzesi Oditoryumu

Almanya – Türkiye – 2016 – 60′ Yönetmen: Rüzgâr Buşki

#direnayol trans* aktivist Şevval Kılıç’a Gezi Direnişi’nin coşkusuna yakalanmış 21. Istanbul LGBTI Onur Haftası’nda eşlik ediyor. #direnayol, günümüz Türkiye siyasetinde hatırlamamız gereken umut, mizah ve dayanışma dalgasına tanıklık eden kanunsuz bir görsel işitsel yolculuk.

*Gösterimden sonra soru-cevap olacaktır.

Yemek: Gökkuşağı Sofrası

Saat: 20:48   Yer: Galatasaray Lisesi Önü

Kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, çeşitliliklerimizin zenginliğimiz olduğunu, ortak yönetim ve ortak mülkiyet anlayışını; eşitlik-adalet ve özgürlük temelinde inşâ edebileceğimizi göstermek için…

Hangi yönelime sahip olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, hangi dine inanırsa inansın, hangi mezhebin temsilcisi olursa olsun, hangi ırka dahil olursa olsun, heteroseksüel-eşcinsel, inanan-inanmayan demeden, herkesi kucaklayan ve herkesin el ele verip katkı sunduğu, türler arası hiyerarşiyi kurmayan vegan bir sofra kurmak için; Azığınla gel…

PARTİ: Safe Sex

Kapı Açılış: 22:00   Yer: COOP

Hazırlık partileriyle akıllara kazınan Onur Haftası bu kez meşhur cuma partileriyle geri dönüyor. Condomunuzu istemeyi unutmayın!

 

25 Haziran Cumartesi

 

Panel : Siyasette LGBTİ Hakları İçin Örgütlenmek

Saat: 12:00 – 14:00  Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Konuşmacılar: Robert Hannah (İsveç Parlamentosu Milletvekili), Terry Reintke (Avrupa Parlamentosu Vekili), Sedef Çakmak (Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi)

LGBTİ’lerin siyasi temsili Türkiye’de 90’lı yıllardan bu yana verilen bir mücadeleyi ifade ediyor. Fakat siyasi temsil, 2014 Yerel Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri ile birlikte yürütülen kampanyalarla LGBTİ hareketi içinde daha fazla tartışma konusu olmaya başladı. LGBTİ’lerin eşit yurttaşlık haklarını cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri üzerinden ayrımcılığa uğramadan kazanabilmeleri, kendi sözlerini birinci ağızdan söyleyebilmeleri için LGBTİ’lerin siyasete katılımı ve temsili daha fazla önem taşıyor. Geçtiğimiz dönemde Yerel Yönetimlerde birçok kurum dönüşmeye başladı, Meclis’te birçok milletvekili LGBTİ haklarından bahsetmeye başladı, bazı siyasi partiler tüzüklerinde, programlarında ve seçim kampanyalarında LGBTİ’lere yer vermeye başladı. Bu kazanımların büyük çoğunluğu partilerdeki LGBTİ’lerin ve LGBTİ örgütlerinin mücadeleleri sonucunda ortaya çıktı.

Bu panelde de siyasetin içinde LGBTİ’lerin nasıl örgütlenmeler kurdukları, hem siyasetin dilini hem de siyasetin kendisini nasıl dönüştürdükleri konuşulacak. 2014 Yerel Seçimlerinden sonra SPoD’un “LGBTİ Dostu Yerel Yönetimler” kampanyası sonrası Beşiktaş Belediye Meclisi’ne seçilen Sedef Çakmak, genç yaşında İsveç’te önemli başarılar kazanan İsveç Milletvekili Robert Hannah ve Avrupa Parlamentosu’ndaki en genç vekillerden olan Terry Reintke panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Atölye: Dildolanma Atölyesi

Saat: 13:00  Yer: Maçka Parkı

Kolaylaştırıcı: Deniz Dilan

Islat sık yuvarla, büz döndür ovala, sar sarmala boya badana! Kendine sevdiğine karşı, neredeyse ekolojik renk renk çeşit çeşit dildolanma atölyesi.

Malzemeler: Yapmak için tuvalet kağıdı, su, boya sim oje vs gibi makyajlama malzemesi, sulu boya, koli bandı. Kullanmak için kondom.

Piknik  +  Atölye: İşaret Dili  +  Atölye: Flört Kuşağı +  Atölye: Ermeni Halk Dansı (Halayı)

Saat: 15:00 – 20:00   Yer: Maçka Parkı

Bu sene de yemyeşil çimenlere yayılıp, ağaçların altında but güllüm alıkacağımız pikniğimize hepinizi bekliyoruz. İşaret dili atölyemiz de piknik süresince isteyenlerin katılımına açık olacak.

Atölyeler, oyunlar ve dahası Maçka Parkı’nda, gökkuşağının altında.

Atölye: İşaret Dili

Saat: 15:00  Yer: Maçka Parkı

Yürütücüler: Kaan Göncü, Ahmet Turan Yılmaz

SPoD Sakat LGBTİ çalışma grubunun düzenleyeceği İşaret Dili atölyesi işitme engellileri kendi dillerinde anlamak, işaret dilini keşfetmek isteyen, çalışmalarımıza yeni düşüncelerle manevi destek sağlayacak herkese açıktır.

Atölye: Flört Kuşağı

Saat: 15:00  Yer: Maçka Parkı

Moderasyon: Derya Akişli, Pınar Karabağ (LezBiFem)

Flört meyve mi sebze mi? Flörtünüzü nasıl alırdınız?

Bildiklerimiz arzuladıklarımıza yetmiyor. Bize çelme takan güvensizlik, tabu, utanç ve korkular gerçekten bize ait duygular mı?

Gelin flört biçimlerimizi, alanlarımızı ve deneyimlerimizi birlikte konuşalım.

Not: Katılım na-trans erkeklere kapalıdır.

Atölye: Ermenistan Halk Dansı (Halayı)

Saat: 15:00  Yer: Maçka Parkı

Yürütücü: Kyle Khandakian

Ermenistan’da 5 aydir gittiği Ermeni Halk Dansı dersinden eşcinsel oldugu için kovulan Kyle Khandakian’dan homofobiye, faşizme, cinsiyetçiliğe ve hatta ve hatta kapalı sınırlara inat Ermeni dansını hep birlikte omuz omuza öğreniyoruz.

Panel : Diaspora’da LGBTİ+ Olmak ve Örgütlenme Alanları

Saat: 16:00 – 18:00  Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Moderasyon: Sertan Kıyan

Konuşmacılar: Kyle Khadakian: ABD Ermeni Cemaati ve Ermenistan’daki Homofobi ve Örgütlenme Deneyimi

I would do a general overview of attitudes and perceptions of LGBTI people in Armenia and in the Armenian disapora, and also talk about what it’s like to be a double minority as a queer Armenian by weaving in diaspora and genocide narratives, which are both relevant to the struggles queer Armenians face, especially for those of us who live in diaspora

Robert Hannah: İsveç Süryani Cemaati’nde Örgütlenme Deneyimi

İsveç dünyada insan hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda örnek gösterilen ülkelerin en başında. İsveç’te bulunan en büyük cemaatlerden bir tanesi de Süryaniler. Süryaniler, tarihsel olarak Türkiye, Irak, İran ve Suriye’yi de içine alan Mezopotamya bölgesinde yaşayan ve Hrıstiyanlığı ilk kabul eden cemaat olmakla övünen bir halk. Peki İsveç’te hem cemaatin mensubu olup hem LGBTİ+ olmak nasıl karşılanır? Örgütlenirken ve milletvekili olarak oy isterken ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir? Hatta örgütlenip açık bir eşcinsel olarak meclise girince nelere hazırlıklı olunması gerekir? Bu süreçte nelerle karşılaşılabileceğini, durumun avantaj ve dezavantajlarını konuşacağız.

KISA FİLM SEÇKİSİ : Kurneqîz/Trans Kadın*

Saat 18:00 Yer: Salt GALATA

Yönetmen: Gökhan ve Nadide Seza Yalçınkaya

” 17 yaşında trans bir çocuğun kırsal alanda yaşadığı iç çatışma ve dışlanmayı anlatan kürtçe kısa metrajlı bir filmdir”

*Gösterim sonrası film ekibinin katılımıyla söyleşi gerçekleşecektir.

Nerdesin Aşkım?/Where Are You My Love?*

Yönetmen: Merve Gezen

Merve Gezen’in yazıp yönettiği Nerdesin Aşkım?/Where Are You My Love? trans bir bireyi intihara sürükleyen süreci anlatıyor. Dünya festivallerini gezen film Boston’dan “İnsan Hakları Ödülü” ve Kanada’dan “En Mükemmel Film” ödülleri ile döndü. Türkiye’de ilk gösterimini İstanbul LGBT Pride’ta yapacaktır.

*Gösterim sonrası  yönetmen Merve Gezen ve oyuncu Seyhan Arman katılımıyla söyleşi gerçekleşecektir.

 

Söyleşi + Forum : Trans LAB

Saat: 19:00 – 21:00  Yer: Cezayir Toplantı Salonu

Konuşmacılar: Demet Yanardağ: “Seks İşçiliğinden Lobi ve Savunuculuğa: Seks İşçilerinin Haklarının Türkiye’de Trans Hareketine Dahil Olması”

Gani_Met: “Beden ve Kimlik Çıkmazında Kuir Performanslar: İkili Cinsiyet Rejiminin Ötesinde Trans Olma Halleri”

GOL YEMEYİ SEVENLER TURNUVASI

Saat: 19:00 – 21:00   Yer: Taksim Spor Kulübü

 

Kadına, orospuya ibneye küfretmek yok. Endüstriye ve mafya kulüp başkanlarının cebine malzeme olmak yok. Kavgacı holiganların şiddet bahanesi olmak yok. Yeşil sahaların erilliğine ve heteroseksizmine inat, paslaşması bol, taraftarı gullüm bir turnuva için kuir futbol camiasının (?!) köklü ve seçkin (!) lubunya takımları Atletik Dildoa, Sportif Lezbon, Lezyonerler ve Queer Park Rangers bir araya geliyor (!!!) Gol atmanın da yemenin de, çalımlarda kesişmenin de keyfini yaşamak isteyenler [email protected]  adresine isimlerini bildirerek turnuvanın 4. takımı Lubun İdman Yurdu’nun oyuncusu olabilirler. Gelin, ofsaytlarda buluşalım

Atölye: Drag King

Saat: 20:00 – 22:00  Yer: Çıplak Ayaklar

Drag King kıyafet, tavır, makyaj vb. ile farklı erkeklik rollerini ve maskülenliğini performe etmek anlamına gelir. Çapkın, serseri, entellektüel, kabadayı, centilmen, görev adamı, devrimci, gizli ibne, ağır abi, aile babası, mülayim,…. Gerçekçi ya da karikatürize; bu atölyede cinsiyet bir oyun alanı. İster erkek steriotiplerini performe et, ister içindeki masküleni ortaya çıkar!

Atölyede erkekliğin kitabını çalıştıktan sonra sakal-bıyık, yürüyüş, oturuş vb. çalışmalar yapacağız ve en sonunda partiye çapkınlığa çıkacağız. Atölye maskülenliği deneyimlemek isteyen kadın ve translara açıktır.

Not: Etkinlik kayıt gerektirir; [email protected]

adresine mail atabilirsiniz.

Parti: ARABİK

Kapı Açılış: 22:00   Yer:İnternet üzerinden duyurulacaktır.

Bu parti kaçmaz! Suriye’li, Irak’lı dostlarımız ile artık bir aradayız, örgütleniyoruz ve eğleniyoruz. Gece boyunca Arap müziğine doyuyor, hep beraber oryantalin dibine vurup kıvrıla kıvrıla kopuyoruz!

*Gecede toplanılacak bağışlar ile mülteci LGBTİ+’larla dayanışılacaktır.

 

26 Haziran Pazar

 

Don Kişot Bisiklet Kolektifi ONUR’la pedallıyor!

Saat: 15:00   Yer: Beşiktaş İskele

ROTA: Beşiktaş – Kabataş- Karaköy- Tarlabaşı – Taksim – İstiklal Caddesi

Kafamızda kasklar, ardında saçlar; gövdelerimizle, rüzgarları yara yara ilerliyoruz

Tüketmeden yol alıyoruz; yollar taşlı, rampalar sert, memlekette çetin vaziyetler

Dayanışarak, örgütlenerek pedallıyoruz

Aşıyoruz tümsekleri…

Açık havada sürüşün keyfi, alnımıza vurur rüzgar,

Selemizde bayraklar…

“Aşk” demişti yeryüzünün büyük ustaları, aşk ile sevebilmek, ve direnebilmek o güzellik uğruna. Yüzünde badem çiçekleri, saçlarında ilkbahar, sen de gel, 26 Haziran Pazar günü 15:00’te; 24. LGBTİ+ Onur Haftası’nda  Beşiktaş İskele’de buluşup Gökkuşağı bayraklarımızla İstiklal Caddesi’ne pedallıyoruz.

 

ONUR YÜRÜYÜŞÜ

Saat: 17:00   Yer: İstiklal Caddesi

Bu sene 14. kez ve daha kalabalık olarak İstiklal Caddesi’ndeyiz! Neşemizi, aşkımızı isyanımıza katarak sokakları, caddeleri gökkuşağı bayraklarıyla donatacağız, sloganlarımızla inleteceğiz. Sen yoksan çok eksiğiz!

Kapanış:Parti

Kapı Açılış:22:00

Yer:İnternet üzerinden duyurulacaktır.

Varoluşumuzu kutlamak,aşkımızı, hazzımızı ,onurumuzu haykırmak için 26 Haziran Pazar günü Taksimi gökkuşağına boyadıktan hemen sonra 24.İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapanış partisinde buluşalım!


ADRESLER

Beşiktaş Vapur İskelesi, İskele Cad. Beşiktaş/İstanbul

Boysan’ın Evi: Cumhuriyet Caddesi Üftade Sokak Latif Apt. No:10 Daire:3 Elmadağ/İSTANBUL

Cezayir Toplantı Salonu: Hayriye Cad. 12 Galatasaray Beyoğlu/İstanbul

Coop : Balyoz Sok. No:7 D:1, Beyoğlu/İstanbul

Çatı Dans: Hacımimi, Hacı Mimi Külhanı Sk. No:1 Beyoğlu/İstanbul

Çıplak Ayaklar Stüdyosu: Firuzağa mah. Çukurcuma cad. No: 6/ 3 Beyoğlu/İstanbul

Feminist Mekan: Katip Mustafa Çelebi mah. Tel sok. No: 20/3 Beyoğlu/İstanbul

Fransız Kültür Merkezi: Kuloğlu Mh., İstiklal Cad. No:4  Beyoğlu/İstanbul

İnfial: Bülbül Mah. Turan Caddesi, No: 36A  Beyoğlu/İstanbul

Leyla Alt: Şht. Muhtar, Mis Sk., 34435 Beyoğlu/İstanbul

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi, Boruçiçeği Sk. No:2 Şişli/İstanbul

Osmanbey Metro Durağı, Pangaltı Dolapdere Çıkışı, RAMADA Otel karşısı, Şişli/İstanbul

Pera Müzesi: Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:65  Beyoğlu/İstanbul

SALT Galata: No: Bankalar Cd. No:11  Beyoğlu/İstanbul

Şişli Belediyesi Merkez Poliklinik: Merkez, Abide-i Hürriyet Cd No:5  Şişli/İstanbul

Şişli Kent Kültür Merkezi: Halaskargazi Cd. No:168  Şişli/İstanbul

Taksim Spor Kulübü: Çobanoğlu Sk. No:84 Şişli/İstanbul

TAK: Rasimpaşa Mah. Duatepe Sk. No: 61 Yeldeğirmeni Kadıköy

 

İlgili Haberler