Gündem

YSK kararı 13 gün sonra yayımlandı, Erdoğan Resmi Gazete'de aynı gün hem Başbakan, hem Cumhurbaşkanı oldu!

Resmi Gazete'nin, YSK'nın kararını 13 gündür yayımlamaması tartışmaya yol açmıştı

28 Ağustos 2014 14:17

Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos'ta yapılan halkoylamasında 12. Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı, TBMM'deki and içme ve Köşk'teki devir-teslim törenine saatler kala, tam 13 gün gecikmeli olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan gecikmeli karar ile Cumhuriyet tarihinde bir ilk de yaşandı. Erdoğan 28 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete'nin ilk sayısında "Başbakan", aynı gün yayımlanan mükerrer sayısında da "Cumhurbaşkanı" olarak kayda geçti.

13 gün gecikmeli yayımlanan YSK'nın seçim sonucuna ilişkin kararına göre, cumhuriyet tarihinde ilk kez Köşk için yapılan halkoylamasında 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, bugün yeni görevini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den devralacak.

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını 15 Ağustos'ta açıkladı ve Erdoğan'ın Cumhubaşkanı seçildiğine ilişkin mazbatasını Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere TBMM Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi. 

Ancak Erdoğan'ın TBMM üyeliği ile Başbakanlığını sona erdiren bu karar Resmi Gazete'de 13 gündür yayımlanmadı. Böylece Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan "Başbakan" olarak 13 gündür Bakanlar Kurulu kararları, atama kararları ve diğer resmi işlemlere imza attı, AKP Genel Başkanı olarak partisinin olağanüstü toplanan kongresine katıldı, kongrede AKP delegesi olarak oy kullandı.

Muhalefet partileri ile çok sayıda anayasa hukukçusu, 15 Ağustos'tan beri YSK kararının yayımlanmaması ve Erdoğan'ın TBMM üyeliği ile Başbakanlığı sürdürmesinin "anayasa ihlali" olduğunu vurguladılar.  Bu görüş Anayasa'nı 101. maddesindeki "Cumhurbaşkanı "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer" hükmüne dayandırıldı.

Anayasa hükümleri ile Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu hükümlerine işared eden muhalefet temsilcileri, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'ne de baivurdular, ancak bu itirazlardan sonuç alamadılar.

Çok sayıda hukukçu ve muhalefet temsilcisi, seçim sonuçlarının açıklanmasına rağmen Resmi Gazete'de yayımlanmasının hükümet baskısıyla yayınlanmasını engellendiğini dile getirdiler.

 

Hem Cumhurbaşkanı, hem Başbakan

 

Bu tartışmalı sürecin ardından, YSK kararı, 13 gün gecikmeli olarak ve TBMM'deki and içme ve Cumhurbaşkanlığı'ndaki devir teslim törenine saatler kala Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ancak Erdoğan'ı "Cumhurbaşkanı" ilan eden Resmi Gazete'nin aynı tarihli sayısında Erdoğan'ın "Başbakan" olarak da imzası yer aldı. Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Şirket Kurulmasına İzin Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te "Başbakan" olarak Erdoğan'ın imzası yer aldı. Aynı kararları Abdullah Gül de "Cumhurbaşkanı" olarak imzaladı.

 

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararının tam metni

 

Cumhurbaşkanı seçiminin, cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde tamamlanacağının hüküm altına alındığına dikkat çekilen kararda, şöyle denildi:

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 15/08/2014 tarihli yazıda aynen; “Resmî Gazetenin 10/06/2014 tarihli, 29026 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarihli ve 2910 sayılı kararı ile kabul edilen “Seçim Takvimi” uyarınca, 10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçları 11 Ağustos 2014 Pazartesi günü Kurulumuz internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 20. maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilir, kamuoyuna ilân edilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.”,

İkinci fıkrasında; “Seçilen Cumhurbaşkanı adına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair bir tutanak düzenlenir.”

Aynı Kanun’un 14. maddesinin ikinci fıkrasında; “Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmî Gazetede yayımlanır.”

hükümleri yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarihli ve 2014/2910 sayılı kararı eki “Seçim Takvimi”nde;

15 Ağustos 2014 Cuma günü;

“1- Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının Resmî Gazete, Radyo ve Televizyonda ilân edilmek üzere ilgili mercilere gönderilmesi,”

şeklinde düzenlenmiştir.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrası gereğince,  10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarının birleştirme tutanaklarındaki duruma göre kesin olarak ilânı ve yayımlanması ile seçilen adayın mal bildiriminin Resmî Gazetede yayımlanması hususu takdirlerinize arz olunur.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları ile ilgili il seçim kurulları ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tutanaklarının Kurulumuza ulaştırılmasının tamamlandığı anlaşılmıştır.

Buna göre;

1- 10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarının tespitine,

2- Birleştirme tutanaklarına dayanılarak düzenlenen;

a) Yurt içi seçim sonucunun dağılımının (Kayıtlı seçmen sayısı (cezaevi dâhil), oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: 416/A’da,

b) Yurt dışı sandıkları seçim sonucunun dağılımının (Kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: 416/B’de,

c) Gümrük kapıları seçim sonucunun dağılımının (Toplam oy kullanan seçmen sayısı, toplam geçerli oy sayısı, toplam geçersiz oy sayısı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: 416/C’de,

d) Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dâhil Cumhurbaşkanı Seçim sonucunun dağılımının (Türkiye geneli itibariyle kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların seçime katılan adaylara dağılımı ve bu dağılımın oranları) Örnek: 416/D’de,

gösterildiği şekilde tespit ve ilânına,

3- Bu sonuca göre geçerli oyların salt çoğunluğunu alan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 12. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine ve adına Yüksek Seçim Kurulunca tutanak (mazbata) düzenlenmesine,

4- Keyfiyetin 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrası gereğince;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilmesine,

b) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına,

c) Karar örneği ve eki cetveller ile Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip ERDOĞAN’ın mal bildiriminin Resmî Gazetede yayımlanmasına,

d) Karar örneği ve eki cetvellerin (Örnek: 416/A-B-C-D) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

15/08/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararı için tıklayınız

 

İlgili Haberler