Gündem

Cihaner: Milletvekilleri dinleniyor

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, yasadışı dinleme ve fiziki takibin, parlamentoyu ve parlamenterleri de tehdit ettiği gerekçesiyle, Meclis Araştırma Önergesi verdi

22 Ekim 2014 21:02

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Meclis Araştırma Önergesinde, Odatv soruşturması kapsamında TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu'nun fiziki takibe uğradığının ortaya çıktığını belirtti. Cihaner dinleme, izleme, kaydetme gibi hukuka aykırı faaliyetlerin herkesi olduğu gibi parlamentoyu ve parlamenterleri de tehdit ettiğini vurguladı.

 

Hangi milletvekilleri dinleniyor tespit edilsin

 

Cihaner, "Mumcu’nun avukatı Turgut Kazan, Gazeteci Altan Öymen ve eşlerinin bir restoranda buluşup yemek yemeleri, sicil numaraları yazılı üç polis memuru tarafından izlenerek tutanağa geçirilmiş ve Odatv soruşturma dosyasına konulmuştur" dedi. Cihaner, araştırma önergesinde parlamenterlere yönelik yapılan benzeri uygulamaların olup olmadığının tespit edilmesini istedi.

 

Güldal Mumcu'nun takip tutanacağı

 

Basına yansıyan haberlerden, Odatv soruşturması kapsamında TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu’nun fiziki takibe uğradığı ortaya çıkmıştır. Sayın Mumcu’nun, avukatı Turgut Kazan, Gazeteci Altan Öymen ve eşleriyle bir restoranda buluşup yemek yemeleri, sicil numaraları yazılı üç polis memuru tarafından izlenerek tutanağa geçirilmiş ve Odatv soruşturma dosyasına konulmuştur.

Söz konusu tutanakta; “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın (CMK 250. madde ile Yetkili) 2010/857 sayılı soruşturma dosyası kapsamında suç örgütünün faaliyetlerinin tespit edilerek deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda; iletişimi dinleme tespit ve kayıt altında bulunan Turgut Kazan isimli şahıs, Altan Öymen ve Şükran Güldal Mumcu isimli şahıslarla beraber 02.11.2011 günü saat 19.00 sıralarında (Beyoğlu ilçesinde bir restorantta) yemek yiyecekleri bilgisinin alınması üzerine; 02.11.2011 günü saat 18.30 sıralarında (adı geçen yer) civarına geçerek fiziki takip ve tarassut çalışmalarına başlanılmıştır. Saat 18.55 sıralarında Turgut Kazan isimli şahıs eşi olduğu değerlendirilen bayan ile birlikte (söz konusu restorana) girdikleri görülmüştür. Saat 19.10 sıralarında Altan Öymen isimli şahıs yanında eşi olduğu değerlendirilen bayan şahıs ile birlikte kısa bir süre sonra bahse konu restoran önünde Turgut Kazan isimli şahıs ile selamlaşarak ayaküstü sohbet ettikleri görülmüştür. Saat 19.15 sıralarında TBMM 004 resmi plaka sayılı siyah renkli aracın gelerek araçtan Şükran Güldal Mumcu isimli şahsın indiği, daha sonra Turgut Kazan ve Altan Öymen isimli şahısların eşleri olduğu değerlendirilen bayanlarla birlikte restoran önünde bekledikleri, Turgut Kazan isimli şahsın Şükran Güldal Mumcu isimli şahsı alkışlayarak karşıladığı ve selamlaştıktan sonra hep birlikte (restorana) girerek, sol tarafta kasa bölümüne yakın masada oturdukları ve yemek siparişi verdiklerinin görülmesi üzerine; saat 19.30 sıralarında fiziki takip ve tarassut çalışmalarına son verilmiş, yukarıda belirtilen çalışmalar neticesi elde edilen araç özet bilgisi tutanağı eklenmiş olup; iş bu tutanak tarafımızdan tanzimle altı birlikte imza altına alınmıştır. 02.11.2011 saat 22.00” yazılı olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. 

Anılan tutanaktan özetle; fiziki takibin doğrudan doğruya Güldal Mumcu’ya yönelik olduğu, olayın bir rastlantıdan ibaret olmadığı anlaşılmaktadır. Tutanaktaki “Güldal Mumcu isimli şahıslarla beraber 02.11.2011 günü saat 19.00 sıralarında (Beyoğlu ilçesinde bir restorantta) yemek yiyecekleri bilgisinin alınması üzerine… Saat 19.15 sıralarında TBMM 004 resmi plaka sayılı siyah renkli aracın gelerek araçtan Şükran Güldal Mumcu isimli şahsın indiği… sol tarafta kasa bölümüne yakın masada oturdukları ve yemek siparişi verdikleri…” şeklindeki ifadelerden de açıkça anlaşıldığı üzere, Güldal Mumcu’nun parlamenter kişiliğinin ortaya çıkmasından sonra da fiziki takibe devam edilmiştir.

İç hukukumuza ve iç hukukumuz haline gelen uluslararası düzenlemelere aykırı olarak dinleme, izleme, kaydetme gibi hukuka aykırı faaliyetler herkesi olduğu gibi parlamentoyu ve parlamenterleri de tehdit etmektedir. 

Sayın Mumcu’ya yönelik olarak hukuka aykırı bir şekilde yürütülen fiziki takibin kimler tarafından hangi amaç, yöntem ve sebeplerle yapıldığının tespit dilmesi, parlamento ve parlamenterler ile ilgili yapılan hukuka aykırı işlemlerin tespiti için zorunludur. 

Bu kapsamda, basında yer alan konuya ilişkin olarak sorumlular hakkında ilgili makamlar tarafından işlem yapılıp yapılmadığı araştırılarak, varsa parlamenterlere yönelik olarak yapılan benzeri uygulamalar tespit edilerek, TBMM’nin ve parlamenterlerin saygınlığına da zarar veren hukuka aykırı uygulamalara ilişkin alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla Anayasa’nın 98 inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince meclis araştırması açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

İlgili Haberler