28 Ekim 2021

Sessizleştirme Harekâtı-2 | Hikâyenin en başı

Umut Özkırımlı, Pınar Dinç’e sakın ağzını açma, der gibi. Ama kendisi kendi seçtiği parçalarla, söyleşi, video, blog, poDcast bütün araçlarla kendi versiyonunu yazıp söylemeye devam ediyor.

Çok basit bir anlatı kuralı vardır. Karakterin geçmişine, onun psikolojik dinamiklerine,  yaşam boyu sürdürdüğü kalıplaşmış davranış biçimlerine, odaktaki olay örgüsüne hâkim değilsen hikâyeye başlayamazsın. Hikâyenin omurgası oluştuğu zaman anlatı başlar. Hikâyeci zanaatkâr titizliğiyle anlatısını kurmak zorundadır. Titizlik sadece ahlaki bir koşul değildir bu yüzden, bir gerçeklik ilkesidir. Meraklı ve işine takıntılı hikâyeci, tek bir kanaldan önüne servis edilmiş, kurnazca manipüle edilmiş, dedikodularla süslü üst üste binmiş ithamları birbirine teyelleyince ortaya çıkan patchwork örtünün neyi kapadığını ilk bakışta görür. Herkes bilir, pılı pırtıdan kesilen kullanışlı malzemeleri birbirine yamayarak yapılan bir örtüdür Patchwork. Bütünlüklü, göz alıcı, işlevseldir. Pınar Dinç’in aleyhine üretilen bu anlatısal patchwork ise, tam amaca hizmet eden parçalarla yamanan bir iftira ve nepotizm örtüsü oldu. Yeri gelmişken, İngilizceden dilimize geçen patchwork sözcüğünün diğer anlamı uydurma iş demektir.

Geçen hafta bu diziyi niçin yazdığımı, durmayı tercih ettiğim burcu tane tane açıkladım. Bu yazı dizisi bir tür gazetecilik faaliyeti de olsa edebiyattan öğrendiğim bütün kaygıları taşıyor. Esasından kayarak her yöne çekiştirilen bu meseleyi çiğleştirmeyi okura saygısızlık sayarım ayrıca. Her zaman ne diyoruz: Kişisel olan daima politiktir. Ben de daima bu politik parantezin içinde kalacağım. Kaldı ki bu direnişçi dil yalnızca benim dilim değil, adalete meftun okurun da dili. Okurun kalbindeki hakemle temas kurmak isterim. Kaygılarla, inançlarla, yargılarla katılaşmış zihniyle değil.

Fransızların çok güzel bir atasözü vardır, ben kendi anlattıklarımdan sorumluyum, sizin ne anladığınızdan değil. Sorumluluk aldığım burçtan tutum alarak kılcallarına değin konuyu anlaya anlaya, sakince ilerleyeceğim. Bir an önce yargı üretmek isteyenler için bunun pek sinir bozucu bir süreç olduğunun farkındayım.  Ama hayatın seyri sinir bozucu zaten. Gerçek sürekli erteleniyor. Anlam veremediğim bir hınçla Pınar Dinç’in niyetini okumaya debelenen kimileri bu ertelemeyi iyice körüklüyorlar. Oysa herkesin niyeti kendi kafatasına ait. O kafayı alıp tas gibi başkalarına geçirdiklerini sananlar, takipçilerini fazla küçümsüyorlar bence. Gerçekler hurafeden daha manyaktır çünkü. Gerçekler ısrarcıdır. Gerçekler, dünyanın sonu dahi gelse hikâyeye geçmek ister.

Desen: Selçuk Demirel

Burada asıl önemli olan, bu tür olayların benzerini yaşamış ve halen yaşamakta olan sayısız kadına borçlu olduğumuz en önemli şey, gerçekleri çarpıtarak yalan üreten sistematik eril şiddetin kültürel kodlarını, akıl oyunlarını deşifre etmek. Şiddeti tanımlayabilmek için söz konusu faillerin inkâr politikalarını nasıl yürüttüğünü çok iyi anlamamız gerekiyor. Adalet terazisine yeni ayar vermenin tek yolu uyanıktan daha uyanık olmak. 

Asla yalnız yürümeyeceksin

Minnettarım. Dizinin ilk yazısına ilgi gösteren okurlara teşekkürler, bana belge gönderen tanıdığım tanımadığım herkese ayrı ayrı sevgiler. Güvenip gönderdikleri için çok memnun oldum. Bilenler bilir, taciz olaylarında kadınlar vakayı önce yakın çevreleriyle paylaşırlar. Taciz kolayca kanıtlanamadığı için bilirkişilerin en dikkat ettiği husus, kadının, yaşadığı süreci yasal mercilere uzun süre bildirmemişse bile, en önce yakınlarının buna tanık olup olmadığı. Murat Paker taciz olayında bu hususa özellikle dikkat çekilmiş, bilirkişilerin hayatın olağan akışı içinde iletişim kurulan yakın tanıkların varlığını vurgulaması mahkeme kararını etkilemişti. Yine hayatın olağan akışı içinde arkadaştan arkadaşa iletilen, dağınık havuzlarda biriken onlarca özel yazışma, mail, yazımdan sonra birdenbire önüme yığılmış oldu. Tasnif edip anlamlandırmak için günde birkaç saat uyuyacak zaman bulabildim. Ama anladım ki benim gibi uyumayan çok kişi varmış. Hikâyeye her bakımdan hazırlıklıydım ama olsun, fazla belge göz çıkarmaz. İdari mahkemeden ses kaydıyla mahkeme kararını almam birer gün sürdü. Gerçekten de söylendiği gibi İsveç devletinin şeffaf bir işleyişi var. Pınar Dinç’in Lund Üniversite’sine sunduğu kanıtlar ve şikâyet dosyası zaten elime ulaşmıştı. 

TIKLAYIN - Sessizleştirme Harekâtı

Üniversite sorgusu ve Lund İdari Mahkemesi’nin kararı alenileştiği için biz Türkiye’de gayet özgürüz(!) Malumunuz Pınar Dinç sessiz kalmak zorunda. Umut Özkırımlı’nın açtığı Grovt Förtal davasını kaybetti. Umut Özkırımlı davanın adını özellikle “Nitelikli İftira” diye sunmayı tercih etse de İsveç Parlementosu’nun resmi web sayfasının resmi İngilizce çevrisinde Gross Defamation olarak belirtilmiş. https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=defamation&st=1

Gross Defamation’un tam karşılığı Ağır İtibarsızlaştırma. Bu yasa, davanın ayrıntıları ve polis başvurularıyla ilgili bölümü sonraya bırakıyorum. Ama dava sonucunu yeniden hatırlatayım. Pınar Dinç Umut Özkırımlı’yı itibarsızlaştırdığına hükmederek mahkeme masrafları dahil toplam 160.000 SEK para cezası hükmü verdi (bir üst mahkeme dava yolu halen açık olduğu için henüz ödeme yapılmadı), ama şu anda Pınar Dinç bir daha konuşursa daha ağır ceza alacak. Kadının eline dava kararı geçmemiş gibi Umut Özkırımlı devletlu azmiyle ulu orta kararı tebliğ etmeye devam ediyor, Pınar Dinç’e sakın ağzını açma, der gibi. Ama kendisi kendi seçtiği parçalarla, söyleşi, video, blog, podcast bütün araçlarla kendi versiyonunu yazıp söylemeye devam ediyor elbette.

Olsun, söz konusu hükmün ‘denetim şartı’ yalnızca Pınar Dinç’i bağlıyor, benim açımdan değişen bir şey yok. Edindiğim gerçekler dizgesini bu sayfadan iletebilirim. Boşuna demiyoruz, asla yalnız yürümeyeceksin, diye.

Akademisyen Pınar Dinç

Pınar Dinç’in akademik serüvenine kısacık değineyim. ÖSYM yüksek puanla kazanarak Bilgi Üniversitesi’ni tam burslu okur, parasını ödeyerek değil. Bursu 6 yılı kapsamasına rağmen 4 yılda okulunu bitirir. Sosyoloji bölümünde lisans eğitimi sırasında Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yan dal yaparak mezun olur, yıl 2007. Koç Üniversitesi’nde yine tam burs kazanarak Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları yüksek lisansını 2009’da tamamlar. London School of Economics’de Nitel Araştırma Metotları üzerine olan yüksek lisansını ise 2011’de bitirir. Çifte yüksek lisans yapan Pınar Dinç, London School of Economics’de Siyaset Bilimi doktora derecesini 2017’de alır. Şu zaman aralıklarına dikkat edilirse çalışma performansını dibine kadar kullandığını söyleyebiliriz. Yalnız bir anne olmasına ve ekonomik güçlüklere karşın dur durak bilmeden çalıştığı çok belli. Parlak bir akademisyen, akademik çevrede yakından takip edilen biri. Kimsenin kolay kolay hiçleştiremeyeceği kayda değer bir emeği var kadının. Hiyerarşik açıdan Pınar Dinç’in dengi ve üstü birçok akademisyen onun özgün fikirleri olan, tutkulu bir akademisyen olduğu konusunda ortaklaşıyor. Merak edenler şu adreslerden çalışmalarını takip edebilir.

https://lu.academia.edu/PinarDinc
https://portal.research.lu.se/en/pesons/pinar-dinc

Dinç’in çalışmalarını eleştirenler varsa kendi zanaatını ciddiye alıp emek harcayarak eleştiri yazması akademik ilkeye uygun daha yerinde bir tavır olur sanırım. Hazır kadına yalancı, iftiracı, mahluk, şarlatan denmekteyken ihtirasla eteğindeki taşları dökmek, olsa olsa kine delalettir.

Pınar Dinç bugün 36 yaşında. 23 yaşında yaptığı evlilik 7 yıl sürer. Bebeği henüz 3 yaşına gelmeden bekar bir anne olarak yeni bir başlangıç yapmaya karar verir, yıl 2015. Boşanma süreci görece anlaşmalı olsa da kızının babası nafaka sorumluluğunu icra takibi başlatılana kadar yerine getirmez.  Bu arada Pınar Dinç boşandığı erkekten kalan kredi kartı, banka kredileri ödemelerini tek başına üstlenmek zorunda kalır. Araştırmacı olarak girdiği Sabancı Üniversitesi’ne bağlı İstanbul Politikalar Merkezi’nden aldığı para yalnızca 2.500₺, yıl 2016-2017. O dönem arayış içinde. Çeşitli üniversitelere başvuru, iş görüşmeleri de yapar, ama kadro bulamaz. Kelimenin tam anlamıyla yoksun.  Kendi başına hayat kurabilmesi, kızına düzgün bakım verebilmesi, iyi eğitim olanakları sağlaması bu şartlarda çok güç. O dönemden bu yana akademinin durumu ortada. Koşullar zor. Baskı her geçen gün artıyor. Zihinsel özgürlük sınırlı. Barış akademisyenleri dünyanın dört bir yanına savrulmuş halde. En önemlisi ise dişini sıkıp bekleyecek para yok. Kadın hem kendi akademik serüveninin peşinde hem de kızının geleceğini güvenceye almak zorunda. 2017’de Lund Üniversitesi’nin Siyasal Bilimler Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı pozisyonuna başvurur. Bulunduğu İstanbul Politikalar Merkezi’nde, saygınlığıyla tanınan bir akademisyen (kendisini spekülasyonlardan korumak için adını vermiyorum, bu yazıyı okuduktan sonra dilerse önümüzdeki yazılarda belirtirim.) Pınar’a neler planladığını sorar. Pınar Lund Siyasal Bilimler Bölümü’ne başvurduğunu, söyler. Bunun üzerine o Saygın Akademisyen, Lund Üniversitesi’nde Umut Özkırımlı’yla bağlantıya geçmesini salık verir, ama kendisi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’ndedir. Pınar Dinç, Umut Özkırımlı’nın hasta çocuğuyla meşgul olduğunu, rahatsız etmek istemeyeceğini söyler. Zaten başvurusunu yapmıştır, dolayısıyla bu fikrin üstünde durmaz. Gerisi Umut Özkırımlı’dan dinleyelim.

UÖ mahkeme ses kaydı:

“2017’de Nisan 2017’de Türkiye’den bir profesör arkadaşım telefon etti. Lund Üniversitesinde bir post-doc pozisyona başvurduğunu, yardım edip edemeyeceğimi sordu. O post-doc olmadı ama biz yazışmaya başladık eee ımmm sosyal me… ” Sanıyorum sosyal medyadan görüşmeye başladık diyecekti, sözü yarım bırakmış.

Pınar Dinç profesörün Umut Özkırımlı’yı aradığından haberdar değildir. Haberdar olmamasında sorun da yoktur. Geleneksel akademi böyle bir şeydir çünkü. Hiyerarşide birbirine topluluklar halinde kenetlenen meslektaşlar kefil olunan akademisyenin arkasında dururlar, o kişinin nitelikli çalışmalar yapacağını öngörürler.  Öte yandan, akademide oluşan iktidar odakları çok sert, çok kıyıcıdır da. İçlerinden biri yönünü ararken, belli ederek ya da etmeyerek gözetildiği de olur, yatağında uyurken bıçaklanacak kadar imha edildiği de. Nepotizm konusuna ileride daha ayrıntılı gireceğim, şimdilik konudan sapmadan kaldığımız yerden devam edeyim.

Taciz suçlaması ve üniversite kararına giden süreç

Bir gün PD Facebook’a girdiğinden UÖ’den mesaj gelir. PD o sıra ne talepkâr pozisyondadır ne de konuya özel iletişim kurmuştur. Sohbetin yüksek düzeyde seyrettiğinden hiç kuşkum yok, çünkü PD’in Lund üniversitesine sunduğu 86 sayfalık şikayet dosyasında ve edindiğim kimi sosyal paylaşımlarda UÖ’nın dilini ne kadar dikkatli kullandığını fark ettim. Uygar tavrından bir gram sapmadan ince ince örüyor her sohbeti. Tertemiz bir üslupla yakınıp, tertemiz üslupla ısrar ediyor. Belli bir şablonu var hatta, ileride bu şablona değineceğim.

Temasın en başında PD ile UÖ arasında entelektüel yazışmalar kısa sürede flörte evriliyor. Ama PD için büyük anlamlar yüklenecek bir yakınlaşma değil bu. Hiç lafı dolandırmadan en baştan söylüyor, yara açan zor bir ilişkiden çıktığını, aşık olmadan kimseyle sevgili olmayacağını dürüstçe söylüyor. UÖ ile PD hiçbir zaman çift olmuyorlar. PD iki kez Lund’a yaptığı ziyaretin sonunda ilişkinin çerçevesi iyice netleşiyor. UÖ ile sevgili olmayacağını, bu tarz bir beklenti ile kendisine destek olmaması gerektiğini açıkça söylüyor. UÖ çerçeveyi kabul ediyor. UÖ mahkemede de bu ilişki tarzını “friends with benefits” diye tanımlamış zaten. PD Lund’a gelirse rahatça çalışabilecek, akademik işlerine odaklanabilecektir. Hem çocukları da yaşıt, arkadaş da olurlar. Bunlar UÖ’nın PD’e sunduğu tam güvence.

Şimdi bu kadınla erkeğin pozisyonlarını tekrar vurgulayalım. UÖ hiyerarşik olarak üstte, PD’den 15 yaş büyük, bulunduğu üniversitede kadrolu bir profesör, İsveç vatandaşı, sürdürülebilir hayat standartları var. Erika’yla kendisinin başı sağ olsun, o dönem Luca ağır hasta. UÖ’nın hayatının merkezinde en trajik odak Luca. Luca özenle bakılıyor. Belli ki bir tedavi düzeni kurulmuş.  Şartlar elverişli olmasa UÖ başka bir kadınla uzun uzun yazışmaya vakti bulamazdı herhalde. İşin ilginç yanı UÖ’nın o dönem E. adlı başka bir sevgilisi var. PD’nin pozisyonu ise her bakımdan güvencesiz. Profesyonel açıdan tatminkâr bir işi yok, kadrosu yok, güvencesiz, doktoralı bir akademisyen, boşanmış yalnız bir anne, çocuğunun babasından hiçbir destek almadığı gibi maddi, pedagojik sorumluluğun tümü kadının sırtında. PD bu kırılgan pozisyonuna karşın duygularını gayet net ortaya koyuyor. Karşısındakini yanıltmıyor, kandırmıyor, bir ilişki vaat etmiyor. Etin hakkını kendinden sakınmıyor da. Cinsel özgürlüğü var.

PD 2017 Ağustos ortası küçük kızıyla İsveç’e geliyor. Lund Üniversitesi’nin araştırmacılar için ayırdığı 1+1 dairelerden birini tutuyor, kızı odada, Pınar salonda uyuyor. Maaşı 18.000 SEK. Kirası 9.000 SEK. Çocuk için beklenmedik masraflar var, bu kadar soğuğa hazırlıklı değiller.  Yabancı bir ülkede henüz kimlik numarası yok, hemen banka hesabı açtıramıyor, İsveç enstitüsünün verdiği para kartlarını kullanabiliyor yalnızca. Kira, telefon vs. ödemelerini UÖ’nın hesabından yapması bu yüzden. Basit, teknik bir dayanışma, lafı bile olmaz. Bu arada UÖ’nın dayanışma gösterdiği başka konular da var. Sözgelimi nafaka davası için PD’ye Türkiye’de avukat önermek gibi. İyilik yaparken PD’nin bir sevgili olmadığının çok farkında.

UÖ mahkeme ses kaydı:

“Başlangıçta romantik değil daha doğrusu bir aşk ilişkisi değildi. Bunun olup olamayacağını anlamamız gerekiyordu. Dolayısıyla cinsel ilişki ve birlikte biz vakit geçirip, birlikte yaşayıp bunun daha uzun süreli yerleşik bir ilişkiye dönüp dönmeyeceğini anlamak. İsveç’e Ağustos 2018’de geldiler benim davet mektubu yazmamla. Ondan sonra da Kasım ortasına kadar birlikte olduk.”

Not: Tarihi yanlış söylüyor. PD’nin kızıyla İsveç’e gitmesi 17 Ağustos 2017. Ayrıca birlikte “yaşamamışlardır”, birlikte “olmuşlardır.” Davet mektubu da sorunlu bir deyiş, ona da nepotizm başlığında değineceğim.

Yaklaşık 4 ay süren ilişkide başlangıçta araları iyi. Beraber harıl harıl çalışırlar. PD’nin İsveç’te daha uzun süre kalabilmesi fon almasına bağlı. UÖ, PD için “ilham perim” der. Beraber çok güzel işler yapacaklardır. Aralarındaki mahrem yakınlık, mesleki ortaklık, bir de yanında çocukların bir araya gelip bağlanmasıyla daha dolaşık bir hale gelir. Üstelik Luca çok hasta. PD onunla yakından ilgileniyor.

UÖ mahkeme ses kaydından deşifre:

“Luca’ya ve Luca’nın hastanedeki zamanlarında Pınar çok yardımcı oldu.”

İlişki barındırdığı dertlerle aynı anda farklı farklı kanallardan akmaya başlar. Başka bir arkadaşıyla kolaylıkla yaşayabileceği bu dostluk, akademik ortaklık, çocuklarla yemek, düzenlenen birkaç gezi PD ’yi hiç arzulamadığı ama her geçen gün bekar bir kadın olarak bağımsızlığını yitirmeye başladığı, kontrolünü yitirdiği bir yöne doğru çekmeye başlıyor. Hiçbir zaman aynı evde yaşamamışlardır, UÖ evlerine geldiği zaman PD küçük kızıyla yatak odasında, UÖ salonda uyur.  Fazlasıyla dolaşık, PD açısından gerilimli bu ilişkide UÖ sık sık “ben senin süpervizörünüm” der mesela. Sınırlar birbirine kesmiştir. PD aşık değildir. Bu tür bir beraberliğin sağlıksızlığını çok geçmeden fark eder.

Bir akşam, UÖ’ın eski arkadaşı S, PD’i ziyarete gelir. Sohbet derinlikleştikçe UÖ’nın PD’ye epey duygusal yatırım yaptığını, hatta PD’yi sahiplenerek “sevdiğim kadından uzak dur” anlamında sınır belirlediğini konuşurlar. Bu PD için sarsıcı. Kıskanılmak istemiyordur, bir kadın olarak sahiplenilmek istemiyordur. UÖ ile yaptığı sözleşmenin tek taraflı olduğunu idrak eder etmez, duruma hassas konuları gözeterek neşter atar.

PD’in 22 Mart 2018 tarihli şikayet dosyasında yer alan whatsapp yazışması:

Yazışmayı düzeltme yapmadan olduğu gibi yayınlıyorum. Görüleceği gibi UÖ için bu ilişkinin “Friend with Benefit” olmanın çok ötesinde oldukça tutkusal bir tonu var.

[2017-11-29, 00:10:08] Pinar: Biraz dusunmeye ihtiyacim var sanirim

[2017-11-29, 00:10:26] Pinar: 0 yuzden eger garip davrandigimi dusunuyorsan dusunup kafanda kurup uzulme ya da sinirlenme

[2017-11-29, 00:10:40] Pinar: Kararlar almaya calisiyorum

[2017-11-29, 00:11:00] Umut: neyle ilgili

[2017-11-29, 00:11:13] Pinar: Kendimle ilgili     

Harika yanıt! Kadının hayatını kendi eline
alma kararı bugünün en kutsal konularından
biri. Yıllarca kendini yiye yiye aleyhine süren
yaşam rejiminden çıkış yolu bulamayan
birçok kadına göre PD’nin 4 aya varmadan
                     iradesini koyması, güçlü bir hamle.   

[2017-11-29, 00:11:39] Pinar: Ne yapacagimla ne istedigimle ilgili

[2017-11-29, 00:11:52] Umut: Ben bildigini saniyordum

[2017-11-29, 00:12:01] Pinar: Biliyorm lund'dan bahsediyorsan

[2017-11-29, 00:12:13] Pinar: Kisisel bir seyden bahsediyorm isten degil

[2017-11-29, 00:12:21] Pinar: lsim yasantim konusunda gayet netim

[2017-11-29, 00:12:24] Umut: Hayir Lund'dan bahsetmiyorum

[2017-11-29, 00:12:32] Umut: Asktan bahsediyorum

[2017-11-29, 00:12:40] Umut: Ne istedigini biliyorsun zateb

[2017-11-29, 00:12:49] Pinar: Ne istiyorum?

[2017-11-29, 00:12:58] Pinar: Ne manada soyliyosun anlamadm

[2017-11-29, 00:13:00] Umut: Asik olmak tekrar ....'a  oldugun gibi

[2017-11-29, 00:13:26] Pinar: Yo hayir. Sanirim su anda sakin olmak istiyorum sadece.

[2017-11-29, 00:13:39] Pinar: Neyse simdi konusalim diye demedim

[2017-11-29, 00:13:40] Umut: Oylesin zaten yanilmiyorsam

Rekabet! Erkeğin kadının hatırasındaki
başka bir erkeği hep aklında tutması.  

[2017-11-29, 00:13:51] Pinar: Sen gelince belki workshop isleri bitince

[2017-11-29, 00:13:53] Umut: Konusacak bir sey var mi ki?

[2017-11-29, 00:14:15] Umut: Ne konusacagiz bugune dek konusmadigimiz? :)

[2017-11-29, 00:14:22] Pinar: Konusmadan yapmayi dusundugum degisiklikleei    yapabilecegimi sanmiyorm

[2017-11-29, 00:14:29] Umut: Ayni seyleri soyleyeceksin 

[2017-11-29, 00:14:34] Pinar: Soylemek istemiyorm 

[2017-11-29, 00:14:38] Pinar: Degistirmek istiyorm

[2017-11-29, 00:14:55] Umut: Benden uzak olmak istiyorsun

[2017-11-29, 00:15:07] Umut: 0 kadar zorlama kendini

[2017-11-29, 00:15:38] Pinar: Seninle iliski yasamadan iliski yasar gibiyiz. Bunu hep konusuyorduk.

                                                                                             Kadının bu kararda uzlaşma                                                                                                                 talebi. Açık.

[2017-11-29, 00:15:48] Umut: Yani gordugun gibi konusmadigimiz bir sey yok

[2017-11-29, 00:15:53] Umut: Ayni seyler yine

Demek ki bu kadın daha önce de
durumun karmaşıklığıyla ilgili
erkeğe sinyal vermiş. Şimdi son
söze hazırlanıyor.

[2017-11-29, 00:15:58] Pinar: Ayni degil

[2017-11-29, 00:16:09] Pinar: Benim icin degil en azindan sana nasil geliyo bilmiyorm

[2017-11-29, 00:16:12] Umut: Ayni. Yapmak istiyorsun, yaparsin

[2017-11-29, 00:16:20] Umut: Benim icin sorun su

[2017-11-29, 00:16:27] Umut: Gecen gun sana cok kizdigim

[2017-11-29, 00:16:37] Pinar: Arna ortak alisveris, senin arabani kullanmak, surekli beraber olmak...

[2017-11-29, 00:16:44] Umut: Farkinda bile degildin cunku

[2017-11-29, 00:17:00] Pinar: Tam bir married couple gibiyiz ve ben bunu yapmayi dogru bulmuyorm

                                                                                              Kadının sınır koyması. Açık.

[2017-11-29, 00:17:01] Umut: Peki ne yapmak istiyorsun? Bunlari degistirmek mi? Hepsini

[2017-11-29, 00:17:09] Umut: Ofis arkadasi mi olacagiz

[2017-11-29, 00:17:34] Pinar: Yo sadece ofis arkadasi olmak denmez ona. Cocuklarimiz da arkadas. Biz de arkadasiz

[2017-11-29, 00:17:49] Umut: lyi de yasam tarzimizi degistirmekten bahsediyorsun

[2017-11-29, 00:18:02] Pinar: Arkadaslarimizla nasilsak birbirimizle de oyle olmaliyiz

[2017-11-29, 00:18:37] Pinar: Yasam tarzimiz dogru degil umut, pretentious yasiyoruz ben soz vermistm kendime

[2017-11-29, 00:18:42] Pinar: Mis gibi yasamayacagim diye

 [2017-11-29, 00:18:47] Umut: Sen benim arkadasim degilsin sadece Pinar. Bunu biliyorsun.

[2017-11-29, 00:18:50] Pinar: Tezimde de bunu yaZmistm

[2017-11-29, 00:18:51] Umut: Yasama o zaman

[2017-11-29, 00:18:56] Umut: Yasama

                                                                                              Erkeğin öfkesi.

[2017-11-29, 00:19:01] Pinar: Simdi yine ayni yere gittigimi goruyorm

 [2017-11-29, 00:19:09] Pinar: Ve bunu yapmak istemiyorm

[2017-11-29, 00:19:09] Umut: Benim sana soyleyecegim bir sey var

[2017-11-29, 00:19:17] Umut: Bana gecen gun beach'de

[2017-11-29, 00:20:02] Umut: sana bir laf ederim oglunlasin yapmiyorum dedin. bu cok arogan bir lafti. yanlis anlama, sakinca ve suclamadan soyluyorum. bitirmeme de izin ver

[2017-11-29, 00:20:08] Umut: sana bu gucu ben verdim

[2017-11-29, 00:20:37] Umut: sen istedigin gibi davranabilecegine, istedigin kararlari alabilecegine inaniyorsun. inandirdim seni, suclu sen degilsin

[2017-11-29, 00:20:49] Umut: ama bu iki kisilik bir sey

Erkeğin öfkesi. Kadına alan
kazandırdığı için kendini
eleştiriyor. Oysa o alan kadının
en baştan çizdiği çerçeveydi.

[2017-11-29, 00:21:10] Pinar: Bana ..... gittigimi anlamistir dedin. Yani sanki sen olsan kimse yaklasamaz gibi... ben seni aldatmiyorum kimseyle umut. Saka da olsa maksadini asan ve duymaktan hoslanmayacaim hir sey soyledin

Kadın çift olmadıklarını hep
aklında tutmuş. Bunun karşılığı
                   olmadığının artık farkında.
   

[2017-11-29, 00:21:32] Umut: hen hoyle karar verdim diyebilirsin tahii cunku sen ozgur bir insansin ve ben sana cok deger verdigim icin uzulmeni istemem

Erkeğin nezaketi. Zarifçe atılan
bir geri adım.

 

[2017-11-29, 00:21:37] Pinar: Bunu daha once tina ile cikma muhabbetimizde "sen milletlw takilirken ben evde kizina bakmayacagim" seklinde de soyledin

[2017-11-29, 00:21:43] Umut: hep de seni ozgur hiraktim

 [2017-11-29, 00:21:53] Umut: istedigini yaparsin

[2017-11-29, 00:21:56] Pinar: Sonra dun ...... gelicek dedigimde "hani yalniz olmak istiyodun" dedin

[2017-11-29, 00:21:57] Umut: ne olacagina hakariz

[2017-11-29, 00:22:15] Pinar: Ve inan seni suclamak icin soylemiyorm

[2017-11-29, 00:22:43] Pinar: Aksine, kendimden sorumluyum ve belki de ben de sana hunu soyleme gucu verdim.

[2017-11-29, 00:22:56] Umut: neyse

[2017-11-29, 00:23:22] Pinar: Bu yuzden madem heraber degiliz beraber gibi yasamanin anlami yok

[2017-11-29, 00:23:35] Pinar: Cunku roller ve smirlar karisiyor bu sekilde

[2017-11-29, 00:23:35] Umut: nasil istersen. zorla guzellik olmaz. hen hir gun anlayacagini ummak istiyorum

[2017-11-29, 00:23:45] Umut: hir gun beni sevecegi

[2017-11-29, 00:23:59] Umut: cunku bence bu cok mutlu bir iliski alma potansiyeli tasiyor

Erkeğin arzusu mutlu bir ilişki.
Arkadaşlıkla yetinmeyeceğini belli
ediyor.

[2017-11-29, 00:24:10] Umut: ama bu sekilde degil.

[2017-11-29, 00:24:22] Pinar: Senin de farkinda oldugunu biluyorm

[2017-11-29, 00:24:27] Umut: keske benim degerimi anlasan :)

[2017-11-29, 00:24:30] Umut: keske

[2017-11-29, 00:24:34] Pinar: Bu sekilde degil. Aynen dedigin gibi

[2017-11-29, 00:24:40] Umut: yari saka yari ciddi

[2017-11-29, 00:24:45] Pinar: Bu sekilde surekli bi tension

[2017-11-29, 00:25:03] Pinar: Ve yukseliyo tension ve bu huZursUzluk demek

[2017-11-29, 00:25:08] Umut: yalniz sunu bilmelisin

[2017-11-29, 00:25:09] Pinar: :) degerini biliyorm

[2017-11-29, 00:25:23] Pinar: Sana deger de veriyorm ve bu boyle devam etsin istiyorum. I

[2017-11-29, 00:25:28] Umut: hayir canim. bazi seylerin degerini biliyorsun ama her seyin degil

Sitem daima önden bir sevecenlik
gerektirir. Şimdi sırası geldi.

 [2017-11-29, 00:25:35] Pinar: 0 yuzden birkac adim geri atmak iyidir

[2017-11-29, 00:25:35] Umut: ve bu beni cok uzuyor

 [2017-11-29, 00:25:38] Umut: yapacak bi sey

[2017-11-29, 00:25:41] Umut: yak

[2017-11-29, 00:25:45] Umut: ama cok uzuluyorum

[2017-11-29, 00:25:54] Pinar: Uzulme.

[2017-11-29, 00:26:10] Umut: ve uzgunum ama seni sadece arkadasim olarak gormemi bekleyemezsin

Erkeğin duygularını öne sürmesi.
Açık yürekli.  

 [2017-11-29, 00:26:24] Pinar: Biraz kendine odaklan. Luca iyiyken tadini cikar. lsine yogunlas. Ben buradayim zaten

[2017-11-29, 00:26:28] Umut: korktugun seyler olmayacak

Korktuğun şeyler mi?
Kadının korktuğu şeylere hakim.

 

[2017-11-29, 00:26:50] Umut: lutfen bana ne yapmam gerektigini soylemekten vazgec canim

[2017-11-29, 00:27:06] Pinar: lstedigini yap. Ben buradayim zaten.

[2017-11-29, 00:27:14] Umut: degilsin

                                                                                              Erkeğin bir sitemi daha

[2017-11-29, 00:27:15] Pinar: Olarak duzeltiyorm o halde

[2017-11-29, 00:27:54] Pinar: Buradayim umut. Sadece surekli birbirimizde kalmaktan, ortak ev alisverisi yapmaktan, her gun beraber yemekten vazgeciyorum.

[2017-11-29, 00:28:04] Pinar: Ve sevismekten de.

[2017-11-29, 00:28:06] Umut: ben sizde kalmak istiyorum seni uyutmak istiyorum. yapma dersen zorlayacak halim yak. ama istedigim bu

[2017-11-29, 00:28:58] Umut: sorgulayarak degil merak ederek sorucam istersen cevap verme

[2017-11-29, 00:29:22] Pinar: Ben seni sevmiyoken senle sevismek istemiyorum. Sacimla oynamani da, arabani kullanmak da, erzak masrafini paylasmak da istemiyorum. Dogru degil. Yanlis yaptim. Ya da denedim, olmadi diyelim

[2017-11-29, 00:29:25] Umut: farkindaysan ......'la konustuktan sonra degistin. yaniliyor muyim

Erkeğin kıskançlık nesnesi yine
devrede.

[2017-11-29, 00:29:49] Pinar: ......'la hicbir sey yok. Konusmayacagiz onunla da artik.

[2017-11-29, 00:30:09] Pinar: Ayrica dusunursen degismedim

[2017-11-29, 00:30:21] Pinar: Bunu hep ortaya suruyordm ama sonra denemeye ya da yapmaya devam ediyordm

[2017-11-29, 00:30:28] Umut: canim

[2017-11-29, 00:30:38] Umut: aon bir teknik soru

[2017-11-29, 00:30:44] Pinar: Simdi ise sana sormuyorm. Kendim icin karar aliyorum.

[2017-11-29, 00:30:47] Umut: bunu ......'la konustun mu

[2017-11-29, 00:31:26] Umut: (kiskanma geyigine baglama, hie oyle bir sey yok!)

[2017-11-29, 00:31:33] Umut: teknik soru

[2017-11-29, 00:31:45] Umut: bi de lutfen konusma ortasinda gotme

[2017-11-29, 00:32:38] Umut: Missed Voice Call

[2017-11-29, 00:33:08] Pinar: Pardon

[2017-11-29, 00:33:11] Pinar: ..... cise kalkti              

Kadının ilgilenmek zorunda olduğu
bir kızı var.

 

[2017-11-29, 00:33:50] Pinar: ...... iliskimizin boyutunu bilmedigini soyledi. 0 yuzden konusmadik.

[2017-11-29, 00:33:56] Umut: ok

[2017-11-29, 00:34:24] Umut: benim icin cok zor bir donem. buna ihtiyacim yoktu, ama yasayarak gorecegiz.

[2017-11-29, 00:34:37] Umut: canim asiri sikkin, gitmem lazim

[2017-11-29, 00:34:46] Umut: iyi geceler simdilik

                                                                                              Erkeğin kayıp duygusu. Mutsuz.

 [2017-11-29, 00:34:49] Pinar: Umut, su anda seni tanidigimdan beri en iyi donemdesin [2017-11-29, 00:35:00] Pinar: Luca iyi ilk kez

Erkek çocuğu çok hasta bir baba.
Kadın bunu aklından çıkarmıyor.
Ona ve çocuğa şefkat duyuyor.

 

[2017-11-29, 00:35:02] Umut: doesnt matter anyways

                                                                                              “Zaten önemli değil.”

[2017-11-29, 00:35:08] Pinar: Ve bir yere gittigim yok

[2017-11-29, 00:35:14] Umut: benim durumuma endeksli degil kararlarin

[2017-11-29, 00:35:20] Umut: tamam canim aciklama yapma

[2017-11-29, 00:35:30] Pinar: Senin durumuna endeksli olmamakla beraber senin durumunu dusunmuyor degilim

[2017-11-29, 00:35:31] Umut: konusuruz.

[2017-11-29, 00:35:37] Umut: dusunme

[2017-11-29, 00:35:45] Umut: istemiyorum dusunmeni

[2017-11-29, 00:35:49] Pinar: Dusunerek karar verdim.

[2017-11-29, 00:35:59] Umut: ciddiyim, kizarak soylemiyorum

[2017-11-29, 00:36:01] Umut: neyse

[2017-11-29, 00:36:05] Pinar: Cunku kafamda cevirip cevirip karar isini sana biraktim

[2017-11-29, 00:36:16] Pinar: Oysa bosanma donemimden ogrenmis olmaliydim

[2017-11-29, 00:36:27] Pinar: Kendim icin ne yapmam gerektigini karsi tarafa sormam anlamsiz

Kadının özeleştirisi. Eleştiri
kendine yönelik.
Erkeğinki gibi konu başkasının alanı
ya da özgürlüğü değil.

 [2017-11-29, 00:36:29] Umut: tamam canim anladim, tekrar etmene gerek yok. lutfen.

[2017-11-29, 00:36:37] Umut: bana soyledigini kendin yapma

[2017-11-29, 00:36:40] Umut: anladim

[2017-11-29, 00:37:05] Pinar: Buna simdi ihtiyacim yoktu dedin ana

 [2017-11-29, 00:37:06] Umut: opuyorum cok, uyu artik gee oldu

[2017-11-29, 00:37:13] Pinar: Aciklana ihtiyaci hissettim

[2017-11-29, 00:37:20] Umut: e yoktu. its my problem not yours

[2017-11-29, 00:37:29] Umut: everything is my problem not yours

[2017-11-29, 00:37:41] Umut: you make choices and they have consequences

[2017-11-29, 00:37:41] Pinar: Well we both have our own problems

[2017-11-29, 00:37:49] Umut: aynen

“Bu benim problemim
senin problemin değil. Her
şey benim problemim.
Seçimler yaparsın ve sonuçları olur. Yani
ikimizin de kendi sorunları var.”

[2017-11-29, 00:38:05] Umut: tamam anladim seni

[2017-11-29, 00:38:17] Umut: opuyorum, gitmem lazim

[2017-11-29, 00:38:22] Pinar: Neyse simdi ustune gelmek istemiyorum. Zaten bu bir break up konusmasi gibi olmasin da, gerek yok.

Kadınınki kopuş
konuşması değil, ilişkinin
formunu değiştirmek.

[2017-11-29, 00:38:26] Pinar: Varin haberlesiriz nasilsa

[2017-11-29, 00:38:33] Pinar: Opuyorum, iyi uykular

[2017-11-29, 00:38:36] Umut: iyi geceler

Bu yazışmanın ortaya koyduğu manzara açık. Umarım ilişkinin başlangıç dinamiği yeterince okunaklıdır. Kısa bir özetle, erkek başlangıçta eşitsiz konumdaki kadının kurduğu çerçeveyi sözde kabul etmiş, kadına yaptığı duygusal yatırımlarını örtmüştür. Onunla yakınlık kurabilmek için. Güven oluşturmuş. Durumu zamana bırakmıştır. Ama zaman geçtikçe kıskançlığını, sahiplenmeyi, daha fazlasına duyduğu ihtiyacı saklayamamış. Kadın 4 ay içinde çıkacak sorunların farkına varır. Daha ileri gitmeden cinsel yakınlığı devreden çıkarma kararını açıklar. Ama bu erkek için tam bir hayal kırıklığı. Bu duygular yasal ya da sivil hiçbir mahkemenin konusuna girmez, değil mi? Hatta iş mahkemeye kadar varınca hepsi silinir. Oysa hayat, hayattır. Mahkemeye sığmaz.

Gerisi gelecek.

Yazarın Diğer Yazıları

Sessizleştirme Harekâtı-7: Haysiyet ve dava

Bu kez süreci özetlemekle yetinmek zorundayım, çünkü hukukçu Dilek Bektaşoğlu Sanlı'nın, hukuk ve adalet arasındaki tarihsel mesafeden başlayarak Lund Bölge Mahkeme kararını nesnellikle açıklayan yazısına daha çok yer vermek istiyorum

Sessizleştirme Harekâtı - 6: Israrlı takip

Kimse dünyanın sahibi değildir. Başkasının hayatı kimsenin oyuncağı değildir. Sorumluluk almadıkça, kendini hizaya çekmedikçe hiçbir yara kapanmaz…

Sessizleştirme Harekâtı-5: Öfkenin akı, öfkenin karası

Bir kadının haysiyetini kollayan bu yazıların asıl muhatabı, kadının sırf kadın olduğu için yaşadığı deneyime gözünü kapatmayı reddeden okurdur…