Politika

CHP ve MHP'den, Halkbank için olağanüstü toplantı çağrısı

CHP, MHP'nin de desteğiyle Halkbank'ın denetimi için KİT Komisyonu Başkanlığı'na olağanüstü toplantı çağrısında bulundu

08 Ocak 2014 12:53

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP, TBMM KİT Komisyonu’ndaki MHP’nin de desteğini alarak Halkbank'ın denetimi için komisyon başkanlığına olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. CHP,  KİT Komisyonu Başkanlığı’na başvurusunda,  Halkbank denetimine ilişkin 24 Aralık 2013 tarihindeki toplantı çağrılarının yerine getirilmediğine dikkat çekti.

KİT Komisyonu’nun CHP’li Üyeleri, Haydar Akar, Mevlüt Dudu, Kamer Genç, Alaattin Yüksel, Ali Sarıbaş, Ensar Öğüt, Turgay Develi, Mehmet Şeker, Kemalettin Yılmaz, Necati Özensoy ve Bülent Belen'in imzasıyla yapılan olağanüstü toplantı başvurusunun metni şöyle:

17 Aralık 2013 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürünün adının karıştığı ve Halk Bankası işlemlerinin de tartışıldığı yolsuzluk olayları kamuoyuna yansımıştır. Halk Bankası KİT Komisyonu tarafından denetlenmekte olup, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin denetim halen yapılmamıştır.

Parlamenter denetimin ve kamuoyu etiğinin bir gereği olarak söz konusu yıllara ilişkin denetimin biran önce yapılması gerekmektedir. Ancak, 24 Aralık 2013 tarihinde Halk Bankasının denetimine ilişkin Komisyonunun toplantıya çağırılması konusundaki talebimiz, “2012 yılı alt komisyon denetim programının tamamlanmasının ardından her iki yıla ilişkin ortak önerilerin bulunması ve zamanın ekonomik kullanılması bakımından gerçekleştirilecektir.” gerekçesi ile yerine getirilmemiştir. Türkiye tarihinin en organize yolsuzluk olaylarının yargıya taşındığı bir dönemde olaylara adı karışan kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerinin “zaman tasarrufu” gerekçesiyle ertelenmesinin KİT Komisyonunun bypass edilmesi sonucunu doğuracağı açıktır.

Belirtilen gerekçelerle, TBMM İçtüzüğünün 26. Maddesinin son fıkrası uyarınca, 9 Ocak 2014 tarihinde Halk Bankasının 2011 yılı Alt Komisyon Raporunu görüşmek üzere Komisyonunun toplantıya çağrılmasını talep ederiz.

 

İlgili Haberler