16 Temmuz 2012

Yetim aylığı alanlar BES'e prim öderse gelir ve aylıkları kesilir mi?

Kız ve erkek çocuklara belli şartları taşımaları kaydıyla anne veya babalarının ölümü halinde....

Kız ve erkek çocuklara belli şartları taşımaları kaydıyla anne veya babalarının ölümü halinde SGK’dan ölüm gelir/aylığı bağlanmaktadır.

Kız ve erkek çocuklarına SGK tarafından bağlanan bu gelir/aylıklar kamuoyunda yetim aylığı olarak da ifade edilebilmektedir.

Erkek çocuklara ölüm gelir ve aylığı bağlanabilmesi için;

-5510 sayılı Kanun kapsamında (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sigortalısı/iştirakçisi) veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamaları ve kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şartıyla;

-Öğrenci değilse 18,

-Orta öğrenimde olması halinde 20,

-Yüksek öğrenimde olması halinde 25,

yaşını doldurmamış olmaları şartları aranmaktadır.

Ayrıca, erkek çocuklardan öğrenim ve yaş durumlarına bakılmaksızın SGK Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanlara, yine anne veya babasından ölüm gelir/aylığı bağlanmaktadır.

Erkek çocukların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini yitirmeleri halinde anne veya babalarından bağlanmış olan ölüm gelir/aylıkları kesilmektedir.

Örneğin; anne veya babasından ölüm gelir/aylığı bağlanmış olan erkek çocuğun sigortalı olarak çalışmaya başlaması halinde bağlanmış olan gelir/aylık kesilmektedir.

Kız çocuklara ölüm gelir/aylığı bağlanabilmesi için ise;

-5510 sayılı Kanun kapsamında (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sigortalısı/iştirakçisi) veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamaları ve kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şartıyla;

-Yaşlarına bakılmaksızın (yaşları ne olursa olsun) evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olması şartları aranmaktadır.

Kız çocuklarının yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini yitirmeleri halinde anne veya babalarından bağlanmış olan ölüm gelir/aylıkları kesilmektedir.

Örneğin, bir kız çocuğu anne veya babasından gelir/aylık almakta iken evlenmesi halinde gelir/aylığı kesilmekte, ancak sonradan boşanması veya dul kalması halinde kesilmiş olan ölüm gelir/aylığı tekrar bağlanmaktadır.

Bu arada, anne veya babası üzerinden SGK’dan ölüm gelir/aylığı alan kız ve erkek çocuklarından Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) prim ödeyenler veya ödeme niyetinde olanlar bulunmaktadır.

Ancak, bu şekilde BES’e prim ödeyen veya ödeme niyeti bulunan kız ve erkek çocuklarının “Acaba BES’e prim ödememden dolayı SGK’dan aldığım ölüm gelir/aylığı kesilir mi?” şeklinde tereddüdü söz konusu olmaktadır.

Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi, kız ve erkek çocuklarının anne veya babalarından ölüm gelir/aylığı bağlanma ve kesilme şartları arasında “Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) prim ödememe” şeklinde herhangi şart bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, BES’e prim ödenmesi, kız ve erkek çocuklarına anne ve babalarından dolayı SGK tarafından ölüm gelir/aylığı bağlanmasına engel bir durum oluşturmadığı gibi,  bağlanmış olan ölüm gelir/aylığının kesilmesini de gerektirmemektedir.

Sonuç olarak; yetim kalmış kız ve erkek çocuklar, hem anne babalarından dolayı SGK’dan ölüm gelir/aylılığı alabilir, hem de BES’e prim ödeyebilirler.

Yazarın Diğer Yazıları

BES’e prim ödenmesi engelli aylığının kesilmesine yol açar mı?

SGK tarafından 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu’nun ilgili maddelerince bağlanan aylık,kamuoyunda genellikle...

10 soruda kısmi süreli çalışanların borçlanma hakkı

Yazımızda, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların sosyal güvenlik hizmet borçlanmasına ve dikkat edilmesi gereken hususlara değinilecektir

Nikâhsız eşe ve evlilik dışı çocuklara SGK aylık bağlar mı?

Ölüm olayı, geçimleri sigortalı veya emekli tarafından sağlananlar açısından güvence sağlanması gereken riskler arasında yer almaktadır