Politika

CHP Milletvekili İlhan Cihaner'den seçmene sandık uyarıları

İlhan Cihaner, seçmenleri seçim suçları konusunda bilgilendirerek, böyle bir durumlar karşılaştıkları takdirde yasal süreç başlatmalarını istedi

28 Mart 2014 00:19

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, 30 Mart yerel seçimler öncesinde ortada dönen kirli pazarlıklara karşı seçmeni uyardı. Seçmenin oy karşılığı menfaat temin etmesinin 298 sayılı yasaya göre bir yıldan uç yıla kadar hapis cezası öngördüğüne dikkat çeken Cihaner, herkesi oyuna sahip çıkmaya çağırdı. Cihaner'in yazılı açıklaması şöyle:

30 Mart 2014 pazar günü Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri yapılacaktır. Bu seçimi, yerel yöneticilerin seçileceği bir oylama olarak değil adeta bir ölüm-kalım mücadelesi olarak gören iktidarın, kazanmak için her türlü yöntemi kullanmaktan kaçınmayacağı ve hukuk dışı birtakım yollara başvuracağı şimdiden anlaşılmaktadır.

Özellikle AKP’li adaylar ve belediyelerce, hediye çeki, altın, para, yardım kolisi gibi menfaat ve vaatlerle yurttaşların oylarının istendiği medyaya yansımaktadır. Bilinmelidir ki oy verilmesi ya da verilmemesi için menfaat temin etmek, hatta seçmenlerin bu menfaati kabul etmesi, 298 sayılı yasanın 152. maddesi gereği, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suçtur.

Bu nedenle yurttaşlarımızın 30 Mart günü oylarını kullanmaları ve kendi oylarına sahip çıkmaları kadar, oy verdikleri sandıklarda ve çevrelerinde yaşanabilecekler hususunda da dikkatli olmaları, hiçbir hileye ve sahtekârlığa izin vermemeleri büyük önem taşımaktadır.

Size ya da başka bir seçmene oy karşılığı herhangi bir menfaat vaadinde bulunulursa,

Sizin ya da başka bir seçmenin oy kullanması engellenmeye çalışılırsa, tehdit, cebir ve şiddet kullanılırsa,

Sandık başında size ya da başka bir seçmene, oyunuzu kime vermeniz gerektiğine dair müdahalede, telkinde ya da tavsiyede bulunanlar olursa,

Seçme yeterliliği olmayan birinin oy vermeye çalıştığını gördüğünüzde,

Başkasının adına oy vermeyen kalkışan birini gördüğünüzde,

Birden fazla kere oy kullanmaya kalkışan birini gördüğünüzde,

Yetkili olmayan kişiler oy sandığının yerini değiştirmeye, sandığı açmaya, çalmaya ya da tahrip etmeye girişirse, içinden çıkan oyları çalmaya, tahrip etmeye ya da değiştirmeye çalışırsa,

Oy pusulalarını ve her türlü seçim evrakını imha etmeye yönelik bir girişim olursa,

Sandık seçmen listesine, gelmeyenler adına sahte imza atanlar, mühür koyanlar veya parmak basanlar olursa,

Sahte seçim tutanakları düzenlenir ya da tutanaklar tahrif edilirse,

Asılı tutanak suretlerini yırtmaya, bozmaya, kaldırmaya çalışanlar olursa seçim suçu söz konusudur.

Böyle bir durumla karşılaşan yurttaşlarımızı; Öncelikle kolluk kuvetlerini işlem yapmaya zorlamaya, fotoğraf/tanık gibi delillerle durumu tespit etmeye ve süratle Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya çağırıyorum.

30 Mart 2014 seçimlerinin adil, eşit ve özgür bir Türkiye yolunda atılmış en önemli adımlardan biri olmasını diliyor ve tüm yurttaşlarımızı bir kez daha hem kendi oylarına sahip çıkmaya, hem de her türlü hukuksuzluğa karşı uyanık olmaya ve yasal haklarını kullanmaya çağırıyorum.