17 Mart 2014

Erişim Sağlayıcılar Birliği, küçük firmaların sonu olacak

Birliğin kurulmasının ardından bir ay içerisinde tüm ISS ve Erişim Sağlayıcıların bu Birliğe üye olmaları zorunlu tutulmuş durumda.

ISS’ler ve Erişim sağlayıcılar dahil olmak üzere Telekomünikasyon işletmecilerinin Derneği olan TELKODER, 5651 sayılı İnternet Kanunu ile zorunlu olarak kurulacak ve tüm ISS’ler ve Erişim Sağlayıcıların zorunlu olarak üye olacakları “Erişim Sağlayıcıları Birliği” nedeniyle üyelerinin ve işletmecilerin zarar görmemesi için birlik çağrısında bulundu.

Hatırlayacaksınız, 19 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Torba Kanun ile 5651 sayılı İnternet Kanununda yapılan değişiklikler arasında önemli bir konu da, sektördeki tüm erişim sağlayıcılar için katılınması mecbur tutulan bir “Erişim Sağlayıcıları Birliği” kurulmasıydı.

Birliğin kuruluşunun 19 Mayıs 2014 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Bunun için de Tüzüğünün hazırlanması, tüm ISS ve Erişim Sağlayıcıların en az %25’i tarafından imzalanarak “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)” onayına sunulması isteniyor.

Birliğin kurulmasının ardından bir ay içerisinde tüm ISS ve Erişim Sağlayıcıların bu Birliğe üye olmaları zorunlu tutulmuş durumda. Aksi durumda birliğe üye olmayanlar ISS ve Erişim Sağlayıcı olarak faaliyet gösteremeyecekler.

Telkoder bu birlikle ilgili olarak bir çağrı yaptı. Çağrıda şunlar belirtildi :

5651 sayılı kanunda ele alınması gereken birçok konu bulunuyor. TELKODER* olarak kanunda değişmesi gereken konular ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Değiştirilmesi şart olan bu hususların bazıları, işletmecilere çok yüksek mali yükümlülükler getiriyor. Devlet, bu yasa ile hedeflenen amacı gerçekleştirirken, aynı zamanda sektörde faaliyet göstermekte olan lisans almış işletmecilerin yok olmasına, işletmeciliğin esaret haline gelmesine neden olmamalıdır. Zira esaretin bulunduğu yerde özgürlüklerden bahsetmek mümkün değildir. Bu noktaya gelinmemesi için sektördeki tüm işletmeciler birlikte mücadele etmelidir.

TELKODER* olarak, Kanun ile “Erişim Sağlayıcıları Birliği” adında bir Sivil Toplum Kuruluşunun zorunlu olarak kurulmasını ve zorunlu olarak üye olunmasını doğru bulmuyoruz. Ancak Kanun gereği kurulacak olan söz konusu Birliğin mümkün olduğu kadar sivil olması ve büyük, orta, küçük ciroya sahip tüm işletmecilerin korunmasının Tüzük ile sağlanabileceğini düşünüyoruz.  Bu Tüzük, sektörde faaliyet gösteren 280’e yakın lisanslı işletmecinin %95’inin varlığın sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyecektir.

Telkoder'in bu tüzüğün yazılımı konusunda çalıştığı bildiriliyor.

Erişim sağlayıcılık hizmeti veren küçük firmaların özellikle yapılacak yatırımın büyüklüğü yüzünden sektörden çekilebileceği ya da diğer firmaların altbayisi haline geleceği, özetle sektörün konsolide olacağı görülüyor. Ama zaten istenenin de bu olduğu düşünülüyor. Hükümetin internet daha kolay kontrol edebilmesi için, erişim noktalarının azalması rahatlatıcı olacak. Ancak bu sektörün tekrar tekele (ya da düopol’e) dönmesi anlamına gelen bu durum, hem sektördeki küçük firmaları, hem de kullanıcıları rahatsız edecek.