Gündem

AİHM'den Osman Kavala kararı: "Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirmedi"

AİHM, Türkiye'nin AİHS'nin 46/1'inci maddesini ihlal ettiği hükmüne vardı

11 Temmuz 2022 10:56

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 18 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala davasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022 tarihinde başlattığı ihlal prosedürü kapsamındaki kararını açıkladı. Kararda, Türkiye'nin "AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği" belirtildi.

DW'nin aktardığı habere göre, AİHM, Osman Kavala davasında Türkiye'nin "AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği" gerekçesiyle AİHS'nin 46/1'inci maddesini ihlal ettiği hükmüne vardı.Kavala'ya 7 bin 500 Euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı.

AİHS MADDE 46:
1. Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler.
2. Mahkeme’nin kesinleşen kararı, infazını denetleyecek olan Bakanlar Komitesi’ne gönderilir.
3. Bakanlar Komitesi, kesinleşen bir kararın infazının denetlenmesinin, söz konusu kararın yorumundan kaynaklanan bir zorluk nedeniyle engellendiği kanaatinde ise, bu yorum konusunda karar vermesi için Mahkeme’ye başvurabilir. Mahkeme’ye başvurma kararı, Komite toplantılarına katılma hakkına sahip temsilcilerin üçte iki oy çokluğu ile alınır.
4. Bakanlar Komitesi, bir Yüksek Sözleşmeci Taraf’ın, taraf olduğu bir davada verilen kesin karara uygun davranmayı reddettiği görüşünde ise, ilgili Taraf’a ihtarda bulunduktan sonra, Komite toplantılarına katılmaya yetkili temsilcilerin üçte iki oy çokluğu ile
alınacak bir kararla, ilgili Taraf’ın 1. fikrada öngörülen yükümlülüğünü yerine getirmediği meselesini Mahkeme’ye intikal ettirebilir.
5. Mahkeme 1. fıkranın ihlal edildiğini tespit ederse, alınacak önlemleri değerlendirmesi için davayı Bakanlar Komitesi’ne gönderir. Mahkeme, eğer 1. fıkranın ihlal edilmediğini saptarsa, davayı, incelemesine son verecek kararı alması için Bakanlar Komitesi’ne iletir.

ANAYASA MADDE 90: Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır

TIKLAYIN - AİHM, “Kavala kararının uygulanmadığına” hükmetti, Türkiye tarihe geçti; Rıza Türmen: Son durakta üyelikten çıkartılma var!

AİHM 10 Aralık 2019'da, Kavala'ya ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 18. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Mahkeme, bu durumun sona erdirilmesi için AİHS'in 46. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğine karar vermişti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Mahkeme'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetliyor. Bakanlar Komitesi, kararlarını yerine getirmemekte ısrar eden bir devleti AİHM'e şikayet edebiliyor.

Komite, 2019 tarihli AİHM kararının uygulanmadığı gerekçesiyle Türkiye'ye karşı 2 Şubat 2022'de resmen ihlal prosedürü başlatmıştı.

TIKLAYIN - AİHM, Kavala kararını bugün veriyor: "Türkiye'nin Konsey üyeliğinin askıya alınması ya da çıkarılmasına kadar yaptırım öngörülüyor"

Avukat Benan Molu: AİHM'in Kavala kararı kesin ve bağlayıcı, derhal tahliye gerekiyor

AİHM'nin Osman Kavala kararını değerlendiren avukat Benan Molu, "Karar bugün itibari ile kesin ve bağlayıcı. Büyük Daire kararı olduğu için ve herhangi bir başvurucu ya da hükümet tarafından yapılabilecek bir itiraza kabil değil. Dolayısı ile kesin ve bağlayıcı olan bu kararın istinaf mahkemesine sunulması ve Osman Kavala için derhal tahliye kararı verilmesi gerekiyor" dedi.

TIKLAYIN - Avrupa Konseyi, Türkiye'ye 'denetim ve Kavala davası için' raportör gönderiyor


TIKLAYIN -Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı'ndan Kavala yorumu: AİHM kararlarına tabi olmalıyız

TIKLAYIN - Kavala kararı: Türkiye'ye yaptırım uygulanma riski arttı

TIKLAYIN - Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18 yıl hapis ve tutuklama!

TIKLAYIN- 45 soruda Kavala ve Gezi davası: 2013’ten bu yana defalarca aynı suçlamaların yargılama konusu yapıldığı dosya karar aşamasında

TIKLAYIN - Osman Kavala: AİHM tespitinin ülkemizdeki hukuk devletini savunan yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum

TIKLAYIN - Avrupa Konseyi, Osman Kavala kararını resmen duyurdu; ara kararın detayları açıklandı

TIKLAYIN- Avrupa Konseyi'nde kritik Kavala oylaması

TIKLAYIN - Türkiye'nin Osman Kavala ile ilgili görüşü Avrupa Konseyi'ne gönderildi

 

Ayrıntılar geliyor...