18 Aralık 2010

SGK’ya Ödenen Primler Geri Alınabilir Mi?-4

Bu yazımızda ise, toptan ödemeden farklı olarak kesenek iadesinin hangi durumlarda yapıldığını açıklayacağız...

Emekli Sandığına tabi olan memurlara hangi durumlarda kesenek iadesi yapılmaktadır?

Bir önceki yazımızda Emekli Sandığına tabi olan memurlara ve bunların hak sahiplerine keseneklerin toptan ödeme olarak nasıl iade edildiğini açıklamıştık. Bu yazımızda ise, toptan ödemeden farklı olarak kesenek iadesinin hangi durumlarda yapıldığını açıklayacağız.
5434 sayılı Kanuna göre; 
-Memuriyetten istifa edenlerin (milletvekilliği seçimi için istifa eden ve milletvekilliğine seçilenler hariç)
-İstifa etmiş sayılanların, 
-Emeklilik hakkı tanınmayan kadrolara nakil suretiyle tayin edilenlerin,
-Belediye Başkanlığı veya il daimi komisyonu üyeliğinden emeklilik için gerekli hizmet ve yaş koşulunu sağlamadan ayrılanlardan emeklilik hakkı tanınan bir göreve atanamamış veya yaş hadleri nedeniyle ataması yapılamamış oların, 
-İdari veya cezai nedenlerle görevlerine son verilenlerin, 
-Asaleti tasdik olmayarak görevine son verilenlerin, 
-Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, 
-Kadroları geçici hale getirilenlerin, 
-Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam olarak yapmak üzere görevleriyle ilgileri kesilmek suretiyle silah altına alınan iştirakçilerle, seferberlik talim veya manevra için er olarak silah altına alınan ve görevleriyle ilgileri kesilenlerin,
ve kanunda sayılan benzer durumdaki memurların Emekli Sandığı ile ilgileri kesilmektedir.
Bu durumda olanlara Emekli Sandığından ilgilerinin kesildiği tarihe kadar kendi payları olarak kesilen birikmiş kesenekleri faizsiz olarak  iade edilmektedir.
Ancak, fiili hizmet süreleri ve fiili hizmet zamları toplamı 5 yılı doldurmayanlara kesenek iadesi yapılmamaktadır. Bunların tekrar Emekli Sandığı iştirakçisi olmaları durumunda hakları devam ettirilmektedir. 
Aynı şekilde, fiili hizmet süresi 10 yılı aşanların da (asaleti tasdik olmayanlar, Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanlar, askeri öğrenciler hariç) ayrılışlarında kesenekleri geri verilmemektedir.

 

 

Yazarın Diğer Yazıları

BES’e prim ödenmesi engelli aylığının kesilmesine yol açar mı?

SGK tarafından 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’nun ilgili maddelerince bağlanan aylık,kamuoyunda genellikle...

10 soruda kısmi süreli çalışanların borçlanma hakkı

Yazımızda, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sosyal güvenlik hizmet borçlanmasına ve dikkat edilmesi gereken hususlara değinilecektir

Nikâhsız eşe ve evlilik dışı çocuklara SGK aylık bağlar mı?

Ölüm olayı, geçimleri sigortalı veya emekli tarafından sağlananlar açısından güvence sağlanması gereken riskler arasında yer almaktadır