Gündem

Bülent Arınç hakkında suç duyurusu: Parsel parsel satanlar kadar, suçu gizleyen Arınç da suçludur!

'İşlenmekte olan bir suçun yetkili makamlara bildirmeyerek Bülent Arınç TCK’ya göre suç işlemektedir'

23 Haziran 2015 22:48

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç hakkında suç duyurusunda bulundu. Arınç hakkındaki suç duyurusunun sebebi, Melih Gökçek hakkındaki hukuksuzluk iddialarını idari makamlara bildirmemek.

Arınç'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki, "Birtakım çevrelerle hukuk dışı ilişkiye girdiği, Ankara’yı parsel parsel sattığı ve hukuksuzluklara ilişkin bildiklerini kamuoyuna sunacağı" yönündeki iddialarını hatırlatarn TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, "İşlenmekte olan bir suçun yetkili makamlara bildirmeyerek Bülent Arınç TCK’ya göre suç işlemektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı göreve çağırıyor. Arınç’ın bildiklerini idari makamlara anlatmasını Arınç dahil tüm suçluların yargılanması talep ediyoruz" dedi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, ileri sürdüğü iddiaları açıklamayarak sessiz kaldığı gerekçesiyle Arınç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’yı parsel parsel satanlar kadar suçu susarak, gizleyen Arınç sen de suçlusun.

Sayın Bülent Arınç seçim öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile girdiği, tartışmada Melih Gökçek’in bir takım çevrelerle hukuk dışı ilişkiye girdiğini, Ankara’yı parsel parsel sattığını söylemiş; tüm bu hukuksuzluklara ilişkin bildiklerini kamuoyuna sunacağını bildirmiştir.

 

Arınç: Kimse sormasın, kimseye bir şey söylemek niyetinde değilim

 

Her ne kadar "Gökçek ile ilgili 100 konuyu 8 Haziran’dan itibaren, ömrüm vefa ederse konuşmak isterim." Diyen Arınç’ın bu sözüne güvenilmeyeceğini bilsek de Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak Bülent Arınç’ın seçim sonrasında bildiği suç delillerini kamuoyunda paylaşması beklenmiştir. Ancak geçen süre içerisinde, 8 Haziran’dan bu yana Arınç’tan hiçbir açıklama gelmemiştir. Aksine 13 Haziran’da Sayın Arınç, Gökçek için iddia ettiği parsel parsel satışa dair "Parsel parsel dediğim konu paralel yapı için verdiği arsalar "diyerek bu bilgisini yinelemiş ama "Kimse sormasın, kimseye bir şey söylemek niyetinde değilim" diyerek suçu gizleyeceğini ikrar etmiştir.

Bülent Arınç tarafından siyasi çıkar ilişkileri çerçevesinde bu suçun gizlenmeye devam edildiği görülmektedir. Arınç’ın elinde Ankara kenti için muhtelif yerlerde, muhtelif kişilerce çok sayıda suçun gerçekleştiğinin bilgisinin ve belgesinin olduğu anlaşılmaktadır. Her konuşmasında da bunu teyit ederek suçun faillerini koruyarak, işlenmekte olan bir suçun yetkili makamlara bildirmeyerek Bülent Arınç TCK’ya göre suç işlemektedir.

Bu süreç göstermektedir ki Arınç üyesi olduğu AKP’nin çıkarlarını Ankara kentinin ve Ankaralıların kamusal değerlerinin, varlıklarının ve çıkarlarının önüne koymaktadır. Partisine zarar vermemek adına Ankara’da yapılmış hukuksuz işlerin üzerini örtmektedir, suç işlemektedir. Ancak şunu açıkça ifade etmek gerekir ki Sayın Bülent Arınç’ın ne böyle bir lüksü ne de hakkı vardır. Yeg?ne amacımız olan Ankara kentinin ve kentlilerin kamusal çıkarlarını korumak adına Bülent Arınç hakkında bugün itibariyle Türk Ceza Kanuna göre işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmemek (TCK m. 278) ve kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal etmek veya bu hususta gecikme gösterme (TCK m. 279) suçları nedeniyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

 

'Bülent Arınç suçu örtbas etmiş, suça ortak olmuştur'

 

Bu suçların 2 yıla kadar hapis cezasına karşılık geldiğini de ayrıca belirtmek isteriz. Bülent Arınç 8 Haziran’a kadar bildiklerini gizleyerek, saklayarak suçu örtbas etmiş, suça ortak olmuştur. 8 Haziran öncesinde milletvekili olarak işlemekte olduğu bu suçu, 08.06.2015 tarihinden bu yana yaklaşık iki haftadır da milletvekilliği sıfatı olmadan, dokunulmazlık kalkanı olmaksızın işlemeye devam etmektedir. Parsel Parsel Satışın ardında, "İmar Planı Değişiklikleri" marifetiyle yolsuzlukların gerçekleştiği defalarca anılmıştır. İmar Planlarının, değişiklilerinin Belediye Meclisinin onayına tabi olduğu bahsiyle, suçun organize bir suç olduğu da açıktır. Bülent Arınç, organize bir suçu büyükşehir belediye meclisi başkanı, ilgili plan değişikliklerini onaylayan meclis üyeleri ile "paralel yapı" denilen grubun üyelerinin birlikte gerçekleştirdiğini de ima etmektedir.

Bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı göreve çağırıyor, Arınç’ın bildiklerini idari makamlara anlatmasını, belgeleri sunmasını talep ediyor, kamu yararını ve menfaatini korumak amacıyla Gökçek’in Paralel Yapı olarak adlandırılan grupla ve diğer çıkar gruplarıyla gerçekleştirdiği işbirliğinin sebep olduğu kamu zararının önlenmesi ve bu zararın kamuya iadesi için, işlenen suçun kapsamının belirlenmesini istiyor ve Arınç d?hil tüm suçluların yargılanması talep ediyoruz."

İlgili Haberler