Kültür-Sanat

Prof. Kemal Gözler'in 'Elveda Anayasa' kitabı çıktı: Susanlardan biri olmamak için yazdım!

"Bir zamanlar, vesayete karşı savaş açan meslektaşlarımız vardı; şimdi neredeler?"

11 Mart 2017 15:20

Anayasa hukuku profesörü Kemal Gözler'in yeni kitabı 'Elveda Anayasa' Ekin Yayınevi'nden çıktı. Prof. Gözler, kitapta, 16 Nisan 2017’de halkoyuna sunulacak olan anayasa değişikliği kanununa ilişkin eleştirilerini kaleme aldı.

Prof. Gözler, kitap hakkındaki tanıtım yazısında "Halkoylamasına sunulan sistemin başkanlık sistemiyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Çünkü başkanlık sistemi bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Böyle bir sistemin 'başkanlık sistemi' olduğunun söylenmesi muazzam bir yalandır" diyor ve ekliyor:

"Muhtemelen bu nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi, önerilen sistem için, çoğunlukla  'Cumhur-başkanlığı hükûmet sistemi' ibaresini kullanıyor. Türkiye’de önerilen sistem, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş, duyulmamış, bir 'Neverland hükûmet sistemi'dir. Bu sistem, demokratik dünyada denenmemiş bir sistemdir; dolayısıyla sonuçlarının ne olacağı belli değildir. Hükümet sistemleri üzerinde kumar oynanabilecek bir şey değildir. Bu alanda kumar, hürriyetin ve demokrasinin kaybıyla sonuçlanır."

"Derin bir üzüntü içindeyim"

"Yıllarca üniversitede anayasa hukuku dersi vermiş, anayasa hukuku alanında pek çok kitap ve makale yazmış, hayatını anayasa hukukuna adamış bir akademisyen olarak, bu anayasa değişikliği teklifini okumuş olmaktan dolayı derin bir üzüntü içindeyim" diyen Gözler, "Anayasa değişikliği kabul edilirse, artık 'elveda kuvvetler ayrılığı', 'elveda anayasa' demekten başka söyleyecek bir söz kalmayacak" görüşünü dile getiriyor.

"Susanlardan biri olmamak için yazdım"

Prof. Gözler, kitabı neden yazdığını şu sözlerle açıklıyor:

"Herkes konuşuyor. Tek konuşmayanlar anayasa hukukçuları! 'Topçular' ve 'popçular' konuşuyor; anayasacılar susuyor! Bir zamanlar, televizyonlara haber spikerleri kadar çok çıkan meslektaşlarımız vardı. Şimdi nerdeler? Bir zamanlar, vesayete karşı savaş açan, demokrasi, insan hakları gibi kavramları dilinden düşürmeyen meslektaşlarımız vardı. Şimdi neredeler? Bu kitabı ben de susanlardan biri olmamak için yazdım!"

"Eski cahilleri özlüyorum"

"30 yıl kadar önce genç bir araştırma görevlisi iken, siyasî konularda televizyonlarda konuşan, gazetelere beyanat veren anayasa hukuku hocalarını gördükçe 'ben bu hocalar gibi olmayacağım' dedim ve televizyonlara, gazetelere beyanat vermemeye yemin ettim. Bu yeminimi bozmuş değilim" diyen Prof. Gözler, "Pek çok defa çağrılmama rağmen, hiçbir zaman televizyonlara çıkmadım ve gazetelere beyanat vermedim. Televizyon kanallarında cahilleri dinledim. Dinlemeye de devam ediyorum. Gün geçtikçe cehaletin de seviyelerinin olduğunu görüyor ve eski cahilleri özlüyorum" ifadesini kullanıyor.

 


Prof. Gözler'in kitap hakkındaki tanıtım yazısına ve "Neden yazdım?" sorusuna verdiği cevabın tamamı için tıklayın

Kemal Gözler kimdir?

Kemal Gözler, 1983 yılında Biga Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun oldu. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde kamu hukuku anabilim dalındaki yüksek lisans eğitimini 1990'da tamamladı. Daha sonra Fransa'ya giderek Bordeaux Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde önce kamu hukuku alanında yüksek lisans (1992) daha sonra da aynı alanda "doktora" yaptı (1995).

Akademik hayatı

Kemal Gözler, 1988 yılından 1997'e kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, genel kamu hukuku dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Fransa dönüşü, 1997’de Uludağ Üniversitesi iktisadî ve idarî bilimler fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2000'de doçent olduktan sonra 2004 yılına kadar Bursa'da görev yaptı. 2004 yılında Koç Üniversitesi hukuk fakültesine doçent kadrosu ile geçti. 2007 yılında profesör ünvânı ile yeniden Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde anayasa hukuku dalında ders verdi ve 2016'da emekli oldu.

Kemal Gözler, 1999 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği'nden "genç sosyal bilimciler birincilik ödülü"nü kazandı. 2001 yılında, ODTÜ Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın "araştırma teşvik ödülü"ne lâyık görüldü. Ayrıca 2009 yılında İdare Hukuku Dersleri, 2011 yılında Anayasa Hukukunun Genel Esasları isimli kitaplarıyla TÜBA üniversite ders kitapları telif ödülünü kazandı. Kemal Gözler'in anayasa hukuku, idare hukuku üzerine ve Lofça Pomakları hakkında yayınlanmış çalışmaları var.

Kemal Gözler ayrıca kendi kurduğu ve anayasa başlıklı internet sitesinde Türk anayasa hukuku ile ilgili ve idare başlıklı internet sitesinde de Türk idare hukuku ile ilgili görüşlerini, yazılarını, makalelerini ve dahi bu konularla ilgili bilimsel çalışmaları ve kaynakları paylaşıyor.

Ödülleri

1. Türk Sosyal Bilimler Derneği 1999 Yılı Genç Sosyal Bilimciler Birincilik Ödülü (Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, için).

2. 2001 Yılı ODTÜ Mustafa N. Parlar Araştırma Teşvik Ödülü, ODTÜ, 21.12.2001. 

3. 2009 Yılı TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülü (İdare Hukuku Dersleri kitabı için)

4. 2011 Yılı TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülü (Anayasa Hukukunun Genel Esasları kitabı için)

Kitapları

- Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, 2016, Ekin Yayınevi, Bursa
- Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 2016, Ekin Yayınevi, Bursa
- Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, 2016, Ekin Yayınevi, Bursa
- Anayasa Hukukuna Giriş, 2016, Ekin Yayınevi, Bursa
- Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, 2011, Ekin Yayınevi, Bursa
- Kısa Anayasa Hukuku, 2016, Ekin Yayınevi, Bursa
- Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, Bursa, Ekin Yayınevi, 2008 (http://www.anayasa.gen.tr/jrca.htm)
- Devletin Genel Teorisi: Bir Genel kamu Hukuku Ders Kitabı, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2007 (7. Baskı, 2016, 384 s.)
- İdare Hukuku, 2003, Ekin Yayınevi, Bursa
- Hukukun Temel Kavramları, 2003, Ekin Yayınevi, Bursa
- Genel Hukuk Bilgisi, 2003, Ekin Yayınevi, Bursa
- İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2002
- İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2002
- Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 1. Baskı, 2011
- Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001 (www.anayasa.gen.tr/adgm.htm;  1.5.2004)
- Devlet Başkanları: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi,  Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001 (www.anayasa.gen.tr/devletbaskanlari.htm; 1.5.2004)
- Türk Anayasa Hukuku, 2000, Ekin Yayınevi, Bursa
Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000 (www.anayasa.gen.tr/khk.htm; 20.4.2004)
- Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddebilir mi?, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000, (www.anayasa.gen.tr/catisma.htm; 3.5.2004)
Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, 1999 (www.anayasa.gen.tr/metodoloji.htm; 1.5.2004)
- Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999 (www.anayasa.gen.tr/angecerliligi.htm; 3.5. 2004  ISBN 9767338486
- Hukuk Eğitiminde Sınavlar, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,1999 (www.anayasa.gen.tr/sinavlar.htm; 1.5.2004)
- Hukuka Giriş, 1998, Ekin Yayınevi, Bursa
Kurucu İktidar, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 1998, (192 s.)
Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998

 

İlgili Haberler