22 Ocak 2013

ILO 2013 Raporu: İşsizim, işsizsin, işsiz…

Ekonomi dünyası, işsizlik denince gözlerini doğrudan işsiz sayısının 6 milyonu bulduğu İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine çevirir

Ekonomi dünyası, işsizlik denince gözlerini doğrudan işsiz sayısının 6 milyonu bulduğu İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine çevirir. Dün gece Uluslararası Çalışma Örgütü yani daha bilinen adıyla ILO tarafından açıklanan “Küresel İstihdam Trendleri 2013” raporu, işsizlik konusunda akla ilk sorunlu Avrupa ülkelerinin gelmesinin çok da yanlış olmadığını gösteriyor. Zira dünyadaki işsizlerin yüzde 13’ü AB’de, tam olarak yüzde 3’ü ise sadece İspanya’da bulunuyor.

Bakın başka neler var…

ILO, 2012’de dünya genelinde işsiz sayısı 4.2 milyon artarak 197.3 milyona ulaştığını söylüyor. Bu önemli çünkü, son on yılda 2009’dan sonra işsiz sayısının en hızlı arttığı yılı geride bırakmış olduk.

Dünya genelinde, çalışanların sayısı ise 3 milyar 127 milyon. Bu, 2011’e göre 41 milyon kişilik artış demek. Yani yaklaşık 45 milyon kişi istihdam piyasasına girmiş ve bunların yaklaşık onda dokuzu çalışmaya başlamış. Sadece işsiz sayısına bakarak kötümser bir havaya kapılmak mümkünse de, çalışmaya başlayanların çok daha fazla olduğunu bilmek rahatlatıcı.

Uluslararası verilere göre dünya genelinde işsizlik oranı 2011’e göre değişmeyerek yüzde 5.9 düzeyinde kaldı. Gelişmiş ekonomilerde yüzde 8.6 olan işsizlik oranın en yüksek olduğu bölge yüzde 11.1 ile Orta-Doğu, en düşük olduğu bölge yüzde 3.8 ile Güney Asya. Bu arada, dünya genelinde erkeklerde işsizlik oranı yüzde 5.7, kadınlarda yüzde 6.2.

ILO raporunda 2013’te işsiz sayısının 5.1 milyon artıp 202 milyonu aşacağı, işsizlik oranının yüzde 6’ya ulaşacağı, ancak önümüzdeki yıllarda bunun üzerine çıkmasının beklenmediği de vurgulanıyor. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Küresel kriz öncesi en iyi dönem olarak kabul edilen 2007 yılında işsizlik yüzde 5.4’tü.

Genellikle işsizlikten bahsediyoruz ama işin bir de, istihdam boyutu var. En başta da aktarmaya çalıştığım gibi, işsizlikteki değişim ile mutlaka istihdamdaki değişimi bir arada incelemek gerekiyor. Dünyada kaç kişinin çalıştığını biliyor musunuz? 3 milyar 127 milyon. ILO böyle söylüyor. Bunların 1 milyar 49 milyonu tarım, 703 milyon kişinin sanayi, 1 milyar 375 milyon kişinin hizmet sektörlerinde istihdam ediliyor. Yani istihdamın yüzde 33.5’i tarım, yüzde 22.5’i sanayi, yüzde 44’ü hizmetlerde. Dünyada durum bu. Türkiye’de ise Ekim verilerine göre dağılım sırasıyla, yüzde 24.8, yüzde 18.5 ve yüzde 56.7.

Sanayi istihdamına yakından bakıldığında, gelişmiş ekonomilerde istihdamın yüzde 22.6’sının sanayide oluştuğunu görüyoruz. Payın en yüksek olduğu bölge yüzde 29.2 ile Doğu Asya, en düşük olduğu bölge ise yüzde 8.7 ile Sahraaltı Afrika. TÜİK verileri ise Ekim itibarıyla Türkiye’de bu oranın yüzde 18.5 olduğunu, sadece imalat sanayi için ise oranın yüzde 17.2 olduğunu gösteriyor.

ILO raporu 2002’de küresel istihdamın yüzde 1.3 arttığını, istihdamda en yüksek oransal artışın ise yüzde 3 ile Orta-Doğu’da olduğunu söylüyor. En düşük artışın nerede olduğunu tahmin edebilirsiniz: binde 3 ile gelişmiş ülkeler ve AB.

İstihdam, işsizlik ve çalışma şartları alanında dünyanın en yetkin örgütü, özetle, dünya istihdam piyasasının son on yılda 2009’dan sonraki en kötü günlerini yaşadığını, 2013’ün de belirsizlikler taşıdığını, ancak önümüzdeki yıllarda işlerin daha da kötüleşmesinin beklenmediğini söylüyor.

Yazarın Diğer Yazıları

5 yıl önce, kaç yıl sonra

Dün, küresel krizin 5. sene-i devriyesini idrak ettik. Lehman Brothers\'ın 15 Eylül 2008\'deki iflas başvurusunun üzerinden 5 yıl geçti

İkinci çeyrekte büyüme ne olacak?

2013 için birçok uluslararası kurum parlak bir yıl tahmini yapmamıştı. Fakat son beş yılda alıştığımız üzere, bu pek de parlak olmayan tahminler, yıl içinde daha kötüleri ile revize edildi

Turizmde yılın ilk yarısı nasıl geçti?

Dünyanın 6, Avrupa’nın 4. en çok yabancı turist çeken ülkesi olduğumuzu eminim çoğunuz biliyorsunuz.